Sv. Ivana Antida Thouret, devica, ustanoviteljica Družbe sester krščanske ljubezni, god Ivana Antida Thouret je bila rojena 27. novembra 1765 v Sancey-le-Long, v škofiji Besançon. Leta 1787 je vstopila v Družbo hčera krščanske ljubezni. Ko so bile za časa francoske revolucije (1793) redovne družbe razpuščene, so se sestre razpršile. Ivana se je vrnila domov, kjer je nadaljevala s službo ubogim in bolnim. Ker je bil domači župnik izgnan, se je ona trudila za ohranjanje žive vere med župljani. Leta 1799 se je želela vrniti v Družbo hčera krščanske ljubezni, ki pa je tedaj ni bilo več, zato je v Besançonu ustanovila Družbo sester krščanske ljubezni in ji dala za zavetnika sv. Vincencija Pavelskega. Družba se je hitro širila in leta 1810 so bile sestre že v Italiji. Pravila jim je leta 1819 potrdil papež Pij VII.; tedaj se je začelo dolgo obdobje preizkušenj in nasprotovanj, kar je povzročilo razdelitev ustanove. Ivano Antido je zavrgel velik del lastne družbe. Morala je zapustiti Besançon, vendar je nadaljevala s spodbujanjem svoje skupnosti; navduševala jo je za službo ubogim in za sestrsko edinost. Ohranila je globok notranji mir in trdno zvestobo papežu. Umrla je v Neaplju 24. avgusta 1826. Papež Pij XI. jo je 23. maja 1926 razglasil za blaženo, med svetnike pa jo je prištel 14. januarja 1934. Sv. Ivana Antida Thouret 167   SVETA MAŠA Vstopni spev Prim. Ps 73,28 Srečna sem v Božji bližini, v Gospoda Boga sem postavila svoje zatočišče, pripovedovala bom o vseh njegovih delih. Glavna prošnja Gospod Bog, vžgi v nas plamen ljubezni, ki si jo zanetil v srcu svete Ivane Antide, da bomo s ponižnim služenjem ohranjali ogenj, ki ga je prinesel na zemljo tvoj Sin, ki s teboj v edinosti Svetega Duha živi in kraljuje, Bog, na vse veke vekov. Berilo: Bog opraviči in poveliča Rim 8,28-39 Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu, namreč njim, ki so bili poklicani po njegovem načrtu. Kajti tiste, ki jih je že vnaprej poznal, je tudi vnaprej določil, naj bodo skladni s podobo njegovega Sina, da bi bil ta prvorojenec med mnogimi brati. Tiste, ki jih je vnaprej določil, je tudi poklical; in tiste, ki jih je poklical, je tudi opravičil; tiste pa, ki jih je opravičil, je tudi poveličal. Kaj bomo torej rekli k vsemu temu? Če je Bog za nas, kdo je zoper nas? On ni prizanesel lastnemu Sinu, temveč ga je dal za nas vse. Kako nam torej ne bo z njim tudi vsega podaril? Kdo bo obtoževal Božje izvoljence? Bog opravičuje! Kdo bo obsojal? Kristus Jezus, ki je umrl, še več, ki je bil obujen od mrtvih in sedi na Božji desnici ter posreduje za nas? Kdo nas bo ločil od Kristusove ljubezni? Mar stiska ali nadloga, preganjanje ali lakota, nagota ali nevarnost ali meč? Prav kakor je pisano: Zaradi tebe nas ves dan pobijajo, imajo nas za klavne ovce. Toda v vseh teh preizkušnjah zmagujemo po njem, ki nas je vzljubil. Kajti prepričan sem: ne smrt ne življenje, ne angeli ne poglavarstva, ne sedanjost ne prihodnost, ne moči, ne visokost, ne globokost ne kakršna koli druga stvar nas ne bo mogla ločiti od Božje ljubezni v Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Spev z odpevom Ps 71,1-3.20-21 Odpev: Gospod, name si položil svojo roko. K tebi, Gospod, se zatekam, naj ne bom osramočen na veke. Reši in osvobodi me v svoji pravičnosti, nagni k meni svoje uho in me odreši. Bodi mi zavetna skala, kamor se vedno lahko zatečem. Sklenil si, da me boš odrešil, kajti ti si moja pečina in moja trdnjava. Dal si mi videti stiske, mnoge in hude, znova mi boš dal življenje, znova me boš dvignil iz brezen. Povečal boš mojo veljavo, znova me boš potolažil.   Aleluja Mt 25,40 Aleluja. Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Aleluja. Evangelij: Kar ste storili mojim bratom, ste storili meni Mt 25,31-40 + Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Ko pride Sin človekov v svojem veličastvu in vsi angeli z njim, takrat bo sédel na prestol svojega veličastva. Pred njim bodo zbrani vsi narodi in ločil jih bo ene od drugih, kakor pastir loči ovce od kozlov. Ovce bo postavil na svojo desnico, kozle pa na levico. Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici: ›Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta! Prejmite v dediščino kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta! Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, v ječi sem bil in ste prišli k meni.‹ Tedaj mu bodo pravični odgovorili in rekli: ›Gospod, kdaj smo te videli lačnega in te nasitili ali žejnega in ti dali piti? Kdaj smo te videli tujca in te sprejeli ali nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli bolnega ali v ječi in smo prišli k tebi?‹ Kralj jim bo odgovóril: ›Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste storili meni.‹   Prošnja nad darovi Vsemogočni večni Bog, v duši svete Ivane Antide si storil velike reči. Kakor ti je bilo všeč njeno življenje, vse prežeto z evangelijem, tako naj ti ugaja naše bogoslužje. Po Kristusu, našem Gospodu.   Hvalospev Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. S čudovitim pričevanjem svojih svetnikov vedno znova poživljaš moč svoje Cerkve in nam daješ očitna znamenja svoje ljubezni; tvoji sveti nas spodbujajo s svojim svetlim zgledom in vedno podpirajo s svojo bratsko priprošnjo, da bi se tudi v nas uresničila skrivnost odrešenja. Zato te z vsemi angeli in svetniki veseli slavimo: Svet …   Obhajilni spev Mt 25,40 Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.   Prošnja po obhajilu Gospod, naš Bog, okrepčal si nas z zveličavnim zakramentom. Naj po zgledu svete Ivane Antide izvršujemo dela ljubezni, da bomo deležni njene slave. Po Kristusu, našem Gospodu.   MOLITVENO BOGO SLU ŽJE Skupne molitve v čast devicam, 1591, ali svetim ženam: redovnicam ali karitativnim delavkam, 1618. Povabilo Odpev Samo ti si svet, Gospod, naš Bog, zato te častimo. Psalm v Redu. Ura bogoslužnega branja Pesem Naša bo pesem zdaj ženo slavila, ki Kristusu Bogu zvesto je služila. Močne si žene je čast pridobila s pobožnim življenjem. Vera in upanje, živa ljubezen v njenem življenju so vedno gorele, vrela iz njih plemenita so dela, človeštvu koristna. Gane naj, Jezus, te nje zasluženje, grehe odpusti nam in zadolženje, s čistimi srci ti bomo zapeli in te počastili. Vsi počastimo pobožno Očeta in se zahválimo Božjemu Sinu, slavo prepevajmo Svetemu Duhu sedaj in na veke. Amen. Psalmi in odpevi dneva v tednu. Prvo berilo Iz Knjige modrosti Mdr 6,12-16 Modrost je vir življenja in veselja Blesteča in neugasljiva je modrost, z lahkoto se da spoznati tistim, ki jo ljubijo, najti tistim, ki jo iščejo; vnaprej se da spoznati takim, ki po njej hrepenijo. Kdor se bo k njej zgodaj odpravil, se ne bo utrudil, ker bo odkril, da sedi pri njegovih vratih. Če se kdo zanjo navduši, doseže popolno preudarnost, kdor bo zaradi nje bedel, bo kmalu brez skrbi. Kajti sama hodi okoli in išče take, ki so je vredni, dobrohotno se jim prikaže na njihovih potih in pri vsaki misli jim pride naproti. Spev Če komu manjka modrosti, naj jo prosi od Boga in dana mu bo. * Kdor hodi za Bogom, mu on daje svojo modrost. Vsak dober dar prihaja od Boga. * Kdor hodi …   Drugo berilo Gospod, samo vate zaupam Molitev Ivane Antide Thouret Gospod Bog, vladar nebes in zemlje, edini véliki, edini sveti, edini vsemogočni, ti, ki se mu nihče ne more upirati: dvigni se, pokaži svojo dobroto, razodeni svoje usmiljenje, ki je od vekov. Postavi se med mene in sovražnike, ki me hočejo pregnati iz Družbe in iz družine, ki si mi jo ti zaupal. Na vso moč si prizadevajo, da bi razdvojili Družbo in jo odtrgali od mene in od Cerkve. Rovarijo zoper mene, ker sem Družbo in njena pravila podredila svetemu očetu, tvojemu namestniku; ta pravila, ki naj bi bila sveto vodilo sestram, ki si mi jih ti pridružil. Ti si svojemu namestniku navdihnil misel, da je Družbo potrdil. In tvoj namestnik je pod vodstvom tvojega Duha odobril spremembe, ki so pravične in dobre. Moj Gospod in moj Bog, samo vate popolnoma zaupam, samo nate se povsem zanesem. Kdor vate zaupa, ne bo osramočen. Ne oziraj se, prosim, na mojo nevrednost, temveč na neskončno zasluženje, na trpljenje in smrt Jezusa Kristusa. Rotim te v imenu in pri zasluženju Jezusa Kristusa križanega, saj si obljubil, da boš tistim, ki te prosijo v njegovem svetem imenu, podaril vse. O moj Bog, usmili se me, vodi in razsvetljuj me s svojim Svetim Duhom. Iz ljubezni do tebe odpuščam nasprotnikom vse, kar so mi hudega storili. S tvojo milostjo sem pripravljena pretrpeti vse, kar bi moglo biti v tvojo večjo slavo in moje posvečenje. Pri ustanovitvi te Družbe si me hotel uporabiti kot svoje orodje. Ne strašijo me sedanja nasprotovanja, ki niso prva. Znana so ti tudi tista, ki sem jih pretrpela v preteklosti. S svojo vsemogočnostjo si mi pomagal v nekdanjih težavah, tako mi boš tudi v teh, ki me tarejo sedaj. Ti si močni Bog in samo nate se opiram. Ne boš se oddaljil od mene: ti boš moja moč in moja opora. Ne bom se bala nasprotnikov. Ti jih boš premagal. Usmiljeni Jezus, ti si gospodar nad srci, ti jih lahko spreobrneš. Prav to te prosim, to pričakujem od tebe. Razodeni mi svojo voljo, razkrij mi svoje načrte in vse, kar pričakuješ od mene. Trdno verujem, da vse premorem s teboj in tvojo milostjo, kakor sem tudi trdno prepričana, da sama ne zmorem ničesar, ker me je sama revščina, greh, nevednost. Vse izročam tvoji očetovski dobroti. Vanjo zaupam popolnoma in vselej. Spev Telo in duša mi koprnita po tebi. * Ti, o Bog, si moj rešitelj in delež na veke. Jaz pa sem srečen, če sem v tvoji bližini, zato se ti z veseljem izročam v varstvo. * Ti, o Bog … Sklepna prošnja kot v hvalnicah.   Hvalnice Pesem Ivana Antida, v Božjem srcu si živela, v svojem življenju nikoli drugega želela kakor le njegovo voljo. V današnjem zmedenem svetu nam praviš: »S pogumno ljubeznijo hodi za Jezusom Kristusom!« Ivana Antida, v Božjem srcu si živela, v svojem življenju nikoli drugega želela kakor le resnico. V današnjem malodušnem svetu nam praviš: »S pogumno ljubeznijo prepevaj življenju!« Ivana Antida, živela si zelo blizu ubogim, borila si se za življenje, da bi prenehala beda. V današnjem ranjenem svetu nam praviš: »S pogumno ljubeznijo sej veselje!« Ivana Antida, živela si svoje poslanstvo. Šla bi čez morja, da bi oznanila vero. V današnjem razdeljenem svetu nam praviš: »S pogumno ljubeznijo pojdi naproti svojim bratom!« Amen. Psalmi in odpevi dneva v tednu. Kratko berilo Mdr 8,1-3 Mogočno se razprostira od konca do konca in vsemu dobrohotno vlada. Njo sem vzljubil, njo iščem od svoje mladosti; skušal sem jo vzeti za ženo, vzljubil sem njeno lepoto. Ona poveličuje plemenitost, saj živi z Bogom, saj jo je vzljubil Gospodar vsega.   Spev z odpevom Duh resnice vas bo vodil k popolni resnici. – Duh resnice ... Tisti, ki jo iščejo, jo morejo najti. – Duh resnice ... Slava Očetu … – Duh resnice... Odpev k Hvaljen Bog je postal eden od nas, da bi nas naučil ljubiti. Prošnje Zahvalimo se Bogu za sveto Ivano Antido, ki je izžarevala njegovo ljubezen do ubogih in kličimo: Hvala tebi, večni Bog. Gospod, ko so ukinjene svoboščine in je mir v nevarnosti, prebudiš može in žene, polne zaupanja, – zato se ti s sveto Ivano Antido zahvaljujemo. Gospod, ko so ljudje zatirani in ubogi trpijo zaradi nasilja, kličeš preroke krščanske ljubezni, – zato se ti s sveto Ivano Antido zahvaljujemo. Gospod, ko so kristjani preganjani in ljudje dobre volje prezirani, pošiljaš pričevalce vere, zato se ti s sveto Ivano Antido zahvaljujemo. Gospod, ko so otroci tepeni in bolniki zanemarjeni, posvečuješ žene, da jim izkazujejo tvojo nežnost, – zato se ti s sveto Ivano Antido zahvaljujemo. Sv. Ivana Antida Thouret 177 Gospod, ko je Cerkev napadana in je njen obraz zmaličen od pohujšanj, napolnjuješ s svojim Duhom apostole resnice, – zato se ti s sveto Ivano Antido zahvaljujemo. Oče naš. Sklepna prošnja Gospod Bog, vžgi v nas plamen ljubezni, ki si jo zanetil v srcu svete Ivane Antide, da bomo s ponižnim služenjem ohranjali ogenj, ki ga je prinesel na zemljo tvoj Sin, ki s teboj v edinosti Svetega Duha živi in kraljuje, Bog, na vse veke vekov. Dnevna molitvena ura Psalmi in odpevi dneva v tednu. Kratko berilo Gal 6,8 »Kdor seje v svoje meso, bo od mesa žel pogubo; kdor pa seje v duha, bo od duha žel večno življenje.« – Blagor njim, ki spoštujejo Gospodove zapovedi, – srečni vsi, ki ga iščejo z vsem srcem. Sklepna prošnja kot v hvalnicah. 178 23. maj Večernice Pesem Svetnice god obhajamo, ki ti služila je zvestó, hvaležni zdaj ti, o Gospod, veselo pesem pojemo. Hodila za teboj vsak dan, prezirala je mik sveta, se tebi posvetila vsa v ponižnosti, pokorščini. Želela ti je ugajati, po tebi hrepenela je, ljubezen Božja vir bilá dejanj je njenih in besed. Ljubezni svete so vezi jo tukaj nate vezale, v nebo se duh je njen povzpel, kjer večno zmago zdaj slavi. Njen zgled nekoč naj tudi nas privedel bi pred tvoj obraz, kjer bomo Troedinega slavili z njo na vekomaj. Amen. Psalmi in odpevi dneva v tednu. Sv. Ivana Antida Thouret 179 Kratko berilo 1 Jn 4,9-10 V tem se je razodela Božja ljubezen do nas, da je Bog poslal na svet svojega edinorojenega Sina, da bi živeli po njem. V tem je ljubezen: ne, da smo mi vzljubili Boga, ampak da je on nas vzljubil in poslal svojega Sina v spravo za naše grehe. Spev z odpevom Podoba nevidnega Boga, njen začetnik je Kristus. – Podoba … Rojen pred začetki vsega stvarstva, prvorojeni med mrtvimi. – Podoba … Slava Očetu … – Podoba … Odpev k Moja duša Poveličujte njegovo sveto ime, naj se veselijo vsi, ki iščejo Gospoda. Prošnje Združeni z vso Cerkvijo prosimo Jezusa, Gospoda ubogih in ponižnih: Gospod slave, usliši nas. Za žene, ki črpajo moč v tebi in prinašajo prijateljstvo in pogum bolnikom ter izključenim: – daj jim, Gospod, veselje in mir. Za ljudi dobre volje, ki z ljubeznijo sprejemajo ponižane in revne: – daj jim, Gospod, moč in pogum. Za socialne delavce, ki se borijo za priznanje pravic malih: – daj jim, Gospod, zvestobo in upanje. 180 23. maj Za posvečene osebe, ki namenjajo svoje življenje molitvi in služenju svojim bratom: – daj jim, Gospod, svetost in usmiljenje. Za Cerkev, služabnico in ubogo, ki oznanja evangelij: – daj ji, Gospod, edinost in ljubezen. Za može in žene, ki jih boš danes poklical k sebi: – daj jim, Gospod, odpuščanje in večno življenje. Oče naš. Sklepna prošnja kot v hvalnicah.http://amm-brezmadezna.rkc.si/index.php/content/display/98