SREČANJA OTROK BREZMADEŽENE – ČLANOV ZDRUŽENJA ČUDODELNE SVETINJE - V LETU 2015SREČANJA OTROK BREZMADEŽENE &ndash; ČLANOV ZDRUŽENJA ČUDODELNE SVETINJE -&nbsp; V LETU 2015 Sporočilo Brezmadežne Device Marije s čudodelno svetinjo nas &scaron;e vedno nagovarja. Tudi v dana&scaron;njem, v na&scaron;em času, v teh dneh, se dogajajo podobne stvari kot so se dogajale v letu 1830, ko je bilo prikazanje Device Marije sestri Katarini Labour&eacute; in na katere je Marija posebej opozorila. Leta 1832 se je pojavila svetinja, ki je kmalu dobila ime ČUDODELNA SVETINJA, zaradi čudežev, ki so se zgodili ljudem, ki so z vero sprejeli in nosili svetinjo in prosili Marijo za njeno pomoč. Ob prikazanju Device Marije sestri Katarini Labour&eacute;, v kapeli usmiljenih sester v Parizu, je Marija pokazala vzorec, po katerem naj bo svetinja izdelana. Na svetinji so upodobljena znamenja, si so posebej zgovorna in imajo za vsakega med nami svoje sporočilo. O teh znamenjih na leto&scaron;njih srečanjih članov Združenja čudodelne svetinje &ndash; Otrok Brezmadežne, posebej razmi&scaron;ljamo in se spra&scaron;ujemo o svojem življenju, ki naj bi bilo vsak dan bolj podobno življenju Device Marije &ndash; Brezmadežne in njenemu Sinu, Jezusu Kristusu, na&scaron;emu Odre&scaron;eniku. Vsako posamezno znamenje nas posebej nagovarja: Marijine razprostrte roke &ndash; prihajajte pred oltar Svetli in manj svetli žarki &ndash; milosti, za katere prosimo in tudi tiste, za katere ne prosimo Dvanajst zvezd &ndash; dvanajst apostolov, na katerih sloni Kristusova Cerkev tudi danes Zemeljska obla &ndash; ves svet je odre&scaron;en z Jezusovim trpljenjem in smrtjo na križu Črka M &ndash; Marija je srednica med Bogom in nami Križ &ndash; po križu smo bili odre&scaron;eni Dve srci &ndash; Jezusovo in Marijino &ndash; po Jezusu in Mariji smo deležni večnega žviljenja&hellip; http://amm-brezmadezna.rkc.si/index.php/content/display/122<![CDATA[Otroci Brezmadežne - Beograd]]><![CDATA[9. dan - HOMEC, Šmartno pri SG]]><![CDATA[8. dan - CELJE]]><![CDATA[8. dan - LJUBLJANA]]><![CDATA[7. dan - KOČEVJE]]><![CDATA[6. dan - MARIBOR-Tezno]]><![CDATA[5. dan - TURNIŠČE]]><![CDATA[4. dan - MIRENSKI GRAD]]><![CDATA[3. dan - DOBOVA]]><![CDATA[2. dan - PTUJ]]><![CDATA[1. dan - NAZARJE]]>