Preskoči na vsebino


Bl. Marta Wiecka, devica, god

Marta Wiecka se je rodila 12. januarja 1876 v kraju Nowy Wiec v Pomeraniji na severu Poljske. Že od otroštva je v sebi čutila veselje do molitve in služenja bližnjemu. Osemnajstletna je vstopila v semenišče hčera krščanske ljubezni v Krakovu. Vse svoje življenje je posvetila Bogu v duhovnem in telesnem služenju ubogim. V goreči ljubezni do bolnikov je pomagala vsem ne glede na prepričanje ali versko pripadnost. V ljubezni je šla do konca. Nekega dne se je prostovoljno ponudila, da namesto sodelavca, družinskega očeta, razkuži sobo bolnika, ki je umrl za tifusom. Pri tem se je sama okužila in kmalu nato umrla, stara komaj 30 let. K blaženim je bila prišteta 24. maja 2008 v Lvovu (Lvivu) v Ukrajini.

 

SVETA MAŠA

Vstopni spev Prim. Mt 25,34.36-40

Tedaj bo Gospod rekel tistim, ki so stregli njegovim bratom: Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta. Bolan sem bil in ste me obiskali. Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.

 

Glavna prošnja

Gospod Bog, blaženi Marti Wiecki si naklonil, da je posnemala Kristusovo ljubezen do bolnih; daj nam, da bomo po njenem zgledu pomagali trpečim bratom in sestram ter usmerjali srca k tebi, izviru odrešenja. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v edinosti Svetega Duha živi in kraljuje, Bog, na vse veke vekov.

 

Berilo: Gospod ozdravlja Sir 38,1-9

Berilo iz Sirahove knjige.

Izkazuj zdravniku zaradi njegovih uslug spoštovanje, ki mu gre, tudi njega je namreč ustvaril Gospod. Zdravilstvo je namreč od Najvišjega, zdravnik od kralja prejema darila. Znanje zdravniku daje, da lahko nosi glavo pokonci, pred velikaši je deležen občudovanja. Gospod je naredil, da zemlja daje zdravila, razumen mož jih ne bo zavračal. Mar ni Gospod po lesu osladil vode, da je dal spoznati svojo moč? On je podaril ljudem znanje, da bi ga mogli proslavljati v njegovih čudovitih delih. Z njimi zdravi in lajša bolečino, iz njih lahko lekarnar napravi mazilo. Tako se Božja dejavnost ne bo nehala; mir prihaja na obličje zemlje od njega. Otrok, ne bodi zanikrn, kadar zboliš, ampak prosi Gospoda in on te bo ozdravil.

 

Spev z odpevom Ps 146,7-9

Odpev: Blagor ubogim v duhu, zakaj njih je nebeško kraljestvo.

 

On pomaga do pravice zatiranim,

daje kruha lačnim,

Gospod osvobaja jetnike.

 

Gospod odpira oči slepim,

Gospod dviga potrte,

Gospod ljubi pravične.

 

Gospod varuje tujce,

podpira siroto in vdovo,

pot krivičnih pa uničuje.

 

Aleluja

Aleluja. Hvaljen Bog, naš Oče, Gospod vesolja, ki malim odkrivaš skrivnosti Božjega kraljestva. Aleluja.

 

Evangelij: Mali umevajo Božje razodetje

Mt 11,25-30

+ Iz svetega evangelija po Mateju.

Tisti čas je Jezus spregovóril in rekel: »Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim in razodel malim. Da, Oče, kajti tako ti je bilo všeč. Vse mi je izročil moj Oče in nihče ne pozna Sina, razen Očeta, in nihče ne pozna Očeta, razen Sina in tistega, komur hoče Sin razodeti. Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. Vzemite nase moj jarem in učite se od mene, ker sem krotak in v srcu ponižen, in našli boste počitek svojim dušam; kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko.«

 

Prošnja nad darovi

Gospod Bog, sprejmi darove, ki ti jih ponižno prinašamo na praznik blažene Marte. Daj nam, da bomo po tej čisti in sveti daritvi goreči v ljubezni pred tvojim obličjem. Po Kristusu, našem Gospodu.

Hvalospev

Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog. Tvojo čudovito modrost slavimo v svetih, ki so se Kristusu posvetili zaradi Božjega kraljestva; ob njih spoznavamo, kako kličeš človeka k prvotni svetosti in hočeš, da bi okušal dobrine večnega življenja. Zato te z vsemi angeli in svetniki veseli slavimo: Svet …

 

Obhajilni spev Ps 41,2

Blagor mu, ki misli na slabotnega, Gospod ga bo rešil na dan nesreče.

 

Prošnja po obhajilu

Gospod Bog, okrepčal si nas s kruhom iz nebes. Ob godu blažene sestre Marte te prosimo: dobrotno nam odpústi napake, našim telesom podéli telesno zdravje, dušam pa svojo milost in slavo brez konca. Po Kristusu, našem Gospodu.

 

 

MOLITVENO BOGOSLUŽJE

 

Povabilo

Odpev Kristusa, kralja devic, pridite, molimo.

Psalm v Redu.

 

Ura bogoslužnega branja

Pesem

Prijeten spev naj se glasi,

z njim Božje ljudstvo naj časti

devico, ki jo na ta dan

sprejelo sveto je nebo.

 

Slavila v svetu Kristusa

je vselej vdanega srca,

zdaj tisočeren je odmev

med svetimi rodil njen spev.

 

S krepostjo svete čistosti

slabost telesa zmagala,

prezirala varljivi svet,

zvestó za Kristusom je šla.

 

Kot njo, o Kristus, vodi nas,

odganjaj vse sovražnike,

izbriši grehov madeže,

v kreposti vse utrdi nas.

 

Naj, Jezus, tebi slava bo,

ki iz Device rojen si,

Očetu, Duhu Svetemu

od vekomaj do vekomaj. Amen.

 

Psalmi in odpevi dneva v tednu.

 

Prvo berilo

Iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom

2 Kor 4,5-18

Zaklad nosimo v lončenih posodah

 

Bratje in sestre, ne oznanjamo namreč sebe, ampak Jezusa Kristusa kot Gospoda, sebe pa kot vaše služabnike zaradi Jezusa. Kajti Bog, ki je rekel: »Iz teme naj zasveti luč«, je zasvetil v naših srcih, da bi v tej svetlobi spoznali Božji sijaj na obličju Jezusa Kristusa. Ta zaklad pa imamo v glinastih posodah, da bi bilo to preobilje moči iz Boga in ne iz  nas. V vsem nas stikajo, vendar nismo utesnjeni; na neprehodni poti smo, vendar ne brez izhoda; preganjajo nas, vendar nismo zapuščeni; ob tla nas mečejo, vendar nismo uničeni; vedno nosimo v telesu Jezusovo umiranje, da bi se tudi Jezusovo življenje razkrilo v našem telesu. Nenehno namreč nas, ki živimo, izročajo v smrt zaradi Jezusa, da  bi se tudi Jezusovo življenje razkrilo v našem umrljivem telesu. Tako v nas deluje smrt, v vas pa življenje. Ker pa imamo istega duha vere, kakor je pisano: Veroval sem, zato  sem govoril, tudi mi verujemo, zato tudi govorimo, saj vemo, da bo ta, ki je obudil Gospoda Jezusa, obudil z Jezusom tudi nas in nas postavil predse skupaj z vami. Vse je  namreč zaradi vas, da bi se milost po večji množici pomnožila in še povečala zahvalo v Božjo slavo. Zato ne omagujemo, nasprotno, čeprav naš zunanji človek razpada, se  naš notranji dan za dnem obnavlja. Naša trenutna lahka stiska nam namreč pripravlja čez vso mero veliko, večno bogastvo slave, saj ne gledamo na to, kar se vidi, ampak na  to, kar se ne vidi; kar se namreč vidi, je začasno, kar pa se ne vidi, je večno.

 

Spev Prim. 2 Kor 4,10

V svojem telesu nosimo Jezusovo umiranje, da bi se v našem telesu razodelo tudi Jezusovo življenje. * Milost v obilju prebiva nad nami. Tisti, ki je obudil Gospoda Jezusa, bo tudi nas obudil in nas hkrati z vami postavil predse. * Milost …

 

Drugo berilo

O notranjem duhu, ki je potreben hčeram krščanske ljubezni Sv. Ludovika de Marillac, Duhovni spisi (III, 156)

 

Naš notranji pogovor z Bogom mora biti – se mi zdi – v tem, da se čim pogosteje spominjamo njegove svete navzočnosti, da ga vsako uro počastimo in obujamo dejanja ljubezni do njegove dobrote; spominjajmo se, kolikor najbolj moremo, nagibov, ki smo jih pri premišljevanju najbolj zapazile, posebno pa čustev in sklepov, ki smo jih takrat naredile, da bi se poboljšale in napredovale v tej sveti ljubezni. Ob vseh dogodkih, ki so mučni za čute, moramo gledati očetovsko dobroto Boga, ki kakor dober oče dopusti, da nas zadene njegova Božja pravica. Včasih nas hoče s tem poboljšati, včasih pa pokazati svojo veliko ljubezen; naredi nas deležne trpljenja, da bi nam naklonil zasluženje trpljenja svojega Sina. Bodimo mu za to hvaležne. Ob dogodkih, ki so nam všeč, in ob zadevah, ki potekajo po naši želji, se nikakor ne vdajmo veselju takoj, ko se nam ponuja,  ampak se prej z notranjim pogledom obrnimo na Boga in mu bodimo hvaležne za njegovo usmiljenje. Saj nam iz same ljubezni daje to tolažbo. Sprejmimo jo v tem smislu in obvezno obudimo kako dejanje ljubezni. Moramo se tudi potruditi, da nam bodo vse stvari, ki se ponujajo našim čutom, pomagale dvigati našega duha k Bogu.  Včasih pomislimo, da jih je ustvarila njegova vsemogočna roka, včasih pomislimo na Božji namen, ko jih je ustvarjal, in ki je skoraj vedno človekova korist, da bi mu bil ta človek za to hvaležen. Drugič pa pomislimo, kako odlično je življenje, ki nam ga je Bog dal, da se tako dvigamo iz nizkosti, v katero nas vleče naša pokvarjena narava, in se nesmiselno navezujemo na toliko stvari, ki ne zaslužijo, da bi se naš duh z njimi ukvarjal. Zatrjujmo Bogu, da ne maramo na zemlji ničesar razen njega. Če se nam kdaj zdi,  da nas priganja velika stiska in želimo ali upamo, da bi nam pomagale stvari, pa tega ni, ker Božja previdnost zadevo tako vodi in ker kdo drugi to vedno lahko zakrivi, moramo  v tem takoj gledati presveto Božjo voljo, sprejeti to žrtev in dvigniti svojega duha k Bogu, ker je le on naše zatočišče. Pomislimo, da je od vse večnosti zadostoval in zadostuje sam sebi in torej more in mora zadostovati tudi nam. In ker smo tudi tako srečne, da smo v stanu, v katerem naj bi imele samo njega za tolažbo, moramo obuditi tako dejanje  in ljubeče sprejeti, da nimamo tega, kar nam manjka, čeprav se nam je zdelo, da bi bilo zelo prav in potrebno, da bi imele. Ostanimo torej same z njim, v miru z Bogom. Ne mrmrajmo nad stvarmi, ki bi nas vse skupaj ne mogle spraviti v slabo voljo, če bi Bog tega ne dopustil. A treba je poskušati, da bi bil naš duh tesno združen z Bogom in da bi  naša volja obujala taka dejanja. To je, se mi zdi, sredstvo, da bo naš duh zaposlen z Bogom, kakor je njemu všeč. V vseh omenjenih dogodkih se moramo navaditi obujati pogosto hrepenenje, da bi spoznale Boga in sebe. To nas bo pogosto spodbujalo  k dejanjem ljubezni do Boga, kar smo mu dolžne, in k odpovedi vsemu, kar njemu ni všeč. Pogosto se bomo zaupno zatekale k njemu, mu kazale svoje srce, polno zaupanja in hvaležnosti, in poskušale imeti včasih na ustnicah kakšen zdihljaj.

Spev

Bog zapoveduje, naj izpolnjujemo njegove zapovedi, * njegove zapovedi niso težke.

Nič ni slajšega kot navezati se na Božji nauk, * njegove zapovedi niso težke.

 

Sklepna prošnja kot v hvalnicah.

 

Hvalnice

Pesem

Bog vsemogočni, v svoji si dobroti

blaženo sestro Marto ti poklical,

da bi služíla ti kot hči ljubezni

v bratih ubogih.

 

Za tvojim Sinom zvesto je hodila

in mu služíla v bolnih in ubogih,

vsem pomagála kot ljubeča mati,

vse žrtvovala.

 

Vsi smo hvaležni za to njeno delo,

ki si ga v njej dopolnil za trpeče;

na nje priprošnjo tudi nam pokaži

vso moč ljubezni.

 

Očetu dajmo čast tako kot ona

in Sinu, ki uči nas darovanja,

Svetemu Duhu, ki nas posvečuje

na naši poti. Amen.

 

Psalmi in odpevi dneva v tednu.

 

Kratko berilo 2 Tes 1,11-12

V ta namen tudi zmeraj prosimo za vas, da bi vas naš Bog spoznal za vredne poklica in izpolnil vsakršno željo po dobrem in delovanje vere v moči. Takó bo ime našega  Gospoda Jezusa poveličano med vami, vi pa v njem, po milosti našega Boga in Gospoda Jezusa Kristusa.

 

Spev z odpevom

Poveličujte z menoj Gospoda, skupno slavimo njegovo sveto ime. – Poveličujte z menoj … Okusite in spoznajte, kako dober je Gospod. – Poveličujte z menoj … Slava Očetu  … – Poveličujte z menoj …

Odpev k Hvaljen

Velikodušno delí ubogim, njegova pravičnost ostane za zmeraj.

 

Prošnje

V začetku tega dneva skupaj z blaženo Marto Wiecko, ki je živela v služenju tistim, »ki jih je življenje ranilo«, počastimo Božjega Sina.

Slava tebi, Gospod!

– O Jezus, bil si lačen in žejen …

Prósimo te za vse, ki ti bodo danes dali jesti in piti.

– O Jezus, bil si tujec …

Prósimo te za vse, ki te bodo danes sprejeli.

– O Jezus, bil si brez obleke …

Prósimo te za vse, ki te bodo danes oblekli.

– O Jezus, bil si v ječi …

Prósimo te za vse, ki te bodo danes obiskali.

– O Jezus, bil si bolan …

Prósimo te za vse, ki te bodo danes potolažili.

– O Jezus, bil si navzoč v najmanjšem od svojih bratov …

Prósimo te za vse, ki te bodo danes prepoznali in ti z ljubeznijo postregli.

 

Oče naš.

 

Sklepna prošnja

Gospod Bog, blaženi Marti Wiecki si naklonil, da je posnemala Kristusovo ljubezen do bolnih; daj nam, da bomo po njenem zgledu pomagali trpečim bratom in sestram ter  usmerjali srca k tebi, izviru odrešenja. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v edinosti Svetega Duha živi in kraljuje, Bog, na vse veke vekov.

 

 

Dnevna molitvena ura

Psalmi in odpevi dneva v tednu.

 

Kratko berilo Gal 5,13-14

Vi ste namreč poklicani k svobodi, bratje. Le da vam svoboda ne bi bila pretveza za meso, temveč služíte drug drugemu po ljubezni. Saj je celotna postava izpolnjena v eni  zapovedi, namreč: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.

– Zahvaljujte se Gospodu in kličite njegovo ime;

– vsem narodom oznanjujte njegova velika dela.

 

Sklepna prošnja kot v hvalnicah.

 

 

Večernice

 

Pesem kot v hvalnicah.

Psalmi in odpevi dneva v tednu.

 

Kratko berilo 1 Jn 3,16-18

V tem smo spoznali ljubezen, da je On dal svoje življenje za nas. Tudi mi smo dolžni dati življenje za brate. Kdor ima imetje tega sveta in vidi, da je njegov brat v pomanjkanju, pa zapre svoje srce pred njim – ali more Božja ljubezen ostati v njem? Otroci, ne ljubimo z besedo, tudi ne z jezikom, ampak v dejanju in resnici.

 

Spev z odpevom

Kdor ljubi brata, ostane v luči. – Kdor ljubi brata …Kdor spolnjuje zapoved ljubezni in spoštuje zapovedi, ostane v luči. – Kdor ljubi brata … – Slava Očetu … Kdor ljubi brata …

 

Odpev k Moja duša

Blagor ji, ker je imela usmiljenje z revežem, ker je verovala v Gospoda in ljubila usmiljenje.

 

Prošnje

Z blaženo Marto, ki je posvetila svoje življenje službi bolnikom, molimo za može in žene, ki se srečujejo z boleznijo.

Kristus, usmili se.

Spomni se hudo bolnih, paraliziranih in vseh, ki trpijo brez upanja na ozdravljenje.

Spomni se hudo ranjenih, operiranih in bolnikov v sobah za oživljanje.

Spomni se duševno bolnih, tistih s posebnimi potrebami, njihovih družin in tistih, ki jih sprejemajo.

Spomni se znanstvenikov, raziskovalnih skupin in tistih, ki pripravljajo nove načine zdravljenja.

Spomni se zdravnikov in zdravstvenega osebja, duhovnega osebja v bolnišnicah ter vseh, ki obiskujejo bolne in spremljajo umirajoče.

 

Oče naš.

 

Sklepna prošnja kot v hvalnicah.
Print Friendly and PDF