Preskoči na vsebino


Sv. Ivana Antida Thouret, devica, ustanoviteljica Družbe sester krščanske ljubezni, god

Ivana Antida Thouret je bila rojena 27. novembra
1765 v Sancey-le-Long, v škofiji Besançon. Leta 1787 je
vstopila v Družbo hčera krščanske ljubezni. Ko so bile
za časa francoske revolucije (1793) redovne družbe razpuščene,
so se sestre razpršile. Ivana se je vrnila domov,
kjer je nadaljevala s službo ubogim in bolnim. Ker je bil
domači župnik izgnan, se je ona trudila za ohranjanje
žive vere med župljani.
Leta 1799 se je želela vrniti v Družbo hčera krščanske
ljubezni, ki pa je tedaj ni bilo več, zato je v Besançonu
ustanovila Družbo sester krščanske ljubezni in ji dala za
zavetnika sv. Vincencija Pavelskega. Družba se je hitro
širila in leta 1810 so bile sestre že v Italiji.
Pravila jim je leta 1819 potrdil papež Pij VII.; tedaj
se je začelo dolgo obdobje preizkušenj in nasprotovanj,
kar je povzročilo razdelitev ustanove. Ivano Antido
je zavrgel velik del lastne družbe. Morala je zapustiti
Besançon, vendar je nadaljevala s spodbujanjem svoje
skupnosti; navduševala jo je za službo ubogim in za
sestrsko edinost. Ohranila je globok notranji mir in
trdno zvestobo papežu.
Umrla je v Neaplju 24. avgusta 1826. Papež Pij XI.
jo je 23. maja 1926 razglasil za blaženo, med svetnike
pa jo je prištel 14. januarja 1934.
Sv. Ivana Antida Thouret 167
 

SVETA MAŠA
Vstopni spev Prim. Ps 73,28
Srečna sem v Božji bližini, v Gospoda Boga sem postavila
svoje zatočišče, pripovedovala bom o vseh njegovih delih.

Glavna prošnja
Gospod Bog, vžgi v nas plamen ljubezni, ki si jo
zanetil v srcu svete Ivane Antide, da bomo s ponižnim
služenjem ohranjali ogenj, ki ga je prinesel na
zemljo tvoj Sin, ki s teboj v edinosti Svetega Duha
živi in kraljuje, Bog, na vse veke vekov.

Berilo: Bog opraviči in poveliča Rim 8,28-39
Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom.


Bratje in sestre, vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse
pripomore k dobremu, namreč njim, ki so bili poklicani
po njegovem načrtu. Kajti tiste, ki jih je že vnaprej
poznal, je tudi vnaprej določil, naj bodo skladni s
podobo njegovega Sina, da bi bil ta prvorojenec med
mnogimi brati. Tiste, ki jih je vnaprej določil, je tudi
poklical; in tiste, ki jih je poklical, je tudi opravičil;
tiste pa, ki jih je opravičil, je tudi poveličal.
Kaj bomo torej rekli k vsemu temu? Če je Bog za
nas, kdo je zoper nas? On ni prizanesel lastnemu
Sinu, temveč ga je dal za nas vse. Kako nam torej
ne bo z njim tudi vsega podaril? Kdo bo obtoževal
Božje izvoljence? Bog opravičuje! Kdo bo obsojal?
Kristus Jezus, ki je umrl, še več, ki je bil obujen od
mrtvih in sedi na Božji desnici ter posreduje za
nas? Kdo nas bo ločil od Kristusove ljubezni? Mar
stiska ali nadloga, preganjanje ali lakota, nagota ali
nevarnost ali meč? Prav kakor je pisano: Zaradi
tebe nas ves dan pobijajo, imajo nas za klavne ovce.
Toda v vseh teh preizkušnjah zmagujemo po njem,
ki nas je vzljubil. Kajti prepričan sem: ne smrt ne
življenje, ne angeli ne poglavarstva, ne sedanjost ne
prihodnost, ne moči, ne visokost, ne globokost ne
kakršna koli druga stvar nas ne bo mogla ločiti od
Božje ljubezni v Jezusu Kristusu, našem Gospodu.


Spev z odpevom Ps 71,1-3.20-21
Odpev: Gospod, name si položil svojo roko.


K tebi, Gospod, se zatekam,
naj ne bom osramočen na veke.
Reši in osvobodi me v svoji pravičnosti,
nagni k meni svoje uho in me odreši.
Bodi mi zavetna skala,
kamor se vedno lahko zatečem.
Sklenil si, da me boš odrešil,
kajti ti si moja pečina in moja trdnjava.
Dal si mi videti stiske, mnoge in hude,
znova mi boš dal življenje,
znova me boš dvignil iz brezen.
Povečal boš mojo veljavo,
znova me boš potolažil.
 
Aleluja Mt 25,40
Aleluja. Resnično, povem vam: Kar koli ste storili
enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni
storili. Aleluja.


Evangelij: Kar ste storili mojim bratom, ste
storili meni Mt 25,31-40

+ Iz svetega evangelija po Mateju.
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Ko pride
Sin človekov v svojem veličastvu in vsi angeli z njim,
takrat bo sédel na prestol svojega veličastva. Pred
njim bodo zbrani vsi narodi in ločil jih bo ene od
drugih, kakor pastir loči ovce od kozlov. Ovce bo
postavil na svojo desnico, kozle pa na levico. Tedaj
bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici: ›Pridite,
blagoslovljeni mojega Očeta! Prejmite v dediščino
kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta!
Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil
in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli,
nag in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali,
v ječi sem bil in ste prišli k meni.‹ Tedaj mu
bodo pravični odgovorili in rekli: ›Gospod, kdaj
smo te videli lačnega in te nasitili ali žejnega in ti
dali piti? Kdaj smo te videli tujca in te sprejeli ali
nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli bolnega ali
v ječi in smo prišli k tebi?‹ Kralj jim bo odgovóril:
›Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu
od teh mojih najmanjših bratov, ste storili meni.‹
 
Prošnja nad darovi
Vsemogočni večni Bog, v duši svete Ivane Antide
si storil velike reči. Kakor ti je bilo všeč njeno življenje,
vse prežeto z evangelijem, tako naj ti ugaja
naše bogoslužje. Po Kristusu, našem Gospodu.
 

Hvalospev
Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno,
da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti
Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu
Jezusu Kristusu.
S čudovitim pričevanjem svojih svetnikov vedno
znova poživljaš moč svoje Cerkve in nam daješ očitna
znamenja svoje ljubezni; tvoji sveti nas spodbujajo s
svojim svetlim zgledom in vedno podpirajo s svojo
bratsko priprošnjo, da bi se tudi v nas uresničila
skrivnost odrešenja.
Zato te z vsemi angeli in svetniki veseli slavimo:
Svet …
 

Obhajilni spev Mt 25,40
Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh
mojih najmanjših bratov, ste meni storili.
 

Prošnja po obhajilu
Gospod, naš Bog, okrepčal si nas z zveličavnim
zakramentom. Naj po zgledu svete Ivane Antide
izvršujemo dela ljubezni, da bomo deležni njene
slave. Po Kristusu, našem Gospodu.
 
MOLITVENO BOGO SLU ŽJE
Skupne molitve v čast devicam, 1591, ali svetim
ženam: redovnicam ali karitativnim delavkam, 1618.
Povabilo
Odpev Samo ti si svet, Gospod, naš Bog, zato te
častimo.
Psalm v Redu.


Ura bogoslužnega branja
Pesem
Naša bo pesem zdaj ženo slavila,
ki Kristusu Bogu zvesto je služila.
Močne si žene je čast pridobila
s pobožnim življenjem.
Vera in upanje, živa ljubezen
v njenem življenju so vedno gorele,
vrela iz njih plemenita so dela,
človeštvu koristna.
Gane naj, Jezus, te nje zasluženje,
grehe odpusti nam in zadolženje,
s čistimi srci ti bomo zapeli
in te počastili.
Vsi počastimo pobožno Očeta
in se zahválimo Božjemu Sinu,
slavo prepevajmo Svetemu Duhu
sedaj in na veke. Amen.

Psalmi in odpevi dneva v tednu.
Prvo berilo
Iz Knjige modrosti Mdr 6,12-16
Modrost je vir življenja in veselja
Blesteča in neugasljiva je modrost,
z lahkoto se da spoznati tistim, ki jo ljubijo,
najti tistim, ki jo iščejo;
vnaprej se da spoznati takim, ki po njej hrepenijo.
Kdor se bo k njej zgodaj odpravil, se ne bo utrudil,
ker bo odkril, da sedi pri njegovih vratih.
Če se kdo zanjo navduši, doseže popolno preudarnost,
kdor bo zaradi nje bedel, bo kmalu brez skrbi.
Kajti sama hodi okoli in išče take, ki so je vredni,
dobrohotno se jim prikaže na njihovih potih
in pri vsaki misli jim pride naproti.
Spev
Če komu manjka modrosti, naj jo prosi od Boga in
dana mu bo. * Kdor hodi za Bogom, mu on daje
svojo modrost.
Vsak dober dar prihaja od Boga. * Kdor hodi …
 
Drugo berilo
Gospod, samo vate zaupam
Molitev Ivane Antide Thouret


Gospod Bog, vladar nebes in zemlje, edini véliki,
edini sveti, edini vsemogočni, ti, ki se mu nihče
ne more upirati: dvigni se, pokaži svojo dobroto,
razodeni svoje usmiljenje, ki je od vekov. Postavi
se med mene in sovražnike, ki me hočejo pregnati
iz Družbe in iz družine, ki si mi jo ti zaupal. Na
vso moč si prizadevajo, da bi razdvojili Družbo in
jo odtrgali od mene in od Cerkve. Rovarijo zoper
mene, ker sem Družbo in njena pravila podredila
svetemu očetu, tvojemu namestniku; ta pravila,
ki naj bi bila sveto vodilo sestram, ki si mi jih ti
pridružil. Ti si svojemu namestniku navdihnil
misel, da je Družbo potrdil. In tvoj namestnik je
pod vodstvom tvojega Duha odobril spremembe,
ki so pravične in dobre.
Moj Gospod in moj Bog, samo vate popolnoma
zaupam, samo nate se povsem zanesem. Kdor vate
zaupa, ne bo osramočen. Ne oziraj se, prosim, na
mojo nevrednost, temveč na neskončno zasluženje,
na trpljenje in smrt Jezusa Kristusa. Rotim te v
imenu in pri zasluženju Jezusa Kristusa križanega,
saj si obljubil, da boš tistim, ki te prosijo v njegovem
svetem imenu, podaril vse.
O moj Bog, usmili se me, vodi in razsvetljuj
me s svojim Svetim Duhom. Iz ljubezni do tebe
odpuščam nasprotnikom vse, kar so mi hudega
storili. S tvojo milostjo sem pripravljena pretrpeti
vse, kar bi moglo biti v tvojo večjo slavo in moje
posvečenje.
Pri ustanovitvi te Družbe si me hotel uporabiti
kot svoje orodje. Ne strašijo me sedanja nasprotovanja,
ki niso prva. Znana so ti tudi tista, ki sem
jih pretrpela v preteklosti. S svojo vsemogočnostjo
si mi pomagal v nekdanjih težavah, tako mi boš
tudi v teh, ki me tarejo sedaj. Ti si močni Bog in
samo nate se opiram. Ne boš se oddaljil od mene:
ti boš moja moč in moja opora. Ne bom se bala
nasprotnikov. Ti jih boš premagal.
Usmiljeni Jezus, ti si gospodar nad srci, ti jih
lahko spreobrneš. Prav to te prosim, to pričakujem
od tebe. Razodeni mi svojo voljo, razkrij mi svoje
načrte in vse, kar pričakuješ od mene. Trdno verujem,
da vse premorem s teboj in tvojo milostjo, kakor
sem tudi trdno prepričana, da sama ne zmorem
ničesar, ker me je sama revščina, greh, nevednost.
Vse izročam tvoji očetovski dobroti. Vanjo zaupam
popolnoma in vselej.
Spev
Telo in duša mi koprnita po tebi. * Ti, o Bog, si moj
rešitelj in delež na veke.
Jaz pa sem srečen, če sem v tvoji bližini, zato se ti z
veseljem izročam v varstvo. * Ti, o Bog …
Sklepna prošnja kot v hvalnicah.
 
Hvalnice
Pesem
Ivana Antida, v Božjem srcu si živela,
v svojem življenju nikoli drugega želela
kakor le njegovo voljo.
V današnjem zmedenem svetu nam praviš:
»S pogumno ljubeznijo hodi za Jezusom Kristusom!«
Ivana Antida, v Božjem srcu si živela,
v svojem življenju nikoli drugega želela
kakor le resnico.
V današnjem malodušnem svetu nam praviš:
»S pogumno ljubeznijo prepevaj življenju!«
Ivana Antida, živela si zelo blizu ubogim,
borila si se za življenje, da bi prenehala beda.
V današnjem ranjenem svetu nam praviš:
»S pogumno ljubeznijo sej veselje!«
Ivana Antida, živela si svoje poslanstvo.
Šla bi čez morja, da bi oznanila vero.
V današnjem razdeljenem svetu nam praviš:
»S pogumno ljubeznijo pojdi naproti svojim
bratom!«
Amen.
Psalmi in odpevi dneva v tednu.
Kratko berilo Mdr 8,1-3
Mogočno se razprostira od konca do konca in
vsemu dobrohotno vlada. Njo sem vzljubil, njo
iščem od svoje mladosti; skušal sem jo vzeti za
ženo, vzljubil sem njeno lepoto. Ona poveličuje
plemenitost, saj živi z Bogom, saj jo je vzljubil
Gospodar vsega.
 

Spev z odpevom
Duh resnice vas bo vodil k popolni resnici. – Duh
resnice ... Tisti, ki jo iščejo, jo morejo najti. – Duh
resnice ... Slava Očetu … – Duh resnice...
Odpev k Hvaljen
Bog je postal eden od nas, da bi nas naučil ljubiti.
Prošnje
Zahvalimo se Bogu za sveto Ivano Antido, ki je
izžarevala njegovo ljubezen do ubogih in kličimo:
Hvala tebi, večni Bog.
Gospod, ko so ukinjene svoboščine in je mir v
nevarnosti, prebudiš može in žene, polne zaupanja,
– zato se ti s sveto Ivano Antido zahvaljujemo.
Gospod, ko so ljudje zatirani in ubogi trpijo zaradi
nasilja, kličeš preroke krščanske ljubezni,
– zato se ti s sveto Ivano Antido zahvaljujemo.
Gospod, ko so kristjani preganjani in ljudje
dobre volje prezirani, pošiljaš pričevalce vere,
zato se ti s sveto Ivano Antido zahvaljujemo.
Gospod, ko so otroci tepeni in bolniki zanemarjeni,
posvečuješ žene, da jim izkazujejo tvojo nežnost,
– zato se ti s sveto Ivano Antido zahvaljujemo.
Sv. Ivana Antida Thouret 177
Gospod, ko je Cerkev napadana in je njen obraz
zmaličen od pohujšanj, napolnjuješ s svojim
Duhom apostole resnice,
– zato se ti s sveto Ivano Antido zahvaljujemo.
Oče naš.
Sklepna prošnja
Gospod Bog, vžgi v nas plamen ljubezni, ki si jo
zanetil v srcu svete Ivane Antide, da bomo s ponižnim
služenjem ohranjali ogenj, ki ga je prinesel na
zemljo tvoj Sin, ki s teboj v edinosti Svetega Duha
živi in kraljuje, Bog, na vse veke vekov.
Dnevna molitvena ura
Psalmi in odpevi dneva v tednu.
Kratko berilo Gal 6,8
»Kdor seje v svoje meso, bo od mesa žel pogubo;
kdor pa seje v duha, bo od duha žel večno življenje.«
– Blagor njim, ki spoštujejo Gospodove zapovedi,
– srečni vsi, ki ga iščejo z vsem srcem.
Sklepna prošnja kot v hvalnicah.
178 23. maj
Večernice
Pesem
Svetnice god obhajamo,
ki ti služila je zvestó,
hvaležni zdaj ti, o Gospod,
veselo pesem pojemo.
Hodila za teboj vsak dan,
prezirala je mik sveta,
se tebi posvetila vsa
v ponižnosti, pokorščini.
Želela ti je ugajati,
po tebi hrepenela je,
ljubezen Božja vir bilá
dejanj je njenih in besed.
Ljubezni svete so vezi
jo tukaj nate vezale,
v nebo se duh je njen povzpel,
kjer večno zmago zdaj slavi.
Njen zgled nekoč naj tudi nas
privedel bi pred tvoj obraz,
kjer bomo Troedinega
slavili z njo na vekomaj. Amen.
Psalmi in odpevi dneva v tednu.
Sv. Ivana Antida Thouret 179
Kratko berilo 1 Jn 4,9-10
V tem se je razodela Božja ljubezen do nas, da je
Bog poslal na svet svojega edinorojenega Sina, da
bi živeli po njem. V tem je ljubezen: ne, da smo mi
vzljubili Boga, ampak da je on nas vzljubil in poslal
svojega Sina v spravo za naše grehe.
Spev z odpevom
Podoba nevidnega Boga, njen začetnik je Kristus.
– Podoba … Rojen pred začetki vsega stvarstva,
prvorojeni med mrtvimi. – Podoba … Slava Očetu
… – Podoba …
Odpev k Moja duša
Poveličujte njegovo sveto ime, naj se veselijo vsi, ki
iščejo Gospoda.
Prošnje
Združeni z vso Cerkvijo prosimo Jezusa, Gospoda
ubogih in ponižnih:
Gospod slave, usliši nas.
Za žene, ki črpajo moč v tebi in prinašajo prijateljstvo
in pogum bolnikom ter izključenim:
– daj jim, Gospod, veselje in mir.
Za ljudi dobre volje, ki z ljubeznijo sprejemajo
ponižane in revne:
– daj jim, Gospod, moč in pogum.
Za socialne delavce, ki se borijo za priznanje pravic
malih:
– daj jim, Gospod, zvestobo in upanje.
180 23. maj
Za posvečene osebe, ki namenjajo svoje življenje
molitvi in služenju svojim bratom:
– daj jim, Gospod, svetost in usmiljenje.
Za Cerkev, služabnico in ubogo, ki oznanja evangelij:
– daj ji, Gospod, edinost in ljubezen.
Za može in žene, ki jih boš danes poklical k sebi:
– daj jim, Gospod, odpuščanje in večno življenje.
Oče naš.
Sklepna prošnja kot v hvalnicah.
Print Friendly and PDF