Preskoči na vsebino


Leto sodelovanja VD - 2. pismo

famvin

Mednarodna vincencijanska družina

 

Rim, 16. marca 2015

Praznik sv. Ludovike de Marillac

Pismo 2.

Dragi odgovorni v mednarodni vincencijanski družini!

V tem pismu je več potez iz mojega zadnjega dopisa 30. januarja (2015) o »letu sodelovanju«, našli pa boste tudi več podrobnosti o tem, kako naj bi uresničevali ta letni načrt.

Naša tema je: »Skupaj v Kristusu – Vincencijevi se zavedamo razlik.«

Vsi vemo, kako je sodelovanje ukoreninjeno v naši karizmi, posebej v življenju naših ustanoviteljev. Vemo tudi, da ne bi več dejavno služili tistim, ki živijo v revščini, če ne bomo pri tem sodelovali z njimi in med seboj.

Leto sodelovanja se bo začelo na binkoštni praznik, 24. maja 2015, in zaključilo na isti praznik naslednjega leta, se pravi 15. maja 2016.

V tem letu prósimo odgovorne na krajevni, področni in mednarodni ravni vincencijanske družine, da izkoristijo možnosti za praznovanje, povezanost in pouk ter medsebojno pomoč.

Vse to bo potekalo ob usklajevanju (in pod nadzorstvom) komisije za sodelovanje vincencijanske družine (CCFV). V tem pismu so njene smernice in navodila, in sicer trije poudarki za dogajanje v tem letu.

Dogajanje v tem letu ima tri poudarke:

- Praznovati

- Srečevati se in se učiti

- Služiti

V nadaljevanju so predstavljeni predlogi v pomoč vincencijanski družini pri praznovanju tega leta sodelovanja.

 

A. – PRAZNOVATI

Radi bi izpostavili tri posebne dneve za praznovanje: 24. maj 2015 (binkoštni praznik), 27. september 2015 (praznik sv. Vincencija Pavelskega) in 15. maj 2016 (binkoštni praznik). Za te dneve predlagamo naslednje.

1. Zahvala: zbrati se z vsemi člani vincencijanske družine 24. maja 2015, da bi se Bogu zahvalili in praznovali skupaj. Predlagamo tri besedila sv. Vincencija, ki nas lahko uvedejo v zahvalno praznovanje, če mogoče, z mašo. Treba je zagotoviti čas za pričevanje ali zahvalo za tisto, kar je vincencijanska družina zares uresničila na krajevni ravni.

Pisma sv. Vincencija, po izbiri:

a) 204. – Janezu de Fonteneil, 29. avgusta 1635 (Coste I): »Še vedno sem prevzet zaradi vaše ljubezni, ki ste jo izkazali in jo še vedno izkazujete do mojega brata (1). In za vse, kar ste storili iz ljubezni do Boga. Hvaležnost za toliko dobrot presega naše zmožnosti, zato prosim našega Gospoda, gospod, naj bo on sam vaša zahvala in vaša nagrada.«

b) 189. – Janezu de Fonteneil, 7. decembra 1634 (Coste I): »Za vse to, gospod, se vam ponižno zahvalim in prosim našega Gospoda, naj bo on sam vaša zahvala in vaša nagrada ter naj na vas vedno bolj razliva obilje svojih milosti in blagoslovov. O gospod, kako sem v srcu potolažen vedno, ko mi gospod de la Salle piše o vaši gorečnosti za duše, o vaši vztrajnosti, da jih iščete in o blagoslovu, ki vam ga naš Gospod pri tem daje ter o trdni kreposti, ki jo imate! Vse to me navdaja z veseljem, ki vam ga ne morem opisati. Prav prisrčno prosim Boga, naj vam še naprej deli svoje milosti.«

 

c) 1017. – Etiennu (Štefanu) Blatironu, 14. februarja 1648: »Milosti, ki jih Bog razliva na vaše delo, so učinek njegovega čistega usmiljenja, ne pa naših slabotnih molitev; mi smo ubogi ljudje, bolj sposobni, da njegove blagoslove odvračamo, kot pa da jih kličemo. Zahvaljujem se njegovi dobroti za gorečnost in zvestobo, ki jo naklanja vašemu srcu in tistim, ki so z vami. Ganjen sem, gospod, ob tem, kako spolnjujete te čednosti in še veliko drugih. Ko se namreč ponudi priložnost, da skupnost pri Sv. Lazarju spodbudim k prizadevanju za popolnost, govorim sobratom o zgledih, ki nam jih dajete; pripovedujem jim, kako kljub oslabelosti dolgo delate, o vaši potrpežljivosti v težavah, o ljubezni in medsebojnem prenašanju, o ljubeznivem sprejemanju, o prednjačenju v spoštovanju in o uslugah, ki jih zunanji ljudje dobijo pri vas vseh. Vidite torej, gospod, kako med iz vašega panja doteka do naše hiše in hrani njene otroke. O Bog, kakšna tolažba za vso skupnost! In kakšen razlog, da se naša mala družina poniža pred Bogom in dela vedno bolje, ker je Bogu všeč, da razširja in pomnožuje tisto dobro, ki ga ona opravlja celo na tistih krajih, kjer je ni!

2. Premišljevanje: 27. septembra 2015: Teh »24 ur vincencijanske molitve« je čas za premišljevanje. Dobro izkoristimo »Bogoslužni molitvenik vincencijanske družine« v tem času molitve. Priporočamo vam, da si vzamete čas - osebno in skupno z drugimi člani različnih vej vincencijanske družine - ter razmišljate o izzivih, s katerimi se sooča krajevna vincencijanska družina, obenem pa imate pred očmi potrebe tistih, ki okrog nas živijo v revščini.

3. Akcija: 15. maja 2016 prosimo Svetega Duha, naj nas blagoslavlja in vodi pri različnih dejavnostih krajevne vincencijanske družine. Priporočamo vam tole Vincencijevo misel: »Naj bo Bogu všeč, da vas krepi in v vas vzpostavi veliko edinost: močnejši boste namreč, če živite v edinosti« (Coste VII,473). Vzemimo si čas za premišljevanje ob prazničnih berilih, ob publikaciji AIC »Biti preroški član vincencijanske družine« ter ob članku s. Julme Neo HKL: »Spominjamo se Vincencija in Ludovike ... Bila sta velika preroka krščanske ljubezni« (gl. Zbornik »Jubilejno vincencijansko leto« ob 350-letnici smrti, 2010).

a) V tem svetu, ki je izgubil orientacijo in je poln nasprotij, so preroki vsi možje in žene, ki posvečajo svoje življenje oznanjevanju Kraljestva in širijo resnice svoje vere ter oznanjajo, da je Božje kraljestvo blizu in obljubljeno ubogim, obenem pa odprto razkrivajo vse krivice, ki ovirajo uresničevanje Božjega načrta.

b) »Če bi bila Vincencij in Ludovika danes med nami, kako bi razumela (brala) sedanji položaj v luči Kristusa, kateremu sta želela slediti? Kaj bi nam dejala? Kako bi odgovorila na nove vrste revščine? Kako bi se odločila?« (s. Julma Neo HKL, Mesečna razmišljanja v jubilejnem letu).

c) Naš svet je v mnogih ozirih korenito drugačen od sveta v njunem času. V svetu, ki poraja nove oblike revščine in nove obraze ubogih, česa naj se najprej lotimo? H komu naj se najprej napotimo? Vincencij in Ludovika bi bila gotovo pozorna na dogodke kot na »kraje« srečanja z Duhom. Kako naj sploh moremo biti pozorni in razločevati v svetu, ki je obseden s 'trenutkom' in z 'najhitrejšim'? (s. Julma Neo HKL, prav tam).

d) Pojdimo naprej … skupaj. Mi, sinovi in hčere dveh velikih prerokov krščanske ljubezni, smo dediči izjemnega daru. Ponosni smo na to skupno dediščino. Naše vezi se utrjujejo. Z velikim številom članov imamo – kot vincencijanska družina – na vseh celinah velik potencial, da zaznamujemo svoje obdobje, kakor sta Vincencij in Ludovika to storila v svojem času (s. Julma Neo HKL, prav tam).

4. Objavite, prosimo, fotografije ali video o praznovanju vinc. sodelovanja na facebooku http://www.facebook.com/Vincentian.Collaboration in pošljite na http://famvin.org/en/contact-us/

Letos ne bo mednarodnih praznovanj, razen srečanja mednarodnih odgovornih za vincencijansko družino v Rimu 2016. Različna praznovanja bodo le na krajevni in področni ravni.

 

B. – SREČEVATI SE IN SE UČITI

Zelo spodbudno je, ko o vincencijanski družini več zvemo in odkrijemo, zlasti o tistih vejah, ki so mednarodno manj znane. To, da se več naučimo o drugih vejah, nam pomaga, da se ustvarja boljše okolje za sodelovanje.

Velja spremljati dejavnost vincencijanske družine na zgoraj omenjenih spletnih straneh. V teku 52 tednov »leta sodelovanja« bomo predstavili po eno vejo vincencijanske družine, kar nam bo pomagalo, da več zvemo drug o drugem.

Enkrat na mesec bomo objavili dogodke in zgodbe o sodelovanju ter predstavili, kako vincencijanska družina deluje skupaj. Povabljeni ste, da prek istih spletnih strani (facebook in famvin.org) podate lastne izkušnje o sodelovanju. Toliko stvari gre mimo, lahko pa bi veliko storili skupaj.

 

C. – SLUŽITI

Zgoraj imenovana komisija CCFV nadzira (in usklajuje) izkušnje vzgoje za sodelovanje. Program za aktivno sodelovanje vincencijanske družine (PACFV): sestanek je potekal v Parizu leta 2013 in 2014 (http://tinyurl.com/VFCAP). Sodelovalo je preko 70 članov vincencijanske družine. Vabimo jih, naj pripravijo triminutni video o tem, česa so se naučili in kako jim je to pomagalo pri spodbujanju za sodelovanje v domačem okolju. Tudi udeležence leta 2015 in 2016 vabimo, naj storijo podobno. Video-predstavitve bodo objavljene v naslednjih mesecih.

Hvala vam, da obiskujete in komentirate to, kar je objavljeno, saj se moramo veliko učiti drug od drugega. Kot ste lahko opazili, poteka obilna dejavnost glede programov, kako naj bi obeležili to posebno leto vincencijanske družine. Vnaprej se vam zahvalim za vse, kar delate v sodelovanju z vincencijansko družino in tudi za tiste, ki živijo v revščini. Posebna zahvala za sredstva, s katerimi konkretizirate krepost sodelovanja, ki daje naši karizmi poseben pečat.

Z iskrenimi pozdravi,

Gregory Gay CM

generalni superior
Print Friendly and PDF