Preskoči na vsebino


Sklepni dokument 1. občnega zbora AMM (2014)

Vsem v vincencijanski družini

Dragi bratje in drage sestre !

Adventni čas, v katerega vstopamo z molitvijo in pripravo na prihod »Besede, ki je meso postala« (Jn 1,14), je idealen čas, da premišljujemo o Mariji, Gospodovi Materi. Njen »Zgôdi se« – to popolno sprejemanje volje Boga, ki vstopa v skrivnost učlovečenja – odmeva iz roda v rod, tudi v naših dneh. Naša Gospa ostaja prva in najzvestejša Gospodova učenka.

Marija je z darom čudodelne svetinje sveti Katarini Labouré želela vse privesti k svojemu Sinu, Jezusu. Združenje čudodelne svetinje je več kot sto let spodbujalo k pobožnosti do Naše Gospe, da bi dobili obilje Božjih milosti na priprošnjo Marije, ki nas podpira v tem svetu, žejnem pravičnosti in usmiljenja.

Imel sem čast, da sem predsedoval prvemu občnemu zboru Združenja čudodelne svetinje in na njem sodeloval (novembra 2014). To radostno zborovanje kakih sto udeležencev, ki so prišli z vseh štirih koncev sveta, je okrepilo našo zavzetost za spodbujanje pobožnosti do Naše Gospe čudodelne svetinje ter za dela ljubezni in pravičnosti v Združenju.

Člani občnega zbora so pripravili priložene »smernice delovanja«. Prosim vas, da o njih razmišljate v tem adventnem času. Prosim tudi, naj v prihodnje različne veje vincencijanske družine – zlasti tiste, ki gojijo posebno pobožnost do čudodelne svetinje – molijo, premišljujejo in razpravljajo o tem, kako bi spodbujale ljudi k tej pobožnosti in k sodelovanju pri delih ljubezni tega lepega Združenja.

Naj vas Gospod blagoslovi in naj Naša Gospa čudodelne svetinje posreduje za vas!

Vaš brat v sv. Vincenciju

G. Gregory Gay CM, generalni superior

Rim, 08.12.2014


 

Združenje čudodelne svetinje

Občni zbor, 03. – 09.11.2014

Smernice delovanja

 

Uvod

Čudodelna svetinja je močan pripomoček za evangelizacijo in spreminjanje tistih, ki jo z vero nosijo. Prihajanje k vznožju oltarja – kot je to storila sv. Katarina Labouré –, da bi po Mariji prejemali obilje Božjih milosti, nas krepi v svetu, ki je lačen pravičnosti in usmiljenja.

Člani Združenja čudodelne svetinje se zavedamo, da je Marija naša Mati. Od leta 1909 razširjamo priporočilo, ki ga je leta 1830 dala Marija sveti Katarini, naj nosimo njeno podobo na svetinji. To darilo, ki ga je Bog dal po Mariji, svetinjo, smo delili povsod po svetu zlasti ubogim in bolnim, žejnim in lačnim, golim in stiskanim, zapornikom in vsem, ki iščejo Božje kraljestvo (Mt 25,31-46). Sadovi tega dela, to je globlje ljubezni do Boga v ubogih, nas evangelizira, da Boga bolj polno sprejemamo in da smo pri svojem delu še bolj neskončno iznajdljivi.

 

IZZIVI NA MEDNARODNI RAVNI

Povezanost

Smernica delovanja: Ustvarjati povezovalno mrežo (krajevno, narodno in mednarodno) za izmenjavo (delitev) izkušenj, dejavnosti, informacij, vzgoje, tehničnih in posebnih darov.

Vzgoja

Smernica delovanja: 1) V okviru nove evangelizacije, ki želi doseči vse človeštvo ((Mt 28,19-20), bo mednarodni svet vzpostavil natančne kriterije za nadaljevalno vzgojo v Združenju. Vzgoja bo zajela družbeni nauk Cerkve, nauk o Cerkvi (ekleziologijo), Sveto pismo, vincencijansko identiteto, ekumenizem in druge predmete, ki naj bi ubogim pomagali, da se osamosvojijo.

Smernica delovanja: 2) Mednarodni svet bo predložil različne pripomočke za začetno vzgojo novih članov.

Življenje v družini

Smernica delovanja: Mednarodni svet bo krajevnim svetom razposlal okrožnico in jih spodbudil, naj iz družine naredijo prostor evangelizacije. Zato naj na različne načine z Marijo opravljajo obiske po domovih. Pisma bodo povezana z dogodki, ki bodo potekali pred svetovnim srečanjem družin (v septembru 2015) in po njem.

 

IZZIVI NA NARODNI RAVNI

Vzgoja

Smernica delovanja: Narodni svet naj razširi svoj vzgojni program tudi na družinske člane.

Smisel za pripadnost

Smernica delovanja: Narodni svet naj spodbuja sodelovanje z drugimi člani vincencijanske družine. To zajema – brez izključevanja – izpeljavo skupnih projektov, zbiranja in sestanke, izmenjavo vzgojnih dejavnosti, skupno delo, duhovne vaje itn., zlasti z marijansko vincencijansko mladino.

Določiti poslanstvo in naloge narodnih delegatov na občnem zboru in po njem

Smernica delovanja: Naloga delegatov je, da pred koncem leta podajo vsem članom obvestila (informacije) z občnega zbora.

Sistemska sprememba

Smernica delovanja: S projektom za sistemsko spremembo se Združenje vključuje v delo in vzgojo svojih »gospodov in gospodarjev«, ubogih, da bi oni sami vzeli v roke svojo usodo.

 

IZZIVI NA KRAJEVNI RAVNI

Številčna in kakovostna rast Združenja

Smernica delovanja: 1) Pričevati o veselju svoje vere in svoje pripadnosti Združenju – v svojih družinah, na svojem delovnem mestu, v svoji župniji … kot tudi pri svojem delovanju (za družine v težavah, za otroke ulice, s svojo bližino bolnikom…).

Smernica delovanja: 2) Sodelovati z vsemi člani vincencijanske družine (s prostovoljci, prijatelji, znanci itn.)

 

»Glej, stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši moj glas in odpre vrata, bom stopil k njemu in večerjal z njim, on pa z menoj« (Raz 3,20).

O Marija, brez madeža spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo.

 
Print Friendly and PDF