Preskoči na vsebino


Devetdnevnica na čast zmage Marijinega brezmadežnega srca

Prošnje in Božja beseda za vsak dan

1.dan

 

Skupna prošnja:

 • za odpuščanje naših grehov
 • molimo  v spravo in  zadoščevanje za moje  grehe in naše grehe; grehe naših prednikov in grehe vsega sveta
 • v zaupanju v Božje usmiljenje izročamo naše grehe Odrešeniku Jezusu Kristusu

 

Iz dnevne BOŽJE BESEDE:

Izaija 64, 4-7

Naproti prihajaš njemu, ki

z veseljem ravna pravično,

njim, ki se te spominjajo na tvojih potih.

Glej, ti si se jezil, a mi smo grešili

s svojo nezvestobo in s svojim odpadom;

5 postali smo vsi skupaj kakor nečistnik

in vsa naša pravična dela kakor umazana obleka.

Vsi smo oveneli kakor listje,

naša krivda nas je odnesla kakor veter.

6 Ni bilo nikogar, ki bi klical tvoje ime,

ki bi se vzdignil, da bi se tebe držal.

Zakaj skril si svoje obličje pred nami

in nas izročil sili naše krivde.

7 In vendar, Gospod, si ti naš oče.

Mi smo glina, ti naš podobar,

vsi smo delo tvojih rok.

 

Psalm 80, 3.15-16.18-19

Zbudi svojo moč

in pridi, da nas rešiš!

15 Bog nad vojskami, povrni se,

ozri se z nebes in glej, in obišči to trto!

16 Varuj njo, ki jo je zasadila tvoja desnica,

sadiko, katero si si okrepil!

18 Naj bo tvoja roka nad možem tvoje desnice,

nad sinom človekovim, katerega si si okrepil!

19 Ne bomo več odstopili od tebe;

poživi nas in slavili bomo tvoje ime!

.

 

2. dan

 

Skupna prošnja:           za MIR

 • za ozdravljenje in osvobojenje mojega, tvojega in našega duha 
 • za  odprtost za sprejem duha miru
 • za mir v mojem srcu, v tvojem srcu in v naših srcih
 •  za mir med nami, v naših odnosih
 • za reševanje naših težav na način miroljubnosti
 • za mir doma in po svetu

 

Iz dnevne BOŽJE BESEDE:

Psalm 122, 6-9

6 Izprosite, kar je Jeruzalemu v mir:

naj bodo varni, kateri te ljubijo!

7 Mir bodi za tvojim obzidjem,

varnost v tvojih palačah!

8 Zaradi svojih bratov in svojih prijateljev

pravim: »Mir v tebi!«

9 Zaradi hiše Gospoda, našega Boga,

ti želim vse dobro.

 

3. dan

 

Skupna prošnja:

 • za našo odprtost za sprejem darov Svetega Duha: za dar čistosti, razumnosti, preudarnosti, modrosti, prizanesljivosti, usmiljenja, pravičnosti …
 • za zdravo pamet
 • za naše spoštovanje in varovanje prejetih  milostnih darov Svetega Duha
 • naše podeljevanje darov Svetega Duha z drugimi, za druge; za skupno dobro in rast Božjega kraljestva

 

Iz dnevne BOŽJE BESEDE:

Izaija 11, 2-4

2 Na njem bo počival duh Gospodov: duh modrosti in razumnosti, duh svéta in moči, duh spoznanja in strahu Gospodovega. 3 Strah Gospodov mu je všeč. Ne sodi po videzu svojih oči, ne odloča po sluhu svojih ušes. 4 Pravično sodi neznatne in deli pravico v prid ubogim na zemlji. Nasilnega udarja s palico svojih ust, z dihom svojih ustnic mori hudobneža.

 

Psalm 72, 12-13.17

12 Zakaj rešil bo ubožca, ki vpije k njemu,

in bednega, ki nima pomočnika.

13 Usmilil se bo slabotnega siromaka,

rešil bo življenje ubožcem.

17 Njegovo ime bo blagoslovljeno na veke;

njegovo ime bo ostalo, dokler bo sijalo sonce.

V njem bodo blagoslovljeni vsi rodovi na zemlji,

vsi narodi ga bodo blagrovali.

 

Lk 10,21

»Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim, razodel pa otročičem.«

 

 

4. dan

 

Skupna prošnja:

 • za zveličanje duš
 • v hvaležnost za vse svetnice in svetnike ter njihove priprošnje
 • za sveto Cerkev in za našo edinost
 • za papeža Frančiška in vse škofe, za duhovnike, redovnice in redovnike, diakone in vse posvečene in za laike
 • za Cerkev na Slovenskem
 • za živi dialog in blagoslovljeno komunikacijo  med nami v občestvu Cerkve in navzven v družbo
 • za vse molitvene skupine in občestva
 • za novo evangelizacijo
 • za našo pravovernost
 • za duše v vicah

 

Iz dnevne BOŽJE BESEDE:

Markov evangelij 16,15-20

15 In rekel jim je: »Pojdite po vsem svetu in oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu! 16 Kdor bo veroval in bo krščen, bo zveličan; kdor pa ne bo veroval, bo pogubljen. 17 Tiste pa, ki bodo verovali, bodo spremljala ta znamenja: v mojem imenu bodo hude duhove izganjali, nove jezike govorili,18 kače s tal dvigali in, če kaj strupenega izpijejo, jim ne bo škodovalo; na bolnike bodo roke polagali in ti bodo ozdraveli.« 19 In Gospod Jezus je bil, potem ko je z njimi govoril, vzet v nebo in je sédel na božjo desnico. 20 Oni pa so šli in učili povsod in Gospod je delal z njimi in besedo potrjeval z znamenji, ki so jih spremljala.

 

 

5. dan

 

Skupna prošnja:

 • za mojo, tvojo in našo vseživljenjsko vzgojo, sodelovanje, trud, rast  in  zvestobo živeti  po Evangeliju, kakor je pisano: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem svojim srcem, z vso svojo dušo in z vsem svojim mišljenjem. To je največja in prva zapoved. Druga pa je njej podobna: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.« (Mt 22,37-39)

 

Iz dnevne BOŽJE BESEDE:

Mt 15, 24

»Vsak, ki posluša te moje besede in jih uresničuje, je podoben preudarnemu možu«

 

Psalm 118,1.8-9.19-21.25-27

Poziv k zahvali za šotorski praznik

Aleluja. 
Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober;
ker vekomaj traja njegovo usmiljenje! 
Bolje je, zatekati se h Gospodu, 
kakor zaupati v človeka. 
Bolje je, zatekati se h Gospodu, 
kakor zaupati v kneze. 
19 Odprite mi vrata pravičnosti; 
vstopil bom skoznje in se zahvalil Gospodu! 
20 To so vrata Gospodova, 
tukaj vstopajo pravični. 
21 Zahvaljujem se ti, da si me uslišal 
in mi postal rešitelj. 
25 O Gospod, daj rešitev; 
o Gospod, daj srečo! 
26 Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem! 
Blagoslavljamo vas iz hiše Gospodove. 
27 Bog je Gospod, on nas razsvetljuje. 
Uredite slavnostni obhod z zelenim vejevjem 
prav do rogov oltarja!

 

.

6. dan

 

Skupna prošnja:

 • za milost svete vere - CREDO
 • za moje spreobrnjenje, naše spreobrnjenje in spreobrnjenje vseh grešnikov
 • za tiste, ki še ne poznajo božje Ljubezni
 • sveta vera bodi  luč našemu slovenskemu narodu - po priprošnji bl. Antona Martina Slomška, bl. Lojzeta  Grozdeta, bl. Drinskih mučenk, vseh slovenskih  mučencev in svetnikov
 • za blagoslovljeno Slovenijo
 • za vse preganjane in osramočene, izkoriščane in zatirane, za vse, ki trpijo krivice, ustrahovanje, nasilje, brezbrižnost v družbi,
 • za tiste, ki trpijo pomanjkanje
 •  za blagoslov našega dela in delodajalcev

 

Iz dnevne BOŽJE BESEDE:

Izaija 29, 18-22

18 Tisti dan bodo gluhi slišali besede knjige 
in iz mraka in teme bodo videle slepih oči. 
19 Ponižni se bodo brez konca veselili v Gospodu, 
in najubožnejši med ljudmi se bodo radovali nad Izraelovim Svetim. 
20 Zakaj nasilnikov ne bo več, izginejo zasmehovalci 
in iztrebljeni so vsi, ki mislijo na hudobijo, 
21 ti, ki druge ljudi z besedami razglašajo za krive, 
ki nastavljajo zanke temu, ki pri vratih prisoja pravico, 
in z navideznimi razlogi izpodrivajo tega, ki je v pravici. 
22 Zato govori Gospod, ki je rešil Abrahama, 
tako o Jakobovi hiši: 
Odslej naj ne bo več Jakob osramočen
in njegov obraz naj odslej ne obledi več. 

 

 

7. dan

 

Skupna prošnja:

 • za  ŽIVLJENJE

Marija, v tvoje srce je izlita Božja ljubezen do polnosti. Zato nas znaš le ljubiti. V svojem zemeljskem življenju si popolnoma sprejemala sebe in se zavedala svoje veličine kot človeka in ženske. Vse lastnosti tvojega srca so prečudovite. Danes še posebej občudujem tvoj pogum. Izprosi ga vsem, ki jih je strah svojega življenja in življenja sočloveka,  spočetega otroka ali onemoglega in trpečega starčka.

Izprosi pogum vsem, ki nenačrtovano zanosijo, da bodo odgovorno sprejeli novo življenje in pomoč, vsem, ki živijo Božji načrt za človekovo rodovitnost, zdravstvenim delavcem za zavrnitev služenju smrti, oblastem za spremembo zakonov, žrtvam grehov proti življenju, da se bodo zatekli v neskončno Božje usmiljenje, Cerkvi, da bo pričevala za Evangelij življenja. V vseh nevarnostih, ki danes prežijo na zakon in družino, naj poslušamo tvoje naročilo: Kar koli vam reče moj Sin, storite. (prim. Jn 2,5)

 • za kulturo življenja
 • za vzgojo naših otrok in mladine v duhu kulture  življenja
 • za spoštovanje življenja od  spočetja do naravne smrti
 • za spoštovanje zakramenta svetega zakona in blagoslov vseh zakoncev
 • za spoštovanje teologije telesa in svetosti božjega daru spolnosti
 • v hvaležnost za Sveto Družino
 • Za blagoslov vseh družin
 • za družbeno spoštovanje vrednote družine in pravic otrok do mame in očeta
 • za spoštovanje Gospodovega dne in nedeljskega časa za naše odnose
 • za ovrednotenje verouka  v slovenskih šolskih programih
 • za spoštljivo ravnanje s stvarstvom, ki nam ga je Bog zaupal v  'uporabo' in sožitj

 

BOŽJA BESEDA: 

Mt. 9,36

             »Ko pa je zagledal množice, so se mu zasmilile, ker so bile izmučene in razkropljene«

 

Ps.  139, 13-16

Zares, ti si ustvaril moje ledvice,

me stkal v materinem telesu.

Zahvaljujem se ti, ker sem tako čudovito ustvarjen,

čudovita so tvoja dela,

moja duša to dobro pozna.

Moje kosti niso bile skrite pred tabo,

ko sem bil narejen na skrivnem,

stkan v globočinah zemlje.

Moj zarodek so videle tvoje oči.

V tvojo knjigo so bili vsi zapisani,

dnevi, ki so bili oblikovani,

ko ni še nobeden od njih obstajal.

 

 

8. dan

 

Skupna prošnja:

 • za rešitev in osvoboditev iz sužnosti ter različnih odvisnosti
 • za zdravje na duhu, telesu in duši
 • za krst v Svetem  Duhu

 

Iz dnevne BOŽJE BESEDE: 

Marko 1, 7-8

In oznanjal je: »Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklonil pred njim in odvezal jermen njegovega obuvala. Jaz sem vas krstil z vodo, on pa vas bo krstil s Svetim Duhom.«

 

Izaija 40,1-5.9-11

1 »Tolažite, tolažite moje ljudstvo,«

govori vaš Bog.

2 »Govorite Jeruzalemu na srce in mu kličite,

da je dokončana njegova tlaka,

da je poravnana njegova krivda,

ker je prejel iz roke Gospodove

dvojno kazen za vse svoje grehe.«

3 Glas vpijočega:

»V puščavi pripravite pot Gospodu,

poravnajte v pustinji stezo našemu Bogu!

4 Vsaka dolina naj se dvigne,

vsak hrib in grič naj se pogrezne;

kar je gričasto, bodi ravno

in hribovje bodi dolina!

5 In razodene se veličastvo Gospodovo

in vse meso ga bo hkrati gledalo.

Zakaj usta Gospodova so govorila.«

Glasnik veselja

 

9 Pojdi na visoko goro, sionski sel,

kot glasnik veselja!

Povzdigni močno svoj glas, Jeruzalem,

kot glasnik veselja!

Povzdigni ga, ne boj se!

Povej Judovim mestom: »Glejte, vaš Bog!

10 Glejte, vsemogočni Gospod prihaja kot močni,

s svojo roko gospoduje!

Glejte, njegovo plačilo je z njim

in njegovo povračilo pred njim!

11 Kakor pastir pase svojo čredo,

s svojo roko zbira jagnjeta,

jih nosi v svojem naročju,

doječe pa rahlo vodi.«

 

 

9. dan

 

Skupna prošnja:

 • za hvaležnost Božji dobroti, Božjemu usmiljenju in Božji previdnosti
 • v  zahvalo za naše odrešenje in večno življenje  po Jezusu Kristusu
 • za dar  češčenja in slavljenje Troedinega Boga

 

Iz dnevne BOŽJE BESEDE

Psalm 98,1-4   Gospod je vladar sveta

Pojte Gospodu novo pesem, 
ker je storil čudovita dela! 
Zmago mu je pridobila njegova desnica, 
njegova sveta rama. 
Gospod je naznanil svojo zmago, 
pred očmi narodov je razodel svojo pravičnost, 
spomnil se je svoje dobrote in svoje zvestobe 
v blagor Izraelove hiše. 
Videle so vse zemeljske daljave 
zmago našega Boga. 
Radujte se v Gospodu, vse dežele. 
veselite se s petjem in godbo!

Print Friendly and PDF