Preskoči na vsebino


Sporočilo Brezmadežne

SPREJMITE IN NOSITE PRI SEBI ČUDODELNO SVETINJO!

Čudodelna svetinja je nastala po prikazanju Matere božje v kapeli v ulici Rue du Bac v Parizu, 1.1830.

- V soboto, 27. novembra  1830, se je Brezmadežna prikazala hčeri krščanske ljubezni, s. Katarini Labouré, in ji naročila, naj poskrbi za kovanje svetinje, za katero ji je ona sama pokazala vzorec.

»Daj kovati svetinjo po tem vzorcu,« je rekla Sveta Devica: »tisti, ki jo bodo z zaupanjem nosili, bodo prejeli velike milosti, zlasti če jo bodo nosili okrog vratu.«

-  Od tedaj se svetinja čudovito razširja. Po njej je prišlo do nešteto milostnih spreobrnjenj; zadobljeno je bilo va-stvo in doseženo veliko ozdravljenj.

Zaradi teh izrednih dogodkov je pariški nadškof Quelen uvedel uradno preiskavo o izvoru in učinkih te svetinje iz Rue du Bac. Zaključek je bil tale:

»Izredna hitrica, s katero se je ta svetinja širila, številni čudeži, ki so se po njej zgodili in vzbujajo presenečenje ter se glas o njih širi, čudovite dobrote in posebne milosti, ki jih je rodilo zaupanje vernikov: vse to daje vtis resničnih znamenj, ki je z njimi nebo hotelo potrditi, da so prikazanja in pripovedovanja zamaknjenke resnična.«

-  V Rimu samem je papež Gregor XVI., po čudežnem spreobrnjenju Juda Alfonza Ratisbona, ki je imelo velik odmev, 1. 1846 s svojo avtoriteto potrdil zaključek pariškega nadškofa.

-  Če torej ljubite Sveto Devico in zaupate v njeno mogočno priprošnjo:

  • nosite svetinjo vedno pri sebi, da boste živeli v božji milosti in uživali varstvo brezmadežne Device;
  • vsak dan molite vzklik, ki je na svetinji. Marija hoče, da jo pozdravljamo in kličemo tako:  »O Marija, brez madeža spočeta, prosi za nas, ki se k Tebi zatekamo«.
  • razširjajte svetinjo v svoji okolici. Dajte jo zlasti bolnikom in trpečim.

 

LURD IN ČUDODELNA SVETINJA

*  Čudodelna svetinja je znana po vsem svetu. Večkrat pa je malo znano, da so prikazanja v Rue du Bac priprav-ljala velike dogodke v Lurdu. »Gospa v votlini se mi je prikazala taka, kot jo predstavlja čudodelna svetinja,« je izjavila Bernardka, ki je čudodelno svetinjo nosila.

*  Vzklik, ki je na svetinji: »O Marija, brez madeža spo-četa, prosi za nas, ki se k Tebi zatekamo« in je po njej povsod razširjen, je sprožil veliko versko gibanje, ki je nagnilo papeža Pija IX., da je 1. 1854 razglasil resnico o brezmadežnem spočetju Device Marije. Štiri leta potem je prikazanje v masabielski pečini v Lurdu rimski razglasitvi dalo nepričakovano potrdilo.

*  Ob stoletnici razglasitve verske resnice, 1. 1954, je dal apostolski sedež kovati spominsko svetinjo. Slika s čudodelne svetinje na eni in iz lurške votline na drugi strani v tej povezavi poudarjata, da sta obe prikazanji v zvezi z razglasitvijo verske resnice o Marijinem brezmadežnem spočetju. Kot je Lurd neusahljiv studenec milosti, tako je čudodelna svetinja orodje neutrudljive dobrote naše Gospe do vseh grešnikov in nesrečnežev na zemlji.

*  Kristjani, ki bodo svetinjo premišljevali, bodo v njej lahko našli simbolično zajet ves nauk Cerkve o vlogi, ki jo je pri odrešenjskem načrtu Previdnost dala Mariji, zlasti pa nauk o njenem  sredništvu.

 

Združenje čudodelne svetinje, Otroci Brezmadežne,

je mednarodno združenje (AMM – Association of the Miraculous Medal).

 

*  Temelji na prikazovanju Brezmadežne Device Marije sestri usmiljenki, sv. Katarini Labouré. V videnju, 27. novembra 1830, ji je Marija naročila posredovati svetinjo po vzorcu, ki ga je sama pokazala. Svetinja se je hitro širila in poimenovali so jo čudodelna. Svetinja je živ in stalen spo-min na prikazovanje Brezmadežne leta 1830.

 *  Sveti Oče Pij X. je, 8. julija 1909, priznal in potrdil prva pravila Združenja. Kongregacija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja je potrdila novo besedilo Splošnih statutov Združenja, 14. aprila 2010.

Slovenske Statute je potrdil generalni ravnatelj Združenja čudodelne svetinje g. Gregory GAY, cm, 14. maja 2013.

 

Dolžnosti člana so, da:

- nosi pri sebi podobo Marije s čudodelno svetinjo

- vsak dan moli: O Marija, brez madeža spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo!

- enkrat tedensko moli Večno devtdnevnico

- ne preklinja Boga, Marije in svetnikov

- je ob nedeljah pri  maši in se trudi za prejem sv. obhajila

- moli in si prizadeva za mir v družini in okolici

- udeležuje se srečanj Združenja, kjer je deležen vzgoje v duhu Združenja

- trudi se za izpolnjevanje ciljev Združenja

- po zgledu sv. Vincencija si prizadeva pomagati pomoči potrebnim.

 

Duhovne dobrine člana so:

- sadovi večne devetdnevnice, ki jo člani molijo enkrat v  tednu

- svete maše, ki jih daruje narodni voditelj po namenu vseh članov

- odpustek, podeljen Združenju v skladu z reskriptom Svete   

  Penitenciarije, dne 27.10.1995. (Statuti AMM, člen 10 ).
Pomen svetinjePrint Friendly and PDF