Preskoči na vsebino


Usmiljena ljubezen

Besede sv. Vincencija Pavelskega, iz njegovih spisov in konferenc, zbrane v mesečne sklope.

       Januar:           V božjem imenu

       Februar:         Moje srce je pripravljeno

       Marec:            Kdor trpi, razume

       April:              V duhu našega Gospoda

       Maj:                Blagor usmiljenim

       Junij:              Brez ponižnosti - nič

       Julij:               Dobrotna spoštljivost pridobiva

       Avgust:          V notranjosti krepak

       September:  Vrzite božje mreže

       Oktober:        Kristusova podoba se sveti v ubogem

       November:   Vez sloge

       December:   Delo ljubezni ostane vekomaj

Iz polnosti človeškega srca, ki je prekipevalo od usmiljene ljubezni, so zbrane najlepše in najgloblje misli za naše vsakdanje življenje. Vsak dan nas ena misel sv. Vincencija lahko vodi k dejavni ljubezni do Boga in bližnjega.

Spodbudo in pomoč bodo našli v izrekih zlasti tisti, ki so v službi usmiljene ljubezni, da bodo vedno bolj rasli v dobrotnem usmiljenju.

Ti izreki niso samo za branje, marveč terjajo, da jih prenesemo v življenje.

Bog je največja usmiljena ljubezen. Dosega posamezne, ti pa postanejo božji sodelavci v usmiljeni ljubezni in pridobivajo druge, ki stoje ob strani in ne verujejo v dobroto.

Tisočkrat blagoslovljena Vincencijeva ljubezen, ki spreminja zemljo v raj in zapuščene zemeljske otroke v božje ljudstvo.

Dr. Jakob Žagar CM (1898-1973)

 

Sveti Vincencij Pavelski,

ki si neutrudljivo posnemal Kristusovo življenje in čednosti,

prosi za nas!
DECEMBERNOVEMBEROKTOBERSEPTEMBERAVGUSTJULIJJUNIJMAJAPRILMARECFEBRUARJANUARPrint Friendly and PDF