Preskoči na vsebino


Marijanska vincencijanska mladina (MVM)

Marijanska vincencijanska mladina je mednarodno katoliško laiško združenje. Svoj izvor ima v prikazanjih Device Marije sestri usmiljenki Katarini Labouré leta 1830 v Parizu. Med prvim prikazanjem v noči iz 18. na 19. julij je Marija izrazila skrb za mlade in željo, da se ustanovi združenje, ki bo skrbelo za njihovo vzgojo. Z odlokoma z dne 20. junija 1847 in 19. julija 1850 je Družbo otrok Marije Brezmadežne, kot se je prvotno imenovala, potrdil papež Pij IX.

Skupine so se naglo širile in ob smrti sestre Katarine leta 1876 je bilo že 1172 Marijinih družb, in to na vseh petih celinah.

Z 2. vatikanskim koncilom se je vloga laikov v Cerkvi spremenila. To je upoštevalo tudi vodstvo Misijonske družbe in Družbe hčera krščanske ljubezni, zato je leta 1971 Družbo otrok Marije Brezmadežne reorganiziralo v laiško združenje z novim imenom Marijanska vincencijanska mladina. Prenovljeno združenje se je usmerjalo po karizmi sv. Vincencija in dobilo velik razmah v raznih državah. Simbol mednarodnega združenja je svetinja Brezmadežne.

Osamosvojitev Slovenije in nove politične razmere so omogočile delovanje MVM tudi pri nas. Prva srečanja za osnovnošolske otroke so bila leta 1997.

V začetku je vsaka skupina prilagajala program krajevnim razmeram, leta 1999 pa je bil že izdelan skupni letni načrt. Krajevna skupina ga uresničuje primerno razmeram na mesečnih srečanjih. Srečanja so ločena za mlajše in starejše osnovnošolce. Tu spoznavajo vzornike, imajo različne delavnice, pojejo, molijo, obiščejo kakšnega bolnika ali ostarelo osebo. Na srečanja lahko pridejo tudi nekrščeni ali tisti, ki ne živijo iz vere, vendar pa ti ne morejo postati člani združenja. MVM želi vključiti vsakega mladega sodelavca v oblikovanje pravičnejšega in bolj bratskega sveta, da uporabi svoje sposobnosti za služenje drugim.

Združenje predlaga mladim posvetitev Kristusu po Mariji kot način, kako jasno potrditi krstno posvečenje in narediti iz svojega življenja popolno darovanje Kristusu.

Cilji združenja so:

a) Vzgoja članov za trdno vero v hoji za Jezusom Kristusom, ki oznanja evangelij ubogim.

b) Kot Marija živeti in moliti, preprosto in ponižno, v duhovnosti Magnifikata.

c) Spodbujati, poživljati in ohranjati misijonskega duha.

d) Pripravljati člane osebno in občestveno na sodelovanje v Cerkvi in družbi, ob upoštevanju smernic vesoljne in krajevne Cerkve.

Posebno skrb posveča mladim in v njih prebuja čut za potrebe ubogih današnjega časa.

       Člani si prizadevajo za to, da bi

·                 prinašali vero v Jezusa Kristusa v materialistično usmerjeni družbi,

·                 prinašali upanje človeku v stiski in obupu,

·                 prinašali ljubezen v okolju, kjer prevladuje sovraštvo, sebičnost in razdvojenost.

»Mladi morajo postati prvi in neposredni apostoli mladih, sami naj z lastno odgovornostjo apostolsko delujejo med svojimi vrstniki, upoštevajoč družbeno okolje, v katerem živijo.« (Odlok o laiškem apostolatu 2. vatikanskega cerkvenega zbora, LA 12)

Združenje MVM si prizadeva združevati kontemplacijo in akcijo po vzoru Device Marije in sv. Vincencija. Za ravnotežje skrbijo duhovni spremljevalci v krajevnih skupinah kakor tudi na narodni ravni.

»Božje stvari se začno in nadaljujejo v ponižnosti,« je rad dejal sv. Vincencij. Z besedo in zgledom nas vabi, naj ljubimo v potu svojega obraza in z delom svojih rok.

Kako osrečujoča je ta zavest za tistega, ki tako izpolnjuje naročilo Brezmadežne!
Print Friendly and PDF