Preskoči na vsebino


ZDRUŽENJE ČUDODELNE SVETINJE – Otroci Brezmadežne

 
  

ZDRUŽENJE ČUDODELNE SVETINJE

Otroci Brezmadežne

 mednarodno združenje

Association  of de Miraculous  Medal (AMM)   

 

 

Mlada novinka Katarina Labouré je bila leta 1830 v materni hiši sester usmiljenk v Parizu, 140 rue du Bac, deležna prav posebne pozornosti, posebnih milosti. Večkrat se ji je prikazala Brezmadežna Devica Marija. Med prikazanji je Marija razodela sestri Katarini (danes sveti Katarini Labouré), da »ljubi Družbo, ki skrbi za uboge reveže«. Med pogovorom ji je pokazala posebno znamenje - svetinjico. Naročila ji je, naj poskrbi, da jo bodo dali kovati, saj bodo »vsi, ki bodo svetinjico nosili z vero in zaupanjem ter se v molitvi zatekali k Mariji, deležni velikih milosti«. Prav kmalu po izidu svetinje so se začeli dogajati čudeži in po prvi kanonični preiskavi, 15. decembra 1836, je pariški nadškof pisal svojim duhovnikom: »Vernike spodbujajmo, naj nosijo pri sebi svetinjo ... v čast presvete Device in naj pogosto ponavljajo na njej zapisano molitev: O MARIJA, BREZ MADEŽA SPOČETA, PROSI ZA NAS, KI SE K TEBI ZATEKAMO«. Prikazanje v kapeli sester usmiljenk v Parizu je uvod v do tedaj nevidno delovanje Matere Božje v Cerkvi in v poglobljeno češčenje Device Marije s strani vernikov.

Vincencijevi misijonarji so leta 1915 v Filadelfiji (ZDA) na priprošnjo Brezmadežne s čudodelno svetinjo dosegli izredno milost, zato so skupaj z verniki opravili zahvalno devetdnevnico. Na prošnjo vernikov so jo potem opravljali vsak teden in udeležba je bila vedno večja. Molitev je kmalu dobila mednarodne razsežnosti z imenom »Večna devetdnevnica v čast Brezmadežne s čudodelno svetinjo«.

V Sloveniji je bila že leta 1885 ustanovljena »Družba otrok Brezmadežne«. Ohranjena je fotografija članov, ki je nastala v Ljubljani leta 1925, ob 40. obletnici ustanovitve. Družba je bila obnovljena v svetem letu 2000, v svetoletni cerkvi Marije Vnebovzete na Homcu, župnija Šmartno pri Slovenj Gradcu, z imenom Združenje čudodelne svetinje - Otroci Brezmadežne, ki danes šteje okrog 2350 članov. Začelo se je pri verouku, ko so otroci z navdušenjem pozdravljali in častili Brezmadežno z vzklikom: »O Marija brez madeža spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo!« ter tako postajali še bolj njeni otroci. Molitev otroških src je bila prva milosti, ki je počasi zajela tudi njihove starše in druge. Marija s čudodelno svetinjo je ponudila roko polno milosti, ki so se neopazno razlivale na bližnjo in daljno okolico, po vsej naši domovini in zunaj nje.

Združenje sestavljajo ljudje različnih starosti, poklicev in stanov: otroci, mladi, odrasli, starejši, laiki, duhovniki ter člani ustanov posvečenega življenja in družb apostolskega življenja, ki nosijo čudodelno svetinjo in častijo Marijo s svojim življenjem po nauku Jezusa Kristusa. Vsak član si v svojem stanu prizadeva za popolnejše življenje s širjenjem sporočila, ki ga je Devica Marija dala sveti Katarini Labouré. Združenje ima tri značilna znamenja in sicer cerkveno, marijansko in vincencijansko.  Njegov cilj pa je hoja za Jezusom Kristusom, širjenje marijanske duhovnosti s pomočjo sporočila čudodelne svetinje ter osebna posvetitev v povezovanju duhovnega življenja, apostolata in službe ubogim po vzoru svetega Vincencija Pavelskega.

Član združenja je lahko vsak, ki se priglasi na naslov Združenja in se trudi živeti po Statutih Združenja, ki jih je 14. maja 2013 potrdil vrhovni predstojnik Misijonske družbe Gregory Gay, CM. Mednarodne Statute pa je potrdila Kongregacija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja 14. aprila 2010, ki jo je takrat vodil slovenski kardinal Franc Rode, CM.

V Statutih je zapisano: »član Združenja se obveže, da bo spolnjeval določila Statutov in dejavno sodeloval v Združenju:

- nosi pri sebi čudodelno svetinjo;

- vsak dan moli: »O Marija, brez madeža spočeta, prosi za nas,

ki se k tebi zatekamo!«;

- enkrat tedensko moli Večno devetdnevnico;

- ne preklinja Boga, Marije in svetnikov;

- je ob nedeljah pri sveti maši in se trudi za prejem svetega obhajila;

- moli in si prizadeva za mir v družini in okolici;

- udeležuje se srečanj Združenja, kjer je deležen vzgoje v duhu Združenja;

- trudi se izpolnjevati cilje Združenja;

- po zgledu sv. Vincencija si prizadeva pomagati pomoči potrebnim.

 

Člani Združenja so deležni tudi duhovnih dobrin:

- sadov molitve Večne devetdnevnice;

- milosti svetih maš, ki jih daruje narodni voditelj po namenu članov;

- odpustka, ki je podeljen Združenju v skladu z reskriptom Svete Penitenciarije, dne 27.10 1995.«

Za člane Združenja v Sloveniji pripravljamo vsako leto v dneh okrog praznika Čudodelne svetinje, 27. novembra, posebna srečanja v več župnijah. Obisk je iz leta v leto večji, izpovedi ljudi, ki so prepričani, da so bili uslišani prav na priprošnjo Device Marije s čudodelno svetinjo, pa so ganljive. Mnogi pričujejo, da so po zaupni molitvi dosegli notranji mir, pravo tolažbo, spravo z bližnjimi, našli službo, uspeli pri študiju … skratka, da jim je pomagala Marija. In vsi ti ne ostajajo zgolj pri pobožnosti, temveč se z vsemi svojimi močmi trudijo za dobra dela, pomoč bližnjim, bolnim, zapostavljenim, ljudem v težavah in preizkušnjah. S takšnim načinom življenja vsi skupaj prinašamo kanček novega upanja, žarek veselja v svet, ki je tolikokrat zagrnjen v temo brezčutnosti, egoizma, nasilja.

Po svojem izvoru Združenje izhaja iz vincencijanske karizme in duhovnosti, zato tesno sodeluje z Misijonsko družbo lazaristov, z Družbo hčera krščanske ljubezni – usmiljenkami in drugimi vejami vincencijanske družine. Vsi smo poslani, da tudi preko takšnega milostnega »pripomočka« kot je Združenje, delamo za celostni razvoj človeka in vsega človeštva!

Člani  se zavedamo, da »Marija v nebeški slavi zveličavne naloge ni odložila, temveč nam z mnogotero priprošnjo še naprej pridobiva darove večnega zveličanja« (C62). Zavedati se moramo tudi, da »prava pobožnost ne obstoji v neplodnem in kratkotrajnem čustvu, ne v kaki prazni lahkovernosti, temveč da izvira iz prave vere, ki nas vodi k priznanju vzvišenosti Božje Porodnice in nas spodbuja k otroški ljubezni do naše matere ter k posnemanju njenih kreposti« (C67).
Pozdravni nagovorSvetniki AMMVINCENCIJANSKA DRUŽINAPredstavitev, širšePostani član ZdruženjaSporočiloPrint Friendly and PDF