Preskoči na vsebino


Sporočilo Brezmadežne s čudodelno svetinjo

Sporočilo vere

V svetinji je povzeto bistvo krščanstva:

* Božji Sin je postal človek, da bi nas s svojo smrtjo in vstajenjem odrešil.

- V svet, ki je Božje delo, se je vrinil greh, ki je človekovo delo.

- Kristus nas je odrešil s svojim križem.

* Cerkev je Božje ljudstvo:

- Vanjo so poklicani vsi ljudje brez razlike (zemeljska obla).

- Nekdanje »Božje ljudstvo« z dvanajstimi rodovi je nadomestila Cerkev, ki ji je Kristus postavil temelje na Petru in drugih apostolih (dvanajst zvezd).

- To novo ljudstvo je danes na poti proti resnični obljubljeni deželi, nebesom.

* Marija ima izredno mesto v Božjem načrtu:

 - Bila je spočeta brez madeža.

- Ni je mogoče ločiti od Jezusa, ki nam ga je dala in h kateremu nas vodi (črka M).

- Z njim je trpela za nas (prebodeno srce).

- Pred nami stoji v svoji slavi kot vsa odrešena (»Videla sem jo lépo, v njenem najlepšem...«) in kot naša srednica (žarki).

 

Sporočilo upanja

Svetinja nas utrjuje v upanju:

* Z upanjem prihajamo vedno bliže Kristusu. Po tej kreposti raste Kristus v nas.

- Marija je povedala: »Tisti, ki bodo nosili to svetinjo, bodo prejeli velike milosti.« Zato smo v pričakovanju teh milosti veseli in svoje veselje izžarevamo.

* Naše upanje je zasidrano v Kristusovi dobroti. Ko molimo: »...prosi za nas, ki se k tebi zatekamo«, vemo, da nas bo Marija, ki jo prosimo, izročila v Kristusove dobrotne roke.

* Z vsako molitvijo izražamo svoje zaupanje, zlasti s prosilno molitvijo:

- Marija nam kot »mati lepe ljubezni in svetega upanja« narekuje, za kaj naj prosimo: predvsem za Božje kraljestvo v nas (osvoboditev od greha), drugo nam bo navrženo. Rekla je: »Žarki, ki ne dajejo svetlobe, pomenijo milosti, za katere me nihče ne prosi.«

- Marija, ki je vsa Božja, nas spodbuja tudi, da mora biti »gonilna sila« naše molitve Kristusov Duh.

 

Sporočilo ljubezni

Čudodelna svetinja nam govori:

* Govori nam o ljubezni Boga, našega Očeta, do nas:

- deli nam neštete milosti: »Prihajajte pred ta oltar, tu boste vsi prejemali milosti.«

- »Kraj« te ljubezni je Kristusovo srce, ranjeno s sulico in obdano s trnjem.

* Govori nam o ljubezni, ki jo Gospod pričakuje od nas v povračilo:

- Svetinja nam je bila dana v začetku dobe, ki je bila razkristjanjena in zaverovana v znanost.

- Spominja nas, da v tem stehniziranem svetu ne smemo izgubiti izpred oči nadnaravnega namena človeštva. »Prikril si to modrim in razumnim in razodel malim.«

* Govori nam o ljubezni, ki jo moramo imeti drug do drugega:

- v Jezusu Kristusu smo vsi otroci istega Očeta in imamo Marijo za mater.

- Marija, ki ji je pri srcu le naše dobro in naše zveličanje, nas uči »nositi bremena drug drugega«.

* Govori nam o veliki nalogi, da moramo biti apostoli:

- Ali ni že sama svetinja izredno sredstvo apostolata?

 

Čudodelna svetinja je torej katekizem, ki je vsem dostopen. Uči nas vere, če jo le res nosimo in razširjamo, vendar ne kot nekakšno magično sredstvo, ki naj bi prinašalo srečo – temveč z vero in ljubeznijo.

 

O Marija, brez madeža spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo.
Print Friendly and PDF