Preskoči na vsebino


KAKO NAJ NOSIMO SVETINJO

Do leta 1876 in tudi pozneje so nosili svetinjo, kakor je kdo hotel: okoli vratu ali kako drugače. G. Aladel je pustil v tem popolno svobodo. V svojem pismu g. Le Guillouju in v svojem »Zgodovinskem zapisu o čudodelni svetinji« (oboje iz leta 1834) je zapisal: »Treba je dati kovati svetinjo in tisti, ki jo bodo nosili, obdarjeno z odpustkom, ter pobožno molili to kratko molitev, bodo deležni prav posebnega varstva Božje Matere.«

Zahteval je torej samo dvoje: da je svetinja blagoslovljena in da molijo vzdihljaj: »O Marija, brez madeža spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo.«

Iz osmih izdaj »Zgodovinskega zapisa o čudodelni svetinji« in iz del g. Le Guillouja nam je znano, da je bilo mnogo bolnikov ozdravljenih že s tem, da so na bolni del telesa položili blagoslovljeno svetinjo, ne da bi jo nosili okoli vratu. Iz kanonične preiskave leta 1836 vemo tudi, da je pariški nadškof de Quélen rad blagoslavljal svetinje in jim podelil odpustek.

Sestra Katarina, ki je večkrat poskrbela, da je g. Aladel nejasne ali pozabljene podrobnosti iz prikazanj točneje opisal, ni nikoli od njega zahtevala, naj napiše, da je treba svetinjo nositi okoli vratu; a bila je zelo na tekočem o vsem, kar je njen ravnatelj naredil ali objavil v zvezi s čudodelno svetinjo in prikazovanji.

Enajst let po prikazanjih (leta 1841) je bilo na milijone svetinj razširjenih po vsem svetu. Povsod je Brezmadežna po njih delila obilo izrednih milosti. Tedaj je sestra Katarina prvič pisno podala svoje poročilo o prikazanju in zapisala: »Daj kovati svetinjo po tem vzoru; vsi, ki jo bodo nosili, bodo prejeli velike milosti, če jo bodo nosili okoli vratu.« Niti z besedico pa ne omenja blagoslova in tudi ne vzdihljaja »O Marija, brez madeža spočeta ...« G. Aladel v svoji osmi izdaji »Zgodovinskega zapisa o čudodelni svetinji«, ki je izšel naslednje leto (1842), besedila ni v ničemer spremenil. V začetku sestra Katarina gotovo ni nič govorila o tem, kako nositi svetinjo. Bolnikom in drugim vernikom je bilo prepuščeno, da so jo nosili, kakor so sami hoteli.

*

Po letu 1876 so bili znani spisi sestre Katarine. Šele tedaj so nekateri hoteli vse častilce Brezmadežne brez razlike obvezati, da nosijo svetinjo okoli vratu. Toda presveta Devica je lep čas naklanjala svoje milosti ne glede na ta pogoj, ki zanj niso vedeli ne g. Aladel ne g. Le Guillou ne mnogo drugih.

Zato tudi zdaj pustimo vsakomur svobodo, da svetinjo nosi, kakor se sam odloči.
Print Friendly and PDF