Preskoči na vsebino


CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE

CURIA GENERALIZIA

Via dei Capasso, 30 – 00164 ROMA
Tel: +39 06 661 30 61 – Fax: +39 06 666 38 31 – Email: segreteria@cmcuria.org

________________________________________________________________________

GENERALNI SUPERIOR

Vsem članom in članicam vincencijanske družine

Rim, 12. avgusta 2019,

obletnica rojstva sv. Ludovike de Marillac

 

Dragi bratje in sestre,

Jezusova milost in njegov mir naj bosta vedno z nami!

V letu 2017 smo praznovali 400-letnico rojstva vincencijanske karizme. Jezusu smo se zahvalili za vedno živo karizmo, za številne ženske in moške v različnih okoljih, ki so se žrtvovali v teh štirih stoletjih, in za tiste, ki vsak dan nadaljujejo brezpogojno službo Kristusu v ubogih s toliko predanostjo, zavzetostjo in ljubeznijo.

Zaradi svojega božanskega navdiha nam vincencijanska karizma še vedno kaže pot, kako odgovoriti na potrebe vse večjega števila ljudi po svetu, ki so zapuščeni, živijo na robu družbe in so zanemarjeni duhovno, materialno, telesno in čustveno. Kot sad jubilejnega leta smo mi, člani različnih vej vincencijanske družine, želeli sprožiti pobudo za poglobitev sodelovanja in učinkovitosti pri odzivu na »klic ubogih«.

 

V ta namen smo na simpoziju vincencijanske družine v oktobru 2017 na Trgu sv. Petra v prisotnosti papeža Frančiška vzpostavili »Zavezništvo Famvin z brezdomci« (Famvin Homeless Alliance – FHA). To je svetovna pobuda, usmerjena v brezdomstvo v številnih oblikah. Članom vincencijanske družine pomaga, da se spoprimejo z enim od najbolj perečih problemov našega časa, da bi lahko »sprejeli tujca« v svojih skupnostih.

Služba za brezdomce ni nekaj novega za različne veje Vincencijeve družine. Že dolgo se uspešno ukvarjajo z reševanjem teh ogromnih potreb, da bi odpravili brezdomstvo v svetu.

Cilj te pobude je: povezati 150 vej vincencijanske družine v boju proti brezdomstvu. Zavezništvo FHA koordinira mednarodni svet; mednarodna komisija ga spremlja v vseh državah sveta. Specifični cilji vključujejo predvsem učenje drug drugega, medsebojno pomoč in skupno sodelovanje za zagotavljanje neposredne pomoči brezdomcem, pa tudi sodelovanje pri obrambi njihovih pravic, s čimer postaja močnejša in učinkovitejša sila. Da bi nam pomagala pri doseganju teh ciljev, nam mednarodna komisija predlaga številna orodja za boj proti pojavu, ki prizadene 1,2 milijarde ljudi po vsem svetu.

Ko govorimo o brezdomstvu, imamo v mislih tri skupine ljudi; to so

a) ljudje, ki živijo na ulici,

b) begunci, ki so morali zapustiti svoje domove,

c) ljudje, ki živijo v nezdravih stanovanjih.

Ker nihče od njih nima prave hiše, je potemtakem brez doma.

Zelo sem hvaležen za dosežen napredek. Zlasti bi rad omenil tri pobude: 1) dinamično in plodno mednarodno vincencijansko konferenco o brezdomstvu (Rim, november 2018); 2) vpliv vincencijanske družine na to, da bo brezdomstvo prvič prednostna naloga velikega srečanja Združenih narodov (Komisija za socialni razvoj, zasedanje januarja 2020); in 3) vedno večje sodelovanje pri kampanji FHA »13 hiš«.

Letošnji praznik sv. Vincencija Pavelskega na začetku petega stoletja vincencijanske karizme tako postaja čudovita priložnost za poglobitev sodelovanja z Zavezništvom FHA in med vejami VD – ali pa za začetek udeležbe in sodelovanja pri tej pobudi. Cilj je: vključiti vse veje VD, Družbe, laiške zveze in društva iz 158 držav, kjer je prisotna vincencijanska družina.

Številne veje VD so že zelo aktivne pri Zavezništvu FHA, mnoge druge pa so še vedno na poti.

S tem pismom želim v pripravi na obhajanje praznika sv. Vincencija v vseh deželah, kjer je prisotna VD, povabiti nacionalne svete VD, da zberejo svoje člane. V državah, kjer tega še ni, spodbujam enega od odgovornih, da skliče vse predstavnike različnih vej. V obeh primerih je zelo konkreten cilj: vključiti se v projekt FHA.

Veje VD lahko sodelujejo pri FHA na različne načine:

1. posredovati Zavezništvu FHA podatke o svojih projektih za boj proti brezdomstvu. To bo Zavezništvu omogočilo, da preveri naš skupni svetovni vpliv in tako dokaže, kakšna je moč služenja VD brezdomcem.

2. Deliti svoje izkušnje z veliko VD. Zavezništvo FHA išče projekte, ki lahko sprejmejo mlado odgovorno osebo za kratko izmenjavo izkušenj. Prav tako je mogoče vzpostaviti sodelovanje z drugimi skupinami, ki so vključene v sektor brezdomstva.

3. Sodelovati v raziskavah, izmenjavah in usposabljanju, ki nam lahko pomagajo bolje razumeti številne uničujoče krize za begunce, ki jih prepogosto pozabljamo.

Poleg omenjenih treh točk želim ob bližnjem prazniku sv. Vincencija spodbuditi vse dežele, kjer kampanja »13 hiš« še ni začela, naj sprejmejo konkretne ukrepe za njeno uvedbo. Gre za enega od projektov Zavezništva FHA, ki neposredno vpliva na življenje brezdomcev.

Naslov projekta »13 hiš« izvira iz pobude sv. Vincencija Pavelskega, ki se je v svojem času odzval na uničujočo revščino v Parizu. S hčerami krščanske ljubezni, z Misijonsko družbo in z gospemi krščanske ljubezni (AIC) je zgradil 13 hiš za otroke brez doma.

Namen kampanje »13 hiš« je vključiti veje VD v določeni državi v skupno gradnjo stanovanj za tiste, ki jih nimajo. Število hiš ali ustvarjalnih načinov za iskanje stanovanja za brezdomce bo drugačno od države do države. V nekaterih državah lahko VD zgradi dve ali deset hiš, v drugih pa več kot trinajst. Vsekakor lahko vsi sodelujemo v kampanji »13 hiš«.

Mednarodna komisija FHA je pripravljena in želi prispevati k uresničenju vašega projekta s svojo skupino strokovnjakov, ki vam bodo v pomoč pri načrtovanju, oblikovanju in bodo po potrebi pomagali pri iskanju potrebnih sredstev s pobratenjem, partnerstvom, s solidarnostnim skladom ali pisanjem vlog za donacije (nepovratna sredstva).

Spodbujam vse mednarodne, nacionalne in krajevne voditelje različnih vej VD – skupaj na mednarodni ravni ali pa ločeno na nacionalni ali krajevni ravni –, da se obrnete na gospo Yasmine Cajuste, članico koordinacijskega odbora > fha.info@famvin.org  <, če želite deliti ali zahtevati informacije. Obiščete lahko tudi spletno stran FHA: vfhomelessalliance.org.

Tu je povezava do videoposnetka, ki spodbuja sodelovanje v kampanji »13 hiš«: https://youtu.be/42xwaMfCjO4

Upam, da bo vsakoletni praznik sv. Vincencija Pavelskega vsem članom vincencijanske družine pomagal, da bomo bolj in bolj učinkovito delali v službi ubogih. Ko sodelujemo z ljudmi v potrebi, drugi pomagajo nam pri zadovoljevanju naših potreb. To postane sveta izmenjava, sveta dežela.

Naj nam sv. Vincencij Pavelski, »mistik dobrodelnosti«, pomaga, da bomo čedalje bolj rasli v odnosu z Bogom in ubogimi. Razsvetljeni po Svetem Duhu naj bi vedno bolj želeli, da tudi sami postanemo mistiki dobrodelnosti.

 

Vaš brat v sv. Vincenciju

Tomaž Mavrič CM

generalni superior
Print Friendly and PDF