Preskoči na vsebino


Na obisku mednarodni voditelj Združenja čudodelne svetinje g. Karel Pieber CM

Otroci Brezmadežne ali Združenje čudodelne svetinje v Sloveniji je eno od 45 narodnih združenj v svetu. Vsako združenje ima svoje narodno vodstvo. Vseh 45 narodnih vodstev pa združuje mednarodno vodstvo. Na občnem zboru Združenja v Rimu leta 2014 je generalni superior Gregory Gay CM delegatom zbora predstavil g. Karla Pieberja kot mednarodnega voditelja Združenja. Mednarodnega voditelja namreč imenuje sam generalni superior za dobo 6 let, z možnostjo podaljšanja. G. Karel, novoimenovani mednarodni voditelj, se je odločil obiskati vsa narodna združenja. Tako je obiskal tudi nas v Sloveniji, da nas potrdi v našem prizadevanju za življenje po načelih Združenja. Med nami je bil od 25. maja do 2. junija 2016. Na srečanje z njim smo s kratkim obvestilom povabili vse vpisane člane našega, slovenskega združenja in vseh nas je 2250.

Prvo srečanje smo imeli v Ljubljani, v cerkvi Srca Jezusovega na Taboru, saj naj bi bila tu že leta 1885 ustanovljena Družba otrok Brezmadežne. O ustanovitvi ni nobenega podatka razen slike, ki so jo posneli leta 1925, ob 40. obletnici Družbe. Sliko smo po naključju dobili v last ob neki zapuščini. Vsa cerkvena društva pa so bila po drugi svetovni vojni prepovedana in razpuščena. Ob 130. obletnici prvotne ustanovitve in ob 15. obletnici ponovne oživitve Združenja v Sloveniji pa smo prav tu odkrili tudi bogato izvezen in dobro ohranjen prapor z letnico 1935. Z njim je Združenje sodelovalo na evharističnem kongresu v Ljubljani leta 1935, ko so šli člani Združenja v procesiji za tem praporom. V cerkvi Srca Jezusovega smo se zbrali 28. maja ob 15h. Najprej smo zmolili večno devetdnevnico, zapeli litanije Matere Božje ter prejeli blagoslov z Najsvetejšim. Sledila je mašna daritev v zahvalo za Združenje. Somaševanje je vodil narodni voditelj Franc Rataj CM. G. Karel Pieber CM pa je v homiliji vse navzoče nagovoril v angleškem jeziku. Njegov govor je v slovenščino spretno prevajal naš vizitator, g. Pavle Novak CM. Somaševanju sta se pridružila tudi sobrata Jakob Barle in Leopold Valant. Ljudsko petje je spremljal Zlatko Novak, organist v cerkvi Srca Jezusovega. Po sv. maši je g. Karel vsem prisotnim podelil blagoslovljene svetinje, ki jih je prinesel s seboj. In druženje se je nadaljevalo v dvorani Študentskega doma Vincencij ob dobrotah, ki so jih pripravile dobre sestre usmiljenke iz Tabora 3.

Drugo srečanje je bilo v nedeljo, 29. maja, v Dobovi, v cerkvi Marijinega imena. Vse navzoče je med sv. mašo nagovoril g. Pieber, po sv. maši pa je bila Telovska procesija. Nato je bilo srečanje za vse zbrane člane Združenja v veroučni učilnici. Ti so v večini prišli iz bližnjih krajev. Pridružila sta se nam tudi dva iz Prekmurja in gospa iz Ljubljane, ker prejšnji dan ni uspela priti k Srcu Jezusovem.

Gospod Karel Piber si je ob tem obisku ogledal Slovenijo, užival ob okusni hrani, lepotah naše dežele in cerkva ter ob prijaznosti naših ljudi.

Bogu in Brezmadežni hvala za njegov obisk in potrditev našega prizadevanja za češčenje Brezmadežne v naši deželi.


Nagovor: g. Karel PIEBER, cm

Srečanje v Ljubljani, 28. 5. 2016, ob 16h

in Dobovi 29. 5. 2016, ob 9h.

Uvod in sklepi našega nedavnega mednarodnega zbora v Rimu, novembra 2014, dajejo jasno smer Združenju na vseh ravneh in v vseh krajih sveta. Še pomembneje in najbolj potrebno pa je, ker to naročilo prihaja iz prikazovanj Brezmadežne sveti Katarini Labouré leta 1830. To je vprašanje srcu vsakega človeka, ki nosi ali pa je kdaj koli nosil čudodelno svetinjo. Glasi se: »Kaj se bo (se je) zgodilo, ko si bomo (smo si) nadeli to svetinjo okrog vratu?«

Mednarodni zbor je v uvodu svojega dokumenta, ki ga imenujemo »Smernice delovanja«, poskušal odgovoriti na to vprašanje. In to bi vam rad prebral.

Čudodelna svetinja je mogočna evangelizacijska in preoblikovalna sila za vse, ki jo z vero nosijo. Prihajamo k vznožju oltarja, da prejmemo obilo Božje milosti, po Mariji. Svetinja nam daje moč v svetu, ki je lačen pravičnosti in usmiljenja.

Od leta 1909 se vsi člani Združenja čudodelne svetinje bolj zavedamo Marije kot naše Matere in spolnjujemo Marijino prošnjo sv. Katarini Labouré leta 1830, naj nosimo svetinjico z njeno podobo. S tem darom Boga po Mariji širimo svetinjo kot naše poslanstvo vsem, posebno ubogim, bolnim, žejnim in lačnim, nagim, zatiranim, ujetnikom in vsem, ki iščejo Božje kraljestvo (Mt 25, 31-46). Sad tega poslanstva je globlje spoznanje Božje ljubezni do ubogih. Evangelizira nas, da bi Boga sprejemali popolneje, kar nas spodbuja k neomejeni ustvarjalnosti našega poslanstva.

Uvod se lahko začne le s preprostim odgovorom. Tisti, ki nosijo čudodelno svetinjo, začenjajo živeti kot je živela Brezmadežna Marija na zemlji. Nošenje čudodelne svetinje nas začne spreminjati, da postajamo vedno bolj podobni Mariji v današnjem svetu. Kaj pomeni biti popolnoma tak, kot bi bila Marija danes?

Marija je tista:

ki vedno reče »DA« Bogu;
ki vedno reče »DA« skrivnosti, vsemu neznanemu v njenem življenju;
ki vedno reče »DA« trpljenju v njenem življenju;
ki vedno reče »DA« tistim s strtim srcem;
ki vedno reče »DA« tistim, ki jočejo, so ranjeni in žalujejo;
ki vedno reče »DA« priseljencem in beguncem;
ki vedno reče »DA« brezdomcem
in ki vedno reče »DA« ujetnikom, lačnim in nagim...

Marija je vse to živela s Sinom Jezusom Kristusom in možem sv. Jožefom. Tako kot Marija, samo bolj počasi, postajamo tudi mi podoba Boga, podoba Ljubezni, v sočutju žene, obdane s soncem. Na svetinji in na mnogih Marijinih podobah vidimo, da nas hočejo, po njenem Sinu njene roke objeti in nas spremeniti v telo in kri Jezusa Kristusa, ki se daruje za vse ljudi.

Uvod in smernice delovanja nam jasno nakažejo, kaj pomeni nositi čudodelno svetinjo in biti član Združenja:

1. Čudodelna svetinja je evangelizacijski pripomoček. Ko jo delimo ljudem, pokažemo, da nas zanje skrbi in hkrati v kaj verujemo, v čem je naša vera. To je vera življenja. To je Marija in njene široko razprte roke za vse. To je znak, da je zlo poteptano, kar pomeni, da bo vsake bede, vsake bridkosti enkrat konec. Noben greh ni prevelik za Božjo ljubezen in usmiljenje. Končno je svetinja znamenje in vera, da je Jezus Kristus umrl in vstal za vse ljudi, da skupaj z Marijo ljubi vse ljudi, kar razodevata njuni srci, ki sta na svetinji upodobljeni. Kako čudovit Božji dar za druge je Marija in njena družina, družina Otrok Brezmadežne – naše Združenje.

2. Čudodelna svetinja je preoblikovalna sila za vse, ki jo nosijo. Spreminja nas, prevzema naše misli vsakokrat, ko se svetinje dotaknemo ali se zavestno spomnimo, da jo nosimo na sebi. V tistem trenutku Bog in Marija nemudoma vstopita, vskočita v našo zavest. Zavemo se, da smo otroci Boga in Marije, naše matere. Ljubimo ju in želimo biti z njima. Radi sprejemamo, kar nam govorita. Veseli nas, da nam vedno odpuščata in nas nenehno kličeta, naj se vrnemo domov, da bi bili z njima. S tem zaupanjem se z vsakim vdihom spreminjamo, preoblikujemo v novo življenje. Tako bomo sposobni preoblikovati tudi druge, še posebno tiste, katerim svetinjo izročamo.

O mogočna Devica, ki nas ljubiš, daj nam svojo moč, da bomo svetu razdajali tvojo ljubezen!

3. Ne moremo nositi svetinje, ne da bi vedeli, od kod prihaja. Vemo za Marijina prikazovanja sv. Katarini Labouré in kaj je Marija rekla: »Pridi k vznožju oltarja...« Ta stavek nas kliče k molitvi. Pomeni, da je molitev nujna potreba našega življenja. Moramo se pogovarjati z našo materjo Marijo in našim bratom Jezusom Kristusom. Ta pogovor je najmočnejši, ko smo pred Najsvetejšim ali pri sv. maši. Marija nas prosi, da sodelujemo pri sv. maši, tem odrešenjskem dejanju njenega sina Jezusa Kristusa. Kakšno povabilo je to za nas, ki nosimo svetinjo - da moremo priti v večno življenje!

4. Nositi svetinjo pomeni, da pripadamo Mariji in njenemu Sinu Jezusu Kristusu. Ali lahko mi, ki nosimo svetinjo, sploh kdaj pozabimo na njeno obljubo: »Veliko milosti bodo prejeli tisti, ki bodo svetinjo nosili z vero in z zaupanjem Boga prosili.« Milost je Božje življenje. Samo Marija lahko prosi Boga Očeta in svojega Sina Jezusa Kristusa, da nam podarita Božje življenje, kot ga je imela sama (in ga še vedno ima) od tistega dne, ko je rekla: »Zgodi se mi po Tvoji besedi«. Svetinja okoli našega vratu vedno utrjuje naše misli, da lahko govorimo bolj pogumno, drzneje in delujemo ljubeče, z ljubeznijo. Marija nam tudi pomaga, da je Jezus Kristus v svoji milosti vedno navzoč v našem življenju.

O sveta Skrinja zaveze, naredi nas podobne tebi!

5. Nošenje svetinje vsakomur sporoča, da sta Božja ljubezen in Marijino sočutje za nas ključnega pomena, da sta naša življenjska sila. Naše življenje, posvečeno Mariji, postane tok nesebične predanosti drugim. Kakor Marija tudi mi živimo po Božji milosti in postajamo ogledalo pravičnosti. Po Mariji je Bog začel svoje kraljestvo na zemlji, v Jezusu Kristusu, našem Gospodu, in po Mariji v nas, ga izpopolnjuje.

O, Slava Izraela in Sedež modrosti, bodi naše veselje!

6. Čudodelna svetinja nas poziva, da delujemo z usmiljenjem in sočutjem. Kakor Marija tudi mi ne sprašujemo več: »Kdo je naš bližnji?« ali »Kdo so člani naše družine?« Naš bližnji in naša družina je oseba poleg nas in so ljudje, ki jih je Bog poslal v naše življenje. To je žena, ki je zaradi nasilja izgubila edinega otroka ali mož, ki je izgubil ženo zaradi raka. To je katerikoli grešnik, ki živi v sovraštvu. Samo usmiljenje in sočutje, kot ga je imela Marija, lahko začne zdraviti takšne rane. S to svetinjo bomo nosilci usmiljenja.

O sočutna in nežna Devica, naredi nas za zavetje ranjenih!

7. Na koncu nas naši statuti spodbujajo, da bi svetinjo delili in to imeli za svoje posebno poslanstvo. Čeprav je svetinja lahko zgolj izgovor, da se odpro vrata, je tudi orodje evangelizacije. Z njo imamo nekaj, kar nam pomaga za začetek pogovora, da bi ljudem pomagali do ponovnega zaupanja v Boga. Ta svetinja je »čudodelna«, ker spominja, nagovarja ljudi in jih pripelje nazaj k veri. Ljudje se dotikajo razprtih rok Marije na svetinji, ki so prepolne Božje ljubezni. Delitev svetinje je delitev vere. Ko delimo našo vero, ko jo s svetinjo posredujemo drugim, Bog v nas in po nas dela čudovite stvari.

Za zaključek: s tem ko drugim posredujemo čudodelno svetinjo in jim povemo s kakšnim namenom jim jo dajemo, se srečamo z ljudmi, se z njimi zbližamo in postajamo vedno bolj podobni Mariji. Ona, ki je dala Bogu vse svoje življenje, je postala Božja in naša mati. Sedaj daje moč nam, da pogumno stopimo do drugih in jim poklonimo svetinjo kot dar Marijine ljubezni do nas.

O, Marija, brez madeža spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo!

(tudi izvirnik govora)

Print Friendly and PDF