Preskoči na vsebino


Sedmo premišljevanje: Ljubeči Bog v srcu in v dejavnosti

Tema

Krščanska ljubezen združuje čustva in delo. To se odraža predvsem v konkretnem delovanju.

Uvodna molitev

Bog, vir vse edinosti, poveži moje srce in roke. Naj moja ljubezen raste v dejanju in v gorečnosti. Uči me, kako naj ti služim z lučjo svojega razuma, s toplino svojih čustev in z močjo svojega telesa.

O Vincenciju

Vincencijeva ljubezen do sobratov duhovnikov je bila tako znana, da jih je mogel poklicati k težavni nalogi, ne da bi mu odrekli svojo ljubezen. Pogosto je grajal duhovnike, ki so godrnjali zaradi dolžnosti, o katerih so menili, da so pod častjo njihovega poklica.
Nekega večera se je Vincencij odzval na godrnjanja, ker je prevzel v oskrbo javno bolnišnico, in sobrate brez ovinkarjenja okaral:
»Mar niso ubogi trpeči udje našega Gospoda? Mar niso naši bratje? In če jih zapustijo duhovniki, kdo jim bo pomagal? Če se med nami najdejo taki, ki mislijo,  da so v Misijonski družbi zato, da bi ubogim oznanjali evangelij, ne pa, da bi jim pomagali, da bi odpomogli njihovim duhovnim potrebam, zemeljskim pa ne, odgovarjam, da jim moramo pomagati in jim priskrbeti vsestransko pomoč, sami in po drugih. Ko delamo tako, oznanjamo evangelij z besedami in dejanji.«43 Človeku, ki si pri služenju Božjemu ljudstvu umaže roke, to ni nikoli izpod časti. Nasprotno, to udejanja evangelij. Ob neki drugi priložnosti je Vincencij spravil v  zadrego duhovnike, ki so mislili, da je kakovost njihovega molitvenega doživetja pomembnejša od stisk ljudi. Dejal jim je: »Zelo pogosto mnoga dejanja ljubezni  do Boga, dejanja ustrežljivosti, dobrohotnosti in podobno prihajajo iz nežnega srca. Čeprav so dobra in zaželena, so vendarle sumljiva, kadar ne vodijo k dejavni  ljubezni.«44 Kot realist je Vincencij postavil pod vprašaj sleherno ljubezen, ki se ni pokazala v dejanjih. Ljubezen se ne meri le po moči njenega hrepenenja, marveč po njenih sadovih.

Premor
Premislite vprašanje: Do kakšne mere ostaja moja želja ljubiti in služiti samo v »kraljestvu namenov«?
 

Vincencijeve besede

»Ljubimo Boga, bratje, ljubimo Boga, toda ljubimo ga v potu svojega obraza in z delom svojih rok.«45
»Čustvena ljubezen mora preiti v dejavno, ki je v delih ljubezni in v služenju ubogim z veseljem, stanovitno in ljubeznivo.«46
»Misijonska družba je vzela Kristusa Gospoda za vzor kot nekoga, ki ni začel z učenjem, ampak z delovanjem ... Prav tako je treba poudariti, kako je on vzor dobro opravljenega katerega koli dela. Ne glede na to, kaj smo morebiti storili dobrega, zasluži prej kazen kot plačilo, če ni prav storjeno.«47

Razmislek

Za Vincencija ni bilo nasprotja med molitvijo in dobrodelno ljubeznijo, pa tudi ne med praktičnimi načrti in čustvenim odgovorom na Božjo ljubezen. Pristna krščanska ljubezen vsebuje razum, čustva in dejavnost.
Za Vincencija verska vnema ne izključuje razuma. Učinkovito služenje Božjemu ljudstvu v stiski mora biti strokovno, ne le navdušeno; mora namreč dejansko pomagati. Po drugi strani se je zavedal, da more dobrodelnost popustiti v svojih prizadevanjih, če je nenehno ne utrjujeta molitev in razločevanje z Božjo pomočjo. Svoje potrebe in vprašanja o svojem delu je vključeval v molitev.
Na svoj način je ugotavljal povezanost med zatiralskimi družbenimi strukturami in stiskami ubogih, čeprav ni
tega izrazil z enakimi besedami, tj. v govorici dvajsetega stoletja. Pogosto je omenjal »življenjsko vodilo (načela) sveta in življenjsko vodilo (načela) evangelija« in se pri tem jasno zavedal, da ju mnogokrat ni mogoče uskladiti. Posameznikova dobrodelnost ni pomenila le služenja ubogim, marveč tudi vzpostavljanje novih struktur za služenje in prenavljanje družbene zgradbe, da bi bolj polno odsevala evangeljske vrednote. Bil je vedno praktičen, zato je skušal biti ne le čustveni oznanjevalec evangelija, marveč tudi učinkovit.
• V molitvi ponavljajte Vincencijeve besede: »Ljubímo Boga, … toda ljubímo ga v potu svojega obraza in z delom svojih rok.« Ko molite, si predstavljajte primere, ko ste Boga ljubili v dejanjih krščanske ljubezni in pravičnosti.
• Spomnite se dveh iskrenih poskusov, ki ste ju naredili, da bi bili nekomu v pomoč. Prvi naj bo tak, ki je bil uspešen, in drugi, ki ni bil tak. Pred Bogom premišljujte o razlikah med obema dejanjema ljubezni.
• Pogovarjajte se z Jezusom o naslednjih vprašanjih:

  • Ali se me je kak dogodek tako dotaknil, da sem začutil globoko sočutje, vendar nisem potem storil ničesar oziroma nisem prešel »od čustvene ljubezni k dejavni« (povedano z Vincencijevimi besedami)?
  • Kaj naj naredim, da bom svojo ljubezen spremenil v dejanje?
  • Ali so kakšni strahovi, slabosti ali predsodki, ki mi preprečujejo, da bi storil dobrodelno dejanje?
  • Kakšno pomoč potrebujem od Boga, da bom prešel od čustvene ljubezni k dejavni?

• Za učinkovitost v ljubečem služenju sta potrebna znanje in spretnost. Premišljujte ob naslednjih besedah iz Svetega pisma: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, iz vsega srca, z vso dušo, z vso močjo in z vsem mišljenjem, in svojega bližnjega kakor samega sebe« (Luka 10,27).
Nato razmišljajte o vprašanju: Kakšno znanje in spretnosti bi moral ob upoštevanju svojih omejitev in sposobnosti pridobiti, da bi mogel bolj učinkovito ljubiti sestre in brate?
• Ukrepajte! Dajte čas in energijo bodisi za služenje nekomu, ki potrebuje vašo pomoč, bodisi za pravičnost ali mirovna prizadevanja.

Božja beseda
Kaj pomaga, moji bratje, če kdo pravi, da ima vero, nima pa del? Mar ga lahko vera reši? Če sta brat ali sestra gola in jima manjka vsakdanje hrane, pa jima kdo izmed vas reče: »Pojdita v miru! Pogrejta se in najejta!« a jima ne daste, kar potrebujeta za telo, kaj to pomaga? Tako je tudi z vero, če nima del; sama zase je mrtva. (Jakob 2,14-17)

Sklepna molitev
Gospod Jezus, uči me s svojim zgledom ... Stori, da bom »s svojo gorečnostjo ... ves svet vnel z ognjem«.48 Hočem se ti vsega darovati, svoje telo in dušo, srce, razum in duha, tako da bom mogel vedno delati to, kar te razveseljuje. Usmiljeno mi nakloni milost, da boš v meni in po meni nadaljeval svoje odrešenjsko delo.
48 Molitev, ki se navdihuje pri tej misli, je v CCD 11, 62.

Print Friendly and PDF