Preskoči na vsebino


Kaj svetinja pomeni

 

Sporočilo vere:

 

V svetinji je povzeto bistvo krščanstva:

Božji Sin je postal  človek, da bi nas s svojo smrtjo in vstajenjem odrešil.

•  V svet, ki je božje delo, se je prikradel »greh«, ki je človekovo delo.

•  Kristus nas je odrešil s svojim križem.

Cerkev je »Božje ljudstvo«.

•  Vanjo so poklicani  vsi  ljudje  brez razlike (zemeljska obla).

• Nekdanje »božje ljudstvo« z njegovimi 12 rodovi je nadomestila Cerkev, ki ji je Kristus postavil temelje na Petru in drugih apostolih (12 zvezd).

•  To novo ljudstvo je danes na poti proti    resnični    obljubljeni    deželi, nebesom.

Marija   ima   izredno   mesto   v   božjem načrtu.

•  Bila je brez madeža spočeta.

•  Od Jezusa je ni moč ločiti; on nam jo je dal in k njemu nas vodi.

•  Z njim je trpela za nas (prebodeno Srce).

•  Pred nami stoji v svoji slavi: kot vsa odrešena (»Videla sem jo lepo, v njenem Najlepšem«) in kot naša srednica (žarki).

 

Sporočilo upanja:

Svetinja nas utrjuje v upanju:

Z upanjem prihajamo vedno bliže Kristusu. Po tej kreposti raste Kristus v nas:

• Marija je povedala: »Tisti, ki bodo nosili to svetinjo, bodo prejeli velike milosti« Zato smo v pričakovanju teh milosti veseli in svoje veselje izžarevamo.

Naše upanje je zasidrano v Kristusovi dobroti. Ko molimo: » ... prosi za nas, ki se k tebi zatekamo«. vemo, da nas bo Marija,   ki  jo  prosimo,   izročila  v  Kristusove dobrotne roke. Z vsako  molitvijo  izražamo svoje za-upanje, posebno s prošnjo molitvijo:

•  Marija nam kot »mati lepe ljubezni, svetega   upanja«   narekuje,   za   kaj naj    prosimo:    predvsem    moramo prositi   za   božje   kraljestvo   v   nas (osvoboditev od greha), drugo nam bo navrženo. Rekla je: »Žarki, ki ne dajejo svetlobe, pomenijo milosti, za katere so ljudje pozabili prositi«

•  Marija, ki je vsa božja, nas spodbuja tudi,   da   mora   biti   »gonilna   sila« naše molitve Kristusov Duh.

                                                                                             

Sporočilo ljubezni:

»Čudodelna svetinja« nam neprestano govori:

O ljubezni našega Boga, našega Očeta do nas:

• deli nam neštete milosti: »Prihajajte pred ta oltar, tu boste vsi prejemali milosti«.

•  »Kraj«   te   ljubezni   je   Kristusovo srce,   ranjeno  s  sulico   in   obdano s trnjem.

O ljubezni, ki jo Gospod pričakuje od nas v povračilo:

•  Svetinja nam je bila dana v začetku dobe, ki je bila zaverovana v znanost in razkristjanjena.

•  Spominja nas, da v tem stehniziranem svetu ne smemo izgubiti izpred oči   nadnaravnega   namena   človeštva: »Prikril si to modrim in razodel malim«.

O ljubezni, ki jo moramo imeti drug do drugega:

•  V Jezusu   Kristusu  smo  vsi  otroci istega   Očeta   in   imamo   Marijo  za mater.

•  Marija, ki ji je le naš blagor in naše zveličanje pri srcu, nas uči »nositi drug drugega bremena«.

0 veliki nalogi, da moramo biti apostoli:

•  Ali ni že sama svetinja izredno sredstvo apostolata?

 

ČUDODELNA SVETINJA je torej katekizem, ki je vsem dostopen. Uči nas vere, če jo res nosimo in razširjamo, vendar ne kot prinašalko sreče, temveč kot oznanjevalko vere, upanja in ljubezni.

 

O Marija, brez madeža spočeta,

prosi za nas, ki se k tebi zatekamo!
Print Friendly and PDF