Preskoči na vsebino


Sv. Justin de Jacobis, škof, god

Rodil se je 9. oktobra 1800 v mestu San Fele v neapeljskem kraljestvu. V Misijonsko družbo je bil sprejet 17. oktobra 1818 in bil 12. junija 1824 posvečen v duhovnika v Brindisiju. Bil je zavzet za evangelizacijo ubogih in petnajst let sodeloval na ljudskih misijonih v župnijah na jugu Italije, kjer je leta 1836 razsajala kolera.

Kongregacija za širjenje vere ga je 10. marca 1839 poslala v Afriko, da bi ustanovil misijon v Abesiniji. Bil je imenovan za apostolskega prefekta v Etiopiji in pripadajočih pokrajinah. 29. oktobra 1839 je dospel v
Aduo. Ko se je 10. decembra 1844 nastanil v Guali, je misijon štel komaj nekaj sto kristjanov. Koptski duhovniki z abunom na čelu so jih nenehno preganjali, krajevna civilna oblast pa se za to ni zmenila. Justin je bil 7. januarja 1849 posvečen v škofa. Enaindvajset let je v sovražnem okolju skrbel za manjšinske krščanske skupnosti; večkrat je bil v izgnanstvu in zaporu. Njegovo geslo »Ves tvoj« dobro povzema apostolsko življenje tega dobrega pastirja, ki je bil popolnoma predan Bogu in svojemu poslanstvu. Kot apostol Pavel je tudi on živel samo za Božje ljudstvo, ki mu ga je Cerkev zaupala. »Vi ste gospodarji mojega življenja« – je zapisal v nekem pastirskem pismu – »kajti Bog mi je življenje dal za vas.« Tudi Ghebre-Mihael je v času iskanja Resnice v Justinu de Jacobisu našel učitelja in duhovnega očeta.

Justin je umrl 31. julija 1860 med apostolskim potovanjem
v dolini Aligade; pokopan je v kraju Hebo. Papež Pij XII. ga je 25. junija 1939 prištel med blažene, papež Pavel VI. pa 26. oktobra 1975 med svetnike.

 

SVETA MAŠA

Vstopni spev Ezk 34,11.23-24
Častimo svetega Justina. Njegova slava je v tem, da je oznanjal resnico, ki jo je prejel od Gospoda.

Glavna prošnja
Gospod Bog, hotel si, da je sveti škof Justin ponesel evangelij v Etiopijo in vsem postal vse; na njegovo priprošnjo naj oznanjamo veselo oznanilo in povezujemo narode v edinosti vere. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v edinosti Svetega Duha živi in kraljuje, Bog, na vse veke vekov.

Berilo: Bog obiskuje svoje ovce kot dobri pastir
Ezk 34,11-16

Berilo iz knjige preroka Ezekiela.
Tako govori Gospod Bog: Glejte, jaz sam bom poskrbel
za svoje ovce in jih poiskal. Kakor pastir išče
svojo čredo, ko je sredi med razkropljenimi ovcami,
tako bom tudi jaz poiskal svoje ovce in jih rešil iz
vseh krajev, kamor so se razkropile oblačnega in
temačnega dne. Odpeljal jih bom izmed ljudstev,
jih zbral iz dežel in pripeljal na njihovo zemljo. Pasel
jih bom po Izraelovih gorah, po dolinah in po vseh
naseljih v deželi. Na dobri paši jih bom pasel, na
Izraelovih gorskih višinah bodo njihovi pašniki.
Tam bodo poležavale na lepem pašniku; imele bodo
obilno pašo na Izraelovih gorah. Sam bom pasel svoje
ovce in sam jim bom dajal počitek, govori Gospod
Bog. Izgubljene bom poiskal, razgnane pripeljal
nazaj, polomljene obvezal, bolne okrepčal, rejene
in krepke obvaroval. Pasel jih bom, kakor je prav.

Spev z odpevom Ps 22
Odpev:
Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.
Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka,
na zelenih pašnikih mi daje ležišča.
K vodam počitka me vodi,
mojo dušo poživlja.

Vodi me po pravih potih zaradi svojega imena.
Tudi če bi hodil v temni dolini,
ne bom se bal hudega, ker si ti z menoj,
tvoja gorjača in tvoja palica sta mi v tolažbo.

Pogrinjaš mi mizo
vpričo mojih nasprotnikov;
z oljem mi glavo maziliš,
moj kelih je zvrhan.

Dobrotljivost in milost mi sledita
vse dni mojega življenja
in v Gospodovi hiši bom prebival
vse dni življenja.

Aleluja
Aleluja. Ne imenujem vas več služabnike, govori Gospod, ker sem vam dal spoznati vse, kar sem izvedel od svojega Očeta. Aleluja.

Evangelij: Bodimo eno, kakor sta eno Oče in Sin
Jn 17,6-19
+
Iz svetega evangelija po Janezu.
Tisti čas je Jezus povzdignil oči proti nebu in molil:
»Oče, razodel sem tvoje ime ljudem, ki si mi jih
dal od sveta. Tvoji so bili, pa si jih dal meni in so se
držali tvoje besede. Zdaj vedo, da je vse, kar si mi
dal, od tebe; kajti besede, ki si mi jih dal, sem dal
njim. Oni so jih sprejeli in resnično spoznali, da
sem izšel od tebe, ter verovali, da si me ti poslal. Jaz
prosim zanje; ne prosim za svet, temveč za tiste, ki si
mi jih dal, ker so tvoji; in vse moje je tvoje, in kar je
tvoje, je moje in poveličan sem v njih. Nisem več na
svetu; oni so na svetu, jaz pa odhajam k tebi. Sveti
Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga dal, da
bodo eno kakor midva. Dokler sem bil z njimi, sem
jih varoval v tvojem imenu, ki si mi ga dal.
Obvaroval sem jih in nobeden izmed njih se ni pogubil,
razen sina pogubljenja, da se izpolni Pismo.
Zdaj odhajam k tebi, vendar to govorim na svetu, da
bodo imeli v sebi polnost mojega veselja. Izročil sem
jim tvojo besedo, svet pa jih je zasovražil, ker niso
od sveta, kakor jaz nisem od sveta. Ne prosim, da
jih vzameš s sveta, ampak da jih obvaruješ hudega.
Niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta. Posveti
jih v resnici; tvoja beseda je resnica. Kakor si mene
poslal na svet, sem tudi jaz njih poslal med svet in
zanje se posvečujem, da bi bili tudi oni posvečeni
v resnici.«

Prošnja nad darovi
Gospod Bog, dobrotno poglej na darove, ki smo jih prinesli na oltar v čast svetega Justina. Naj se v moči tega zakramenta Jezusovo življenje razodeva v našem življenju. Ki živi in kraljuje na veke vekov.

Hvalospev
Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu.
Danes slavimo god svetega Justina in te občudujemo, kako skrbiš za svojo Cerkev; z njegovim zgledom nas opogumljaš, z njegovim naukom nas učiš, po njegovi priprošnji bediš nad nami. Zato te z vsemi angeli in svetniki veseli slavimo: Svet …

Obhajilni spev Mr 8,35
Gospod nam govori: Kdor namreč hoče rešiti svoje življenje, ga bo izgubil; kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene in zaradi evangelija, ga bo rešil.

Prošnja po obhajilu
Bog, naš Oče, na praznik svetega Justina si nas nahranil s kruhom svojega Sina. Z udeležbo pri tej evharistiji nas posvéti, da postanemo to, kar smo prejeli. Po Kristusu, našem Gospodu.

 

MOLITVENO BOGO SLU ŽJE

Skupne molitve v čast svetim pastirjem, škofom,
1573.

Povabilo
Odpev Hvala tebi, Gospod Jezus, naš pastir in
vodnik.
Psalm v Redu.

 

Ura bogoslužnega branja
 

Pesem
Pobožno Kristusu zdaj vsi zapojmo,
saj dobri je pastir in kralj človeštva,
in s pesmijo vsi proslavimo njega,
ki danes goduje.

Kot škofa ga je milost okrepila
in moč duha ga vedno je vodila,
da bi učil in pasel Božje ljudstvo
v tej vzvišeni službi.

Pastir in vzornik bil je svoji čredi,
vsem kazal pot in reveže podpiral,
skrbel za sebi izročeno ljudstvo
kot vsem dober oče.

Svetnike Kristus v raju nagrajuje
in z večno jih poveličuje srečo;
naj hodimo po njihovih stopinjah
v življenju in smrti.

Pobožno počastimo vsi Očeta,
slavi naj Sina naša pesem vneta,
enako Svetega Duha na veke,
do kraja vse zemlje. Amen.

Psalmi in odpevi dneva v tednu.
 

Prvo berilo
Iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom
1 Kor 2,1-16

Božja modrost

Tudi ko sem jaz prišel k vam, bratje, nisem prišel z visokostjo besede ali modrosti, da bi vam oznanjal Božjo skrivnost. Odločil sem se namreč, da ne bom za nič drugega vedel med vami kakor za Jezusa Kristusa, in to križanega. In pri vas sem bil v slabotnosti, v strahu in velikem trepetu; in moja beseda in moje oznanilo nista bila v prepričevalnih besedah modrosti, ampak v izkazovanju Duha in moči, da se vaša vera ne bi opirala na človeško modrost, ampak na Božjo moč. O modrosti pa govorimo med popolnimi; pa ne o modrosti tega veka, niti o modrosti voditeljev tega veka, ki minevajo; ampak govorimo o Božji modrosti, ki je v skrivnosti in je prikrita in jo je Bog pred veki vnaprej določil za našo
slavo, ki je ni spoznal noben voditelj tega veka: če bi jo namreč spoznali, Gospoda slave ne bi križali. Ampak, kakor je pisano: »Česar oko ni videlo in uho ni slišalo in kar v človekovo srce ni prišlo, kar je Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo.« To je nam Bog razodel po Duhu: Duh namreč preiskuje vse, tudi Božje globine. Kdo od ljudi pa ve, kaj je v človeku, kakor le človekov duh, ki je v njem? Tako tudi tega, kar je v Bogu, ni spoznal nihče, kakor le Božji Duh. Mi pa nismo prejeli duha sveta, ampak Duha, ki je iz Boga, da bi vedeli za to, kar nam je Bog milostno podaril; to tudi govorimo: ne v besedah, ki jih uči človeška modrost, ampak kakor jih uči Duh, tako da to, kar je duhovno, presojamo duhovno. Posvetni človek ne sprejema tega, kar je od Božjega Duha: zanj je nespamet in ne more spoznati, ker se to presoja duhovno. Duhovni pa presoja vse, a njega ne presoja nihče. »Kdo je namreč spoznal Gospodovo misel, da bi njega učil? Mi pa imamo Kristusovo misel.

Spev Prim. 1 Kor 2
Med vami ne bom vedel za nič drugega kakor za Jezusa Kristusa, in sicer križanega. * Mi oznanjamo Božjo modrost v skrivnosti, ki jo je Bog vnaprej določil za naše veličastvo.
Tisto, kar je Bog pripravil njim, ki ga ljubijo, to nam je Bog razodel po Duhu. * Mi oznanjamo …

Drugo berilo
Vi ste gospodarji mojega življenja
Iz govora Justina de Jacobisa kristjanom v mestu Adui

Vhod v srce so usta, ključ do srca je beseda. Ko odprem usta in spregovorim, vam odprem vhod v srce. Ko govorim, vam ponujam ključ do svojega srca. Pridite in poglejte: Sveti Duh je v mojem srcu prižgal velik ogenj ljubezni do etiopskih kristjanov. Živel sem v domači deželi. Tam sem dobil sporočilo, da živijo v Etiopiji kristjani. Tedaj sem rekel očetu in materi: »Oče, blagoslovi me; mati, daj mi svoj blagoslov, ker hočem obiskati svoje predrage brate, ki živijo v Etiopiji. Tem kristjanom hočem povedati, kako jih ljubim.« Bog me je uslišal. Dal mi je milost, da sem prišel med ljubljene etiopske kristjane. Videl sem vas, spoznal sem vas, zdaj sem vesel. Tebi pa, moj Bog, se zahvaljujem in te prosim, da mi zdaj pošlješ tudi smrt, če ti je tako všeč; zdaj sem namreč zadovoljen. Če mi Bog nakloni še en dan ali dva ali več dni življenja, kolikor sam hoče, bom vse uporabil za vas, ker jih je Bog vam namenil. Vi ste gospodarji mojega življenja, ker mi je Bog dal to življenje za vas. Če hočete mojo kri, pridite, odprite moje žile in vse odnesite: vaše je, vi ste njeni gospodarji; rad umrjem pod vašimi rokami. Če vam ne bo za to, da bi mi tako zadali smrt, ki jo želim, bom vse svoje življenje posvetil vam. Če boste potrti, vas bom prišel v imenu Jezusa Kristusa tolažit. Če boste goli, vam bom dal svojo obleko, da vas pokrijem. Če boste lačni, vas bom nasitil s svojim kruhom. Če boste bolni, vas bom obiskal. Če hočete, da vas poučim v tem, kar sam znam, bom to prav rad storil. Na tem svetu nimam ničesar več: ne očeta ne matere ne domovine. Samo eno mi ostane: Bog in etiopsko krščansko ljudstvo. Čigavo je moje srce? Božje in etiopskega krščanskega ljudstva! Vi ste moji prijatelji, vi ste moji sorodniki, vi oče in mati. Kristjani v Etiopiji naj pogledajo, kaj je v mojem srcu: Bog in krščansko etiopsko ljudstvo. Vedno bom delal to, kar je vam všeč. Ali hočete, da ostanem v tej deželi? Potem bom ostal. Ali hočete, da odidem? Potem bom odšel. Ali hočete, da govorim v tej cerkvi? Potem bom govoril. Ali hočete, da molčim? Potem bom molčal. Kot vi sem tudi jaz duhovnik, kot vi sem spovednik, kot vi sem pridigar. Ali hočete, da mašujem? Bom maševal. Nočete? Potem ne bom. Ali hočete, da spovedujem? Potem bom to storil. Ali hočete, da ne pridigam? Potem ne bom pridigal. Ko sem vam vse to povedal, veste, kdo sem. Ko sem vam že odprl svoje srce, sem vam dal v roke tudi ključe do njega. Veste, kdo sem. Če me torej sprašujete, kdo sem, bom odgovoril: »Rimski kristjan, ki ljubim etiopske kristjane.« Če vas bo kdo vprašal: »Kdo je ta tujec?« - mu odgovorite: »Rimski kristjan je, ki etiopske kristjane bolj ljubi kot mater, bolj kot očeta, ki je zapustil prijatelje, sorodnike, brate, očeta in mater in je prišel k nam, da bi nam razodel svojo ljubezen do nas.« Pred štirimi meseci sem prišel v vašo deželo in od tedaj živim z vami. Videli ste me, z menoj ste delali, spoznali ste me. Vprašam vas: »Ali sem vam bil v pohujšanje? Ali sem vam kaj hudega storil?« Mislim, da prav ničesar. Toda tudi če vam nisem dal pohujšanja in vam nisem storil nič hudega, vam tudi nič dobrega nisem naredil. Za naprej se hočem spremeniti. Ne bom le vaš prijatelj, bom tudi vaš služabnik. Ali sem vam morda v čem potreben? Pridite, kar bom mogel, bom naredil za vas. Če pa hočete priti, me ob kateri koli uri in v katerem koli času pokličite. Ponovno vam pravim: »Ves sem tu za vas!« Ti pa, Gospod, pred čigar obličjem stojim, veš, da ne lažem, ko tako govorim!

Spev
Gospod naj vam pomaga rasti v bratski ljubezni. * Blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in ohranijo.
Bog naj vas ohrani budne do prihoda našega Gospoda Jezusa Kristusa. * Blagor …

Sklepna prošnja kot v hvalnicah.

 

Hvalnice

Pesem
Justin de Jacóbis, pozdravljen,
pastir abesinske zemljé!
Ponižna preprostost krasila
je tvoje veliko, predano srce.

Vincencijev zvesti sin Cerkve,
življenje si dal za Boga!
Je sad ti misijonski dozórel,
ko ves si zgoreval za slavo Boga.

Izprosi nam v rajski tam slavi,
kjer večno uživaš radóst,
da v svojem poklicu dosegli
po tvojem bi zgledu še mi vso svetost.

Psalmi in odpevi dneva v tednu.
 

Kratko berilo 1 Tes 2,8-9.11-13
S prav takšno toplino, s kakršno mati neguje svoje otroke, smo vam hoteli dati ne samo Božji evangelij, ampak tudi svoje življenje, in sicer zato, ker ste se nam priljubili. Saj se spominjate, bratje, kako smo se trudili in kako smo se mučili: ko smo vam oznanjevali Božji evangelij, smo noč in dan delali, da ne bi bili komu izmed vas v breme. Tudi veste,
kako smo vsakogar izmed vas, kakor oče svoje otroke opominjali, spodbujali in rotili, da živite tako, kakor se spodobi pred Bogom, ki vas kliče v svoje kraljestvo in v svojo slavo.
Prav zaradi tega se tudi mi neprenehoma zahvaljujemo Bogu, da ste besedo, ki ste jo slišali in prejeli od nas, sprejeli ne kot človeško besedo, ampak, kar resnično je, kot Božjo besedo, ki tudi deluje v vas, kateri verujete.

Spev z odpevom
Ti si pot, resnica in življenje, Jezus, Božji Sin! – Ti si pot … Kdor hoče najti Očeta, ga bo našel po tebi. Ti ga vodiš v veselje brez konca. – Ti si pot … Slava Očetu … – Ti si pot …

Odpev k Hvaljen Jn 14,6
Jezus mu je dejal: Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni.

Prošnje
Po delovanju Jezusovih učencev in v moči Svetega Duha se je evangelij širil po vsem svetu. Zahvalimo se Bogu za dar njegovega ljubljenega Sina in vzklikajmo:
Slava ti na veke.

Vhod v srce so usta, ključ do srca je beseda.
– Kakor svetega Justina pošlji tudi nas za oznanjevanje tvoje besede resnice ljudem našega časa!

Vi ste gospodarji mojega življenja, ker mi je Bog dal to življenje za vas.
– Po zgledu svetega Justina naj bomo služabniki tvoje ljubezni, da bi postali »vsem vse«!

Samo eno mi ostane: Bog in etiopsko krščansko ljudstvo.
– Prebival si v srcu svetega Justina, pridi tudi k nam, da bomo vredni imenovati se Božji otroci.

Če boste potrti, vas bom prišel v imenu Jezusa Kristusa tolažit.
– Kakor svetega Justina vodi tudi nas k bratom in sestram, ki so potrebni naše pomoči, da te bomo mogli v njih in z njimi slaviti.

Oče naš.
 

Sklepna prošnja
Gospod Bog, hotel si, da je sveti škof Justin ponesel evangelij v Etiopijo in vsem postal vse; na njegovo priprošnjo naj oznanjamo veselo oznanilo in povezujemo narode v edinosti vere. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v edinosti Svetega Duha živi in kraljuje, Bog, na vse veke vekov. Dnevna molitvena ura

 

Dnevna molitvena ura

Psalmi in odpevi dneva v tednu.
 

Kratko berilo 1 Kr 8,60-61
Vsa ljudstva na zemlji naj spoznajo, da je Bog Gospod in nihče drug. Vaše srce pa naj bo v celoti z Gospodom, našim Bogom, da boste ravnali po njegovih zakonih in se držali njegovih zapovedi kakor ta dan.

– Gospod, svojo pot mi pokaži,
– vodi me k tvoji resnici.

Sklepna prošnja kot v hvalnicah.


Večernice

Pesem
O božji mož, kreposti zgled,
naj pesem naša te slavi,
saj s tem proslavljamo Boga,
ki te je z milostmi obdal.

Predobri večni je Pastir
z Očetom spravil nas ljudi,
zavezo z nami obnovíl,
ki nam prinaša večni mir.

Izbrala Božja je modrost
še tebe za služabnika,
da Božjo bi razširjal čast
in nas privedel kdaj v nebo.

Sam Sveti Duh te je izbral
in te obdaril z milostmi,
da vodiš in krepiš ljudi
z darovi mnogoterimi.

Trojico Sveto mólimo,
ki te s častjo je venčala
in z vso nebeško radostjo,
ker služil zvest si ji vse dni. Amen.

Psalmi in odpevi dneva v tednu.
 

Kratko berilo 1 Kor 2,6-9
O modrosti pa govorimo med popolnimi; pa ne o modrosti tega veka niti o modrosti voditeljev tega veka, ki minevajo; ampak govorimo o Božji modrosti, ki je v skrivnosti in je prikrita in jo je Bog pred veki vnaprej določil za našo slavo, ki je ni spoznal noben voditelj tega veka: če bi jo namreč spoznali, Gospoda slave ne bi križali. Ampak, kakor je pisano: »Česar oko ni videlo in uho ni slišalo in kar v človekovo srce ni prišlo, kar je Bog pripravil tistim, ki ga ljubijo.«

Spev z odpevom
Velik je Gospod, naš Bog, silna je njegova moč. – Velik je … Njegova modrost je neizmerna. – Velik je Gospod … Slava Očetu … – Velik je Gospod …

Odpev k Moja duša
Kdor dela po resnici, prihaja k luči; njegova dela so Božja dela.

Prošnje
Gospod, v svojem velikem usmiljenju daješ svojim otrokom priložnost, da te častijo in ti dajejo hvalo v čast tvojega služabnika Justina de Jacobisa.
Gospod, usmili se.

Hvala ti, Gospod, za pričevanje, ki nam ga dajejo misijonarji …
– Odpusti nam, ker se zaradi pomanjkanja poguma oddaljujemo od njihovega zgleda.

Hvala ti za tiste, ki delajo za siromašne brate in sestre …
– Pomagaj nam, da premagamo strah, ko se jim je treba približati.

Hvala ti za ljubezen, ki jo podarjaš svetu po svoji Cerkvi …
– Odpusti nam pomanjkljivo vero, ko je potrebno pričevati za resnico.

Hvala ti za Svetega Duha, ki nas posvečuje s svojo lučjo …
– Odženi od nas temo, ki nam zapira srca pred tvojim življenjem.

Hvala ti za brate in sestre, ki so vstopili v nebeški misijon …
– Ne glej na njihove napake, temveč na vero vse Cerkve in sprejmi jih v svoje kraljestvo.

Oče naš.

Sklepna prošnja kot v hvalnicah.
Print Friendly and PDF