Preskoči na vsebino


Bl. Peter Jurij Frassáti, laik, god

Rojen je bil 6. aprila 1901 v Turinu v meščanski družini, ki ni bila naklonjena Cerkvi. Mlad športnik je z drugimi mladimi rad hodil v hribe. Občudoval je naravo, izkoristil trenutke za meditacijo, molitev, češčenje. Dejaven je bil pri Katoliški akciji.

Že od otroštva je bil pozoren do tistih, ki so živeli v revščini. Kmalu se je priključil Vincencijevi konferenci in se posebej odlikoval po skrbi za reveže in bolnike. Z veseljem je sprejemal Božje delovanje v svojem življenju, poglabljal vero in ljubezen. Njegovo delovanje sta podpirali molitev in vsakdanja evharistija. Umrl je 4. julija 1925, na večer pred prejemom diplome za inženirja rudarstva. Janez Pavel II. ga je ob razglasitvi za blaženega 20. maja 1990 imenoval »človek blagrov«.


SVETA MAŠA

Vstopni spev Prim. Ps 21,2-3

Gospod, pravični se veseli v tvoji moči, kako zelo se raduje tvoje zmage! Uslišal si mu srčno željo, prošnje njegovih ustnic mu nisi odrekel.

Glavna prošnja

Vsemogočni večni Bog, mlademu Petru Juriju Frassátiju si naklonil veselje, da se je s Kristusom srečal v veri in ljubezni; na njegovo priprošnjo naj med ljudmi tudi mi razširjamo duha evangeljskih blagrov. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v edinosti Svetega Duha živi in kraljuje, Bog, na vse veke vekov.

Berilo: Bojujem se, da bi dosegel Kristusa
Flp 3,8-14

Berilo iz pisma apostola Pavla Filipljanom.

Bratje in sestre, za izgubo imam vse zaradi vzvišenosti
spoznanja Kristusa Jezusa, mojega Gospoda.
Zaradi njega sem zavrgel vse in imam vse za smeti,
da bi si prislužil Kristusa in se znašel v njem, in to
ne s svojo pravičnostjo, ki izvira iz postave, ampak
s pravičnostjo, ki je po veri v Kristusa, se pravi s
pravičnostjo, ki je iz Boga in sloni na veri, da bi
spoznal njega in moč njegovega vstajenja ter delež
pri njegovem trpljenju, pri tem pa postajam podoben
njegovi smrti, da kako pridem do vstajenja od mrtvih.
Ne, kakor da bi to že dosegel ali prišel do popolnosti,
vendar pa se trudim, da bi to osvojil, ker je tudi mene
osvojil Kristus Jezus. Ne mislim, bratje, da sem to
dosegel. Eno pa: pozabljam, kar je za menoj, in se
iztegujem proti temu, kar je pred menoj, ter tečem
proti cilju po nagrado, h kateri nas od zgoraj kliče
Bog v Kristusu Jezusu.


Spev z odpevom Ps 16

Odpev: Varuj me, Gospod, moje edino upanje.

Varuj me, o Bog, k tebi se zatekam!
Govorim Gospodu: »Ti si moj Gospod,
delež moje dediščine in mojega keliha,
ti vodiš mojo usodo.«

Slavim Gospoda, da mi svetuje,
in celo ponoči me opominja moje srce.
Vedno imam pred seboj Gospoda;
ker je na moji desnici, ne omahnem.

Pokazal mi boš pot življenja,
polnost veselja pri sebi,
večne radosti na svoji desnici,
večne radosti na svoji desnici.

Aleluja Mt 5,3
Aleluja. Blagor ubogim v duhu, kajti njih je nebeško
kraljestvo. Aleluja.


Evangelij: Veselite se vašega plačila v nebesih
Mt 5,1-12
+
Iz svetega evangelija po Mateju.

Ko je tisti čas Jezus zagledal množice, se je povzpel na goro. Sédel je in njegovi učenci so prišli k njemu. In odprl je usta in jih učil:
»Blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo.
Blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo.
Blagor krotkim, kajti deželo bodo podedovali.
Blagor lačnim in žejnim pravičnosti, kajti nasičeni bodo.
Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo dosegli.
Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali.
Blagor tistim, ki delajo za mir, kajti imenovali se bodo Božji sinovi.
Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani, kajti njihovo je nebeško kraljestvo.
Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse húdo o vas lažnivo govorili.
Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo v nebesih je veliko.
Tako so namreč preganjali že preroke, ki so bili pred vami.«


Prošnja nad darovi
Gospod Bog, sprejmi darove svojega ljudstva. Ko se spominjamo neizmerne ljubezni tvojega Sina, nam daj, da bomo po zgledu blaženega Petra Jurija ljubili tebe in svojega bližnjega z bolj velikodušnim srcem. Po Kristusu, našem Gospodu.

Hvalospev
Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. S čudovitim pričevanjem svojih svetnikov vedno znova poživljaš moč svoje Cerkve in nam daješ očitnaznamenja svoje ljubezni; tvoji sveti nas spodbujajo s svojim svetlim zgledom in vedno podpirajo s svojo bratsko priprošnjo, da bi se tudi v nas uresničila skrivnost odrešenja. Zato te z angeli in vsemi svetimi slavimo in prepevamo: Svet …

Obhajilni spev Jn 13,35
Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste imeli ljubezen med seboj.

Prošnja po obhajilu
Bog, naš Oče, prejeli smo svete skrivnosti. Reši svoje ljudstvo in ga utrdi v modrosti svojega evangelija. Po Kristusu, našem Gospodu.

 

MOLITVENO BOGO SLU ŽJE

Povabilo
Odpev Počastimo Kristusa, našega kralja, ki povišuje
ponižne.
Psalm v Redu.

Ura bogoslužnega branja
Pesem
Ljubezen, mir je naš ideal,
ki v Kristusu je njegov izvir.
Vedno Kristusa razodevati,
nič več, nič manj, kot Peter Jurij ti.

Imel srce, ki gorelo je
za stiskane, za trpeče vse,
le v Kristusa si poglabljal se,
njegova moč je vodila te.

Z molitvijo in gorečnostjo
si zmagoval, vsem si vse postal.
Tudi mi s teboj v naš trpeči svet
prinašamo up in vero spet.

Zdaj je naš čas, nagovarjaš nas,
da delamo vsi za boljši svet.
Razdajali bi se vsem ljudem,
Kristus naj bo naša pot in moč.

Psalmi in odpevi dneva v tednu.

 

Prvo berilo
Iz pisma apostola Pavla Kološanom Kol 3,1-17
Skrito življenje s Kristusom v Bogu

Bratje in sestre, če ste torej vstali s Kristusom,
iščite to, kar je zgoraj, kjer je Kristus, sedeč na
Božji desnici. Mislite na to, kar je zgoraj, ne na to,
kar je na zemlji. Kajti umrli ste in vaše življenje je
skrito s Kristusom v Bogu. Ko se bo prikazal Kristus,
vaše življenje, tedaj se boste tudi vi prikazali
z njim v slavi. Zato omrtvite v sebi to, kar teži k
zemlji: nečistovanje, nečistost, strastnost, hudobno
poželenje in slo po čim večjem imetju, ki je toliko
kot malikovanje. Zaradi tega prihaja Božja jeza na
sinove nepokorščine, med katerimi ste bili nekoč
tudi vi, ko ste tako živeli. Zdaj pa tudi vi odvrzite
vse to: jezo, vzkipljivost, hudobnost, obrekovanje,
nesramno govorjenje svojih ust. Ne lažite drug drugemu,
saj ste slekli starega človeka z njegovimi deli
vred in oblekli novega, ki se prenavlja za spoznanje,
po podobi svojega Stvarnika. Kjer je to, ni več ne
Grka ne Juda, ne obrezanega ne neobrezanega, ne
barbara ne Skita, ne sužnja ne svobodnega, ampak
vse in v vseh je Kristus.
Kot Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, si torej oblecite
čim globlje usmiljenje, dobrotljivost, ponižnost,
krotkost, potrpežljivost. Prenašajte drug drugega
in odpuščajte drug drugemu, če se ima kateri kaj
pritožiti proti kateremu. Kakor je Gospod odpustil
vam, tako tudi vi odpuščajte. Nad vsem tem pa naj
bo ljubezen, ki je vez popolnosti. In Kristusov mir
naj kraljuje v vaših srcih, saj ste bili tudi poklicani
vanj v enem telesu, in bodite hvaležni.
Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami.
V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte.
S psalmi, hvalnicami in duhovnimi pesmimi
v svojih srcih hvaležno prepevajte Bogu. In vse,
kar koli delate v besedi ali v dejanju, vse delajte v
imenu Gospoda Jezusa in se po njem zahvaljujte
Bogu Očetu.

Spev
Vsi, ki ste bili krščeni v Kristusa, ste oblekli Kristusa. * Vstali s Kristusom, iščite to, kar je zgoraj.
Oblecite si novega človeka, ustvarjenega po Bogu, v pravičnosti, svetosti in resnici. * Vstali s Kristusom …

Drugo berilo
Temelj naše vere je ljubezen
Iz nagovora Petra Jurija Frassátija.

Temelj naše vere je ljubezen. Brez nje bi se nam
vsa vera zrušila, kajti ne bomo zares katoličani, če ne
izpolnimo teh dveh zapovedi, v katerih je vsa naša
vera, in če svojega življenja ne uravnavamo po teh
dveh zapovedih: ljubiti Boga iz vseh svojih moči in
ljubiti bližnjega kakor samega sebe.
V tem je neovrgljiv dokaz, da je katoliška vera
zgrajena na ljubezni, ne pa – kakor bi hoteli nekateri
v pomiritev lastne vesti – da bi za temelj Kristusove
vere postavljali nasilje. Z nasiljem se seje sovraštvo
in nato se pobirajo nesrečni sadovi tega sejanja. S
krščansko ljubeznijo sejemo v srca ljudi mir, toda ne
mir sveta, temveč resnični mir, ki nam edini more
dati vero Jezusa Kristusa in nas naredi za brate med
seboj. Vem, da je ta pot trda, težka in polna trnja,
medtem ko se prva – na prvi pogled – zdi lepa,
lažja in bolj osrečujoča. Toda če bi mogli preiskati
notranjost ljudi, ki žal hodijo po izprijenih poteh
220 4. julij
sveta, bi videli, da iz njih nikoli ne sije notranji mir
človeka, ki je premagal tisoč težav in se odpovedal
materialnim užitkom, da bi izpolnil Božjo postavo.
Ko se polagoma približujemo ubogim, postajamo
njihovi zaupniki in njihovi svetovalci v najtežjih
trenutkih njihovega zemeljskega potovanja. Govorimo
jim spodbudne besede, ki nam jih narekuje
vera, in pogosto nam brez lastne zasluge uspe, da
usmerimo na pravo pot ljudi, ki so se brez svoje
krivde od nje oddaljili.
Ko vsak dan gledamo vero, s katero te družine
pogosto prenašajo najhujše bolečine, in veliko trpljenje,
pa to delajo iz ljubezni do Boga, bi si morali
pogosto zastaviti vprašanje: »Kako, da sem jaz, ki
sem od Boga toliko prejel, ostal tako len in hudoben,
ko pa so drugi, ki niso bili tako obdarovani,
neizmerno boljši od mene?« Tedaj nam uspe, da v
globini srca naredimo sklep, da bomo odslej hodili
bolj in bolj po poti križa, po edini poti, ki nas vodi
v večno zveličanje.
Vsaka vaša žrtev bo poplačana v nebesih, kajti
Jezus Kristus je obljubil, da bo na vse, kar storimo
ubogim iz ljubezni do njega, gledal, kot da je bilo
storjeno njemu samemu. Ne odrecite te ljubezni Jezusu
Kristusu, ki je iz ljubezni do ljudi hotel ostati v
zakramentu evharistije naš tolažnik in kruh za dušo.

Spev
Od njega imamo to zapoved: Tisti, ki ljubi Boga, naj ljubi tudi svojega brata. * Kdor ostaja v ljubezni, ostaja v Bogu in Bog v njem.
Ljubimo drug drugega, ker je ljubezen od Boga. * Kdor ostaja …

Sklepna prošnja kot v hvalnicah.


Hvalnice

Pesem
Kristus mora kraljevati!
um ukloni misel vsako
vsem resnicam razodetim,
vero hrani vsem enako.
Kristus, večni kralj neba,
mora biti kralj sveta.

Kristus mora kraljevati!
V srcu našem vsaka želja
vestno hodi varno stezo
Kristusovega povelja.
Kristus, večni kralj neba,
mora biti kralj sveta.

Kristus mora kraljevati!
Plamen bodi čist v telesu;
vse telo bo tvoje jasno,
če bo jasen dan v očesu.
Kristus, večni kralj neba,
mora biti kralj sveta.

Psalmi in odpevi dneva v tednu.

Kratko berilo Rim 8,28-29
Sicer pa vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu, namreč njim, ki so bili poklicani po njegovem načrtu. Kajti tiste, ki jih je že vnaprej poznal, je tudi vnaprej določil, naj bodo skladni s podobo njegovega Sina, da bi bil ta prvorojenec med mnogimi brati.

Spev z odpevom
Tukaj sem, Gospod, da izpolnim tvojo voljo. – Tukaj sem … Ljubezen in pravico oznanjam. – Tukaj sem … Slava Očetu … – Tukaj sem …

Odpev k Hvaljen
Po ljubezni, ki jo boste imeli drug do drugega, vas bodo spoznali, da ste moji učenci.

Prošnje
Gospod, zahvaljujemo se ti za veselo in navdušujočo Frassátijevo svetost. Pomagaj nam, da v Jezusu odkrijemo neusahljivi vir ljubezni.
Tebi, Gospod, prepevamo in te slavimo.

Gospod, úči nas, da poslušamo tvojo besedo in si
vzamemo čas za premišljevanje o njej.

Gospod, daj, da začutimo moč prijateljstva, ki
temelji na spoštovanju in odkrivanju bogastva
vsakega človeka.

Gospod, naj v evharistiji odkrivamo notranjo moč
za delo v dobro revnih.

Gospod, naj občudujemo lepoto stvarstva in v njej
odkrivamo njegovo krono, človeka, ki je ustvarjen
po Božji podobi in sličnosti.

Oče naš.

Sklepna prošnja
Vsemogočni večni Bog, mlademu Petru Juriju Frassátiju si naklonil veselje, da se je s Kristusom srečal v veri in ljubezni; na njegovo priprošnjo naj med ljudmi tudi mi  razširjamo duha evangeljskih blagrov. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v edinosti Svetega Duha živi in kraljuje, Bog, na vse veke vekov.


Dnevna molitvena ura

Kratko berilo Ef 5,1-2.8
Posnemajte torej Boga, saj ste njegovi ljubljeni otroci, in živite v ljubezni, kakor je tudi Kristus vzljubil nas in je daroval sam sebe za nas kot blago dišečo daritev in žrtev Bogu. Nekoč ste bili namreč tema, zdaj pa ste luč v Gospodu. Živite kot otroci luči, kajti sad luči je v vsakršni dobroti, pravičnosti in resnici.

– Ti, Gospod, si me poklical in ozdravil si mojo gluhoto.
– Ti, Gospod, si se me dotaknil in sedaj gorim od želje po tvojem miru.

Sklepna prošnja kot v hvalnicah.


Večernice

Pesem kot v hvalnicah.

Psalmi in odpevi dneva v tednu.
 

Kratko berilo Rim 8,18.22-23
Mislim namreč, da se trpljenje sedanjega časa ne dá primerjati s slavo, ki se bo razodela v nas. Saj vemo, da celotno stvarstvo vse do zdaj skupno zdihuje in trpi porodne bolečine. Pa ne samo ono: tudi mi, ki imamo prvine Duha, tudi mi zdihujemo sami v sebi, ko željno pričakujemo posinovljenje, odrešenje svojega telesa.

Spev z odpevom
Gospod, obrni moje srce k tebi, naj živim iz tvoje besede. – Gospod obrni … Drži svojo obljubo do svojega služabnika. – Gospod, obrni … Slava Očetu … – Gospod, obrni …

Odpev k Moja duša
Blagor mu, ki skrbi za ubogega in pomaga svojemu bratu.

Prošnje
Ob godu mladega Petra Jurija Frassátija prosimo Kristusa, da bi znali prav živeti evangelij in povsod pričati zanj.
Gospod, naj pride k nam tvoje kraljestvo!

K tistim, ki jih nihče ne sliši in ne upošteva,
– pošlji učence, ki bodo pričali o tvojem zaupanju v vsakega človeka.

K tistim, ki se čutijo obsojeni od človeške družbe, zapornikom in obrobnim,
– pošlji učence, ki bodo pričali o tvojem usmiljenju.

K tistim, ki živijo v revščini, neznanju in nasilju,
– pošlji učence, ki bodo pričali o tvoji pravičnosti.

K tistim, ki ne vidijo smisla svojemu trpljenju in ne cilja svojega življenja,
– pošlji učence, ki bodo pričali o tvojem upanju.

K tistim, ki so v tesnobi zaradi bližnje smrti,
– pošlji učence, ki bodo pričali o tvojem miru.

Oče naš.

Sklepna prošnja kot v hvalnicah.
Print Friendly and PDF