Preskoči na vsebino


Bl. Marija Magdalena Fontaine in njene sosestre, device in mučenke, god

Leta 1794, sredi francoske revolucije, so štiri hčere krščanske ljubezni v Arrasu (Pas de Calais) skrbele za bolnike po domovih in vzgojo deklic.

Marija Magdalena Fontaine je bila rojena 22. aprila 1723 v Etrepagnyju (Eure). V Družbo hčera krščanske ljubezni je vstopila 9. julija 1748 in je bila predstojnica skupnosti v Arrasu.

Marija Frančiška Lanel je bila rojena 24. avgusta 1745 v Eu (Seine-Maritime). V Družbo je vstopila 10. aprila 1764.

Terezija Fantou je bila rojena 29. julija 1747 in je bila iz Miniac Morvana (Ille-et-Vilaine). V Družbo je vstopila 28. novembra 1771.

Ivana Gerard, rojena 23. oktobra 1752 v Cumières (Meuse). V Družbo je vstopila 17. septembra 1776.

Ker so odklonile civilno prisego, ki ni bila v soglasju z njihovo vestjo, so jih 15. februarja 1794 po krivem pričanju aretirali. V ječi so tolažile brate, ki so bili kakor one krivično obtoženi. Po štirih mesecih ječe so jih odpeljali v Cambrai, kjer so bile umorjene z giljotino. Na vozu, ki jih je peljal na morišče, so prepevale Zdrava, morska zvezda in molile rožni venec. Ko se je Marija Magdalena po stopnicah vzpenjala na oder, je prepričljivo dejala: »Kristjani, ne žalostite se; vi ne boste umrli, me smo zadnje žrtve!« Tako se je tudi zgodilo: 26. junija 1794 je bilo konec strahovlade.

Sestro Marijo Magdaleno in njene sosestre je 13. junija 1920 papež Benedikt XV. razglasil za blažene.


SVETA MAŠA

 

Vstopni spev Ps 37,39

Rešitev pravičnih prihaja od Gospoda, ki je njihovo
zavetje ob času stiske.
 

Glavna prošnja
Vsemogočni Bog, blažene sestre Marijo Magdaleno, Marijo Frančiško, Terezijo in Ivano si obdaril s pogumom, da so umrle za svobodo vere; naj nam izprosijo milost, da bomo iz ljubezni do Kristusa prenašali vsako nasprotovanje in z vsemi močmi težili k njemu, ki s teboj v edinosti Svetega Duha živi in kraljuje, Bog, na vse veke vekov.

 

Berilo: Mučenec se ne boji preganjalcev
1 Pt 3,14-17

Berilo iz prvega pisma apostola Petra.

Preljubi, tudi če bi zaradi pravičnosti trpeli, blagor vam! Njihovega zastraševanja se ne ustrašite in ne dajte se zbegati. Pač pa Gospoda Kristusa slavite v svojih srcih, vedno pripravljeni na odgovor vsakemu, ki vas sprašuje za razlog upanja, ki je v vas, vendar krotko in obzirno; in imejte mirno vest, da bodo v tem, v čemer vas obrekujejo, osramočeni tisti, ki
sramotijo vaše lepo življenje v Kristusu. Boljše je namreč, da trpite, če že hoče Božja volja, da delate dobro, kakor zato, ker bi delali hudo.

 

Spev z odpevom Ps 31
Odpev: Gospod, v tvoje roke izročam svojo dušo.

Bodi mi zavetna skala, o Bog,
utrjen grad, da me rešiš.
Ti si moja skala in moj grad,
zaradi svojega imena me boš vodil in ravnal.

V tvoje roke izročam svojega duha:
rešil me boš, Gospod, zvesti Bog.
Jaz zaupam v Gospoda.
Radoval in veselil se bom tvojega usmiljenja.

Razjasni svoj obraz nad svojim hlapcem,
odreši me v svoji milosrčnosti!
Varuješ me z varstvom svojega obličja
pred zaroto mojih nasprotnikov.

Aleluja
Aleluja. Blagor vam, če vas zaradi Jezusovega imena zasramujejo in žalijo, Gospodov Duh počiva nad vami. Aleluja.

 

EVANGELIJ: Mučenci naj se ne bojijo telesne
smrti Mt 10,28-33

+ Iz svetega evangelija po Mateju.

Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom: »Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti. Bojte se rajši tistega, ki more dušo in telo pogubiti v pekel! Ali ne prodajajo dveh vrabcev za en novčič? In vendar nobeden od njiju ne pade na zemljo brez vašega Očeta. Vam pa so celo vsi lasje na glavi prešteti. Ne bojte se torej! Vredni ste več kakor veliko vrabcev. Vsakega torej, ki me bo priznal pred ljudmi, bom tudi jaz priznal pred svojim Očetom, ki je v nebesih. Kdor pa me bo zatájil pred ljudmi, ga bom tudi jaz zatájil pred svojim Očetom, ki je v nebesih.«


Prošnja nad darovi

Gospod Bog, dobrotno se ozri na darove, ki ti jih prinašamo. Sveti Duh naj jih posveti in položi v naša srca takšno moč ljubezni, kakršna je pomagala tvojim mučenkam Mariji  Magdaleni, Mariji Frančiški, Tereziji in Ivani, da so premagale vse ovire na poti trpljenja. Po Kristusu, našem Gospodu.

 

Hvalospev

Res se spodobi in je pravično, da se ti zahvaljujemo in tebe, vsemogočni večni Bog, vedno slavimo in hvalimo. S čudovitim pričevanjem svojih mučenk, ki so poveličale tvoje ime, nam daješ očitna znamenja svoje ljubezni; tvoja moč se v slabosti spopolnjuje, ko daješ krhkim človeškim bitjem moč, da pričajo zate, po našem Gospodu Jezusu Kristusu.
Zato te z vsemi angeli in svetniki veseli slavimo: Svet …


Obhajilni spev Jn 12,24

Resnično, povem vam: Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane sámo; če pa umre, obrodi obilo sadu.


Prošnja po obhajilu
Gospod, v svojih mučencih razodevaš sijajno skrivnost križa. Daj nam, da bomo – okrepljeni s to evharistijo – ostali vedno združeni s Kristusom in v Cerkvi delali za odrešenje vseh ljudi. Ki živi in kraljuje na veke vekov.

 


MOLITVENO BOGO SLU ŽJE

 

Povabilo

Odpev Bog jim je dal palmo mučeništva, ker je Božja modrost močnejša od vsega.
 

Psalm v Redu.


Ura bogoslužnega branja

Pesem
Mučencev zmagoslavni kralj
in slava svojih zvestih prič,
v nebesa vodiš blažene,
ki zemeljsko zavrgli so.


Poslušaj, kar te prosimo:
odpusti, kar grešili smo,
da čistih src obhajamo
mučencev zmago blaženo.


V trpečih sam si zmagoval,
spokornim odpuščanje dal,
zato še v nas premagaj greh,
odpusti nam slabosti vse.


Predobri Oče, usliši nas,
in ti, njegov edini Sin,
in Sveti Duh, naš Tolažnik,
en Bog in kralj na vekomaj. Amen.


Psalmi in odpevi dneva v tednu.

Prvo berilo
Iz Sirahove knjige Sir 51,12-20.27
Zahvaljevanje


Zato se ti bom zahvaljeval in te hvalil, slavil bom Gospodovo ime.
Ko sem bil še mlad, preden sem začel bloditi,
sem v svoji molitvi javno iskal modrost.
Pred templjem sem prosil zanjo
in do zadnjega jo bom iskal.
Od cvetja do zrelega grozda
je delala veselje mojemu srcu.
Moja noga je stopala po ravni poti,
od svoje mladosti sem jo zasledoval.
Rahlo sem nastavil uho, pa sem jo dobil
in našel zase veliko vzgoje.
Po njeni zaslugi sem napredoval,
zato bom slavil njega, ki mi je dal modrost.
Sklenil sem, da se bom po njej ravnal,
navdušil sem se za dobro in nikakor ne bom
osramočen.
Moja duša se je z njo odločno spoprijela
in natančen sem bil v izpolnjevanju postave.
Roke sem iztegnil kvišku
in obžaloval, da jo še premalo poznam.
Svojo dušo sem naravnal k njej
in v čistosti
sem jo našel.
Z njo sem pridobil srce
že od začetka,
zato ne bom zapuščen.
S svojimi očmi poglejte, kako malo sem se trudil,
pa sem našel zase velik počitek.


Spev

Če kdo izmed vas nima modrosti, naj si jo izprosi od Boga, ker Bog je velikodušen. * Kdor išče modrost, jo najde pri Gospodu.
Vsak dober dar prihaja od Boga, pri katerem ni spremembe. * Kdor išče …


Drugo berilo

Ubogi so vaši gospodarji; njim služiti se pravi isto
kot iti v mučeništvo
Iz duhovnih nagovorov Vincencija Pavelskega (Coste
IX, 119-120, 270).

Vaša glavna naloga in prva dolžnost pred Bogom
je, da z ljubeznijo skrbite za uboge, ki so naši
gospodje. Da, resnično, drage sestre, to so naši
gospodarji, ker je v njih Gospod. Zato morate z
njimi ravnati potrpežljivo in z vdano ljubeznijo;
skrbite, kolikor le morete, da jim ne bo manjkalo
ničesar, kar potrebujejo za telesno zdravje in dušno
zveličanje. O kako ste srečne, drage sestre, da vam
je Bog dal ta poklic za ves čas vašega življenja.
Visoka svetna gospoda si šteje v srečo, če more
posvetiti temu delu vsaj majhen del svojega časa; in
še s kakšno gorečnostjo in ljubeznijo! Zato morate
visoko ceniti svoj stan, ker imate toliko priložnosti,
da opravljate dan za dnem in uro za uro dela krščanskega
usmiljenja, po katerih Bog rešuje in posvečuje
toliko duš! Ali ni sv. Ludviku zelo pripomoglo k
posvečenju samega sebe prav to, ker je tako ponižno
stregel revežem v pariški Glavni bolnici. Tudi vsi
ali skoraj vsi drugi svetniki so si šteli v srečo, če so
mogli tako postati Bogu všeč.
Vse življenje sam sebe posvetiti Bogu, zato da
bi služili na svetu najbolj zapuščenim: ali se to ne
pravi iti v mučeništvo? Neki cerkveni učitelj pravi,
da je vsak, ki se daruje Bogu, da bi se žrtvoval za
bližnjega, res mučenec, če radovoljno prenaša
vse težave in nevšečnosti v tej svoji službi. Ali so
mučenci trpeli več kot ti? Gotovo ne; čeprav so
namreč trpeli hujše muke, vendar niso dolgo trajale
in je bilo s smrtjo vse prestano. Kdor pa se Bogu
posveti in živi pri okuženih, z ranami pokritih
in včasih tako zlovoljnih bolnikih; kdor živi pri
ubogih otrocih, ki jim je treba vse mogoče storiti;
kdor pomaga nesrečnim kaznjencem, ki v hudem
trpljenju v verigah omagujejo: mar ni tak človek
vreden vsega spoštovanja?
Kraje, skozi katere so šli mučenci, spoštljivo
ogledujemo, včasih celo s poljubi počastimo. Tistim
pa, ki jih Bog ohranja v mučeniškem življenju, ne
bi mogli izkazovati časti? O drage sestre, vedno jih
globoko spoštujmo, naj se jim zgodi karkoli! Imejmo
jih za Kristusove mučenke, ker se iz ljubezni do
njega žrtvujejo za bližnjega.


Spev
Gospod daje svojo modrost njim, ki jo iščejo. * Kdor je nima, naj prosi zanjo.
Vsak popolni dar prihaja od Očeta luči. * Kdor je nima …


Sklepna prošnja kot v hvalnicah.

 


Hvalnice


Pesem

Iz mučeniškega telesa
odseva lep svetniški zor.
Odprite, zlata se nebesa,
pokážite ovenčan zbor.

Na mučeniški sveti poti
razlega čudovit se spev,
veliki zmagi gre naproti;
junaških duš je drag odmev.

Le poj in trpi, Magdalena,
Ivana in Terezija!
Le poj, Marija! Bol iskrena
na blaženi vas cilj pelja.

O blagor vam, ki ste trpele
minljive muke z Jezusom;
na veke boste pesem pele,
gredé za božjim Jagnjetom.

Za vami hoče duša verna,
objema vdano križev les,
naj vaša prošnja mnogoterna
olajša pot nam do nebes.

Očetu dajmo čast tako kot one
in Sinu, ki uči nas darovanja,
Svetemu Duhu, ki nas posvečuje
na naši poti. Amen.


Psalmi in odpevi dneva v tednu.

Kratko berilo 2 Kor 1,3-5

Hvaljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa,
Oče usmiljenja in Bog vse tolažbe, ki nas tolaži v vsaki
naši stiski, da bi tudi mi mogli tolažiti tiste, ki so v
kateri koli stiski, s tolažbo, s katero nas same tolaži
Bog. Kakor je namreč obilno Kristusovo trpljenje
za nas, tako je po Kristusu obilna tudi naša tolažba.

Spev z odpevom
Samo v Bogu se spočije moja duša. – Samo v Bogu … On je moja skala, moj rešitelj; vse moje upanje je zastavljeno vanj. – Samo v Bogu … Slava Očetu … – Samo v Bogu …

Odpev k Hvaljen

Kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi, ampak bo
imel luč življenja.


Prošnje

Zahvalimo se Jezusu, ki nas ob življenju araških mučenk spodbuja k zvestobi in zaupanju.
Slava tebi, Gospod, Bog usmiljenja in ljubezni.

Aráške sestre mučenke so te vsak dan častile z molitvijo,
– daj, da bo naša molitev pravi pogovor s teboj.

Araške sestre mučenke so Devico Marijo izbrale za svojo voditeljico k njenemu Sinu,
– daj, da bomo skupaj s tvojo materjo napredovali na poti vere.

Araške sestre mučenke so z veselim zaupanjem šle na morišče,
– daj nam zaupljivo veselje, ko nas zadeneta ponižanje in trpljenje.

Araške sestre mučenke so odkrivale tvojo ljubezen v preprostem vsakdanjiku,
– daj vsem svojim učencem ponižno in preprosto ljubezen, ki jim bo pomagala, da bodo blizu svojim bratom in sestram.


Oče naš.


Sklepna prošnja

Vsemogočni Bog, blažene sestre Marijo Magdaleno, Marijo Frančiško, Terezijo in Ivano si obdaril s pogumom, da so umrle za svobodo vere; naj nam izprosijo milost, da bomo iz ljubezni do Kristusa prenašali vsako nasprotovanje in z vsemi močni težili k njemu, ki s teboj v edinosti Svetega Duha živi in kraljuje, Bog, na vse veke vekov.

 

Dnevna molitvena ura

Psalmi in odpevi dneva v tednu.

 

Kratko berilo 1 Pt 5,10-11

Bog vse milosti, ki vas je poklical v svojo večno slavo v Kristusu Jezusu, vas bo po kratkem trpljenju sam izpopolnil, utrdil, okrepil in postavil na temelj. Njemu oblast na veke. Amen.

– Vse svoje upanje so stavili na Boga
– in našli so novih moči.


Sklepna prošnja kot v hvalnicah.

 


Večernice

Pesem kot v hvalnicah.

Psalmi in odpevi dneva v tednu.

 

Kratko berilo Rim 14,7-9

Kajti nobeden med nami ne živi zase in nobeden ne umira zase. Če namreč živimo, živimo za Gospoda; in če umiramo, umiramo za Gospoda. Naj torej živimo ali umiramo,  Gospodovi smo. Kajti Kristus je umrl in oživel prav zato, da bi gospodoval mrtvim in živim. 

Spev z odpevom V tebi je začetek življenja, v tvoji luči nam vse postane svetlo. – V tebi je …
Gospod, kako čudovita je tvoja ljubezen. – V tebi je … Slava Očetu … V tebi je …

 

Odpev k Moja duša

Nad njimi bo zasijala Gospodova luč, – luč, ki je večna.


Prošnje
Skupaj z blaženimi araškimi mučenkami prosimo Gospoda živih, naj nakloni milost zvestobe svoji Cerkvi:
Gospod živih, usliši nas.

Po tvoji milosti so blažene araške mučenke ostale trdne v veri:
– ohrani tudi nas zveste v težkih urah.

Po tvoji milosti so v sestrski skupnosti dobivale moč za zvestobo:
– ustvari v Cerkvi kraje za poslušanje in pogovore.

Po tvoji milosti so znale vračati upanje ljudem, ki so se znašli v negotovosti:
– odpri naša srca za tiste, ki nas napadajo in preganjajo.

Po tvoji milosti so vse svoje življenje posvetile tebi v služenju ubogim:
– vzbudi v srcih mladih željo po takem popolnem darovanju.

Po tvoji milosti so mirno darovale svoje življenje:
– poskrbi za bratsko pomoč tistim, ki so danes na poti v večno življenje.


Oče naš.

Sklepna prošnja kot v hvalnicah.
Print Friendly and PDF