Preskoči na vsebino

nalagam ...

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 26.01.2017

 

 

Vsem članicam in članom vincencijanske družine

 

Dragi Vincencijevi!

Milost in mir našega Gospoda Jezusa Kristusa naj bo vedno z nami!

Pred dobrim tednom smo prejeli pismo generalnega superiorja Tomaža Mavriča, ki nam pove spodbudne besede ob 400-letnici začetka vincencijanske karizme. Geslo, ki nas bo spremljalo v jubilejnem letu, se glasi: »Tujec sem bil in ste me sprejeli«.

Generalni superior nas je povabil, naj z vso vincencijansko družino začnemo jubilejno leto in ga z njimi obhajamo skozi vse leto. Prav gotovo si želimo, da bi nas ta praznik še bolj povezal med seboj in z vsemi, ki nas je navdušila vincencijanska karizma.

Vabim člane in članice vseh vej vincencijanske družine ob priložnosti Gnidovčeve nedelje v Ljubljani v cerkvi Srca Jezusovega na Taboru, kjer je pokopan častitljivi Božji služabnik škof Janez Frančišek Gnidovec. Letos jo bomo obhajali v nedeljo, 5. februarja. Mašo ob 17. uri bo vodil ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Ob tej priložnosti bomo uradno začeli s praznovanjem jubilejnega leta vincencijanske karizme in se hkrati spomnili častitljivega Božjega služabnika Gnidovca.

Prav posebno se bomo zahvalili Bogu, da nas je poklical, in ga prosili, da bi službo, ki nam jo je zaupal, nadaljevali zvesto in goreče v našem delokrogu.

Želim vam doživeto praznovanje jubilejnega leta vincencijanske karizme ter vas prav lepo pozdravljam,

 

Pavle Novak CM, vizitator

Nekaj fotografij iz slovesnosti in pridiga nadškofa Zoreta

 Spoštovani člani Združenja čudodelne svetinje – otroci Brezmadežne in vsi, ki prebirate našo spletno stran, bodite lepo pozdravljeni!

Pred nami pa so nove naloge in izzivi. Naše združenje je stopilo v šestnajsto leto medsebojnega podpiranja v molitvi in druženja pred Brezmadežno. Ne pozabimo pa, da so naši predniki že leta 1885 v Ljubljani ustanovili »Družbo otrok Brezmadežne«. Ob 40-letnici je nastala slika, ob 50-letnici pa so izdelali čudoviti prapor, ki smo ga našli šele lansko leto (glej slike).

Naše Združenje je del velike Vincencijeve družine. Družina je združenje vseh, ki se ob sv. Vincenciju navdihujemo, učimo in želimo sebe oblikovati po zgledu tega velikega svetnika. Živimo v času brezbrižnosti, verske nepoučenosti, zapostavljanja človeškega življenja, napadov na Cerkev… Tako nastaja vedno več duhovne, moralne in tudi druge revščine. Kako se temu upreti? Po zgledu sv. Vincencija moramo postati apostol usmiljenja in dobrote, moramo postati pričevalec Božje ljubezni v svetu.

Vincencijevi smo začeli 25. 1. 2016 s praznikom Spreobrnitve apostola Pavla praznovanje - 400 let vincencijanske karizme. Sv. Vincencij je na praznik imel pridigo v vaški cerkvici v Follvilu. Govoril je o Božjem usmiljenju in pripravi na dobro sv. spoved. Odmev na pridigo je sv. Vincenciju odprl oči, saj so vaščani stali v vrsti za sv. spoved tudi po več ur. Vincencij je razumel, da so ljudje duhovno lačni in v stiski. Spoznal je, da ga Božja roka vodi oznanjat evangelij ubogim. Zato je ustanovil skupnost duhovnikov in bratov, Misijonsko družbo. Veliko dogodkov je vplivalo nanj, da je lahko postal služabnik »Božjih ubožcev«. O tem dogodku pozneje piše škofu in se ga tako spominja:

»Nekoč sem bil podeželski dušni pastir, precej beden dušni pastir! Imel sem zelo dobro ljudstvo in tako poslušno v vsem, za kar sem ga prosil! Ko sem jim rekel, naj pridejo k spovedi vsako prvo nedeljo v mesecu, so me ubogali. Prišli so in se spovedali. Iz dneva v dan sem bil priča, koliko koristi so imele njihove duše. To mi je bilo v veliko tolažbo in bil sem zaradi tega tako zadovoljen, da sem govoril sam pri sebi: 'Moj Bog, kako si srečen, da imaš tako dobro ljudstvo'. In pristavil sem: 'Mislim, da še papež ni tako srečen kakor župnik sredi ljudstva, ki ima tako dobro srce'«.

Odločili smo se, da bomo na naši spletni strani vsak mesec objavljali premišljevanja T. Mc Kennena, Moliti z Vincencijem Pavelskim. Vabim vas, da se to leto še posebej povežemo med seboj, se navdušimo drugim oznaniti Božje usmiljenje in ljubezen do vseh ljudi. Te strani pa naj bodo v pomoč, spoznanje in razumevanje sv. Vincencija, da bi še bolj zavzeto oživili njegovega duha med nami!

V mesecu maju nas je obiskal mednarodni voditelj AMM - Združenja čudodelne svetinje - Otroci Brezmadežne, g. Carl L. Pieber, C.M. iz Philadelphije. Z nami se želi srečati in nas spodbuditi za dobro. Več o srečanju z njim najdete med novicami.

Pozdrav po Brezmadežni!

»O Marija, brez madeža spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo«!

 

Franc Rataj, cm

Prvo premišljevanje: BOG, NAŠ LJUBEČI OČE

Drugo premišljevanje: SLEDITI BOŽJI VOLJI

Tretje premišljevanje: JEZUS KRISTUS - SREDIŠČE

Četrto premišljevanje: LJUBEČE BOŽJE VODSTVO V NAŠEM ŽIVLJENJU

Peto premišljevanje: EVANGELIZACIJA

Šesto premišljevanje: POSEBNA NAVZOČNOST KRISTUSA V UBOGIH

Sedmo premišljevanje: LJUBEČI BOG V SRCU IN V DEJAVNOSTI

Osmo premišljevanje: PRIZADEVANJE ZA KREPOSTI

Deveto premišljevanje: PONIŽNOST

Deseto premišljevanje: RESNIČNA PREPROSTOST

Enajsto premišljevanje: UMIRANJE SEBI

Dvanajsto premišljevanje: GOREČNOST

Trinajsto premišljevanje: MOČNA BLAGOST, BLAGA MOČ

Štirinajsto premišljevanje: USTVARJALNOST IN SODELOVANJE PRI SLUŽENJU

Petnajsto premišljevanje: KONTEMPLACIJA IN AKCIJA