Preskoči na vsebino

nalagam ...

 

»Še gori ljubezen, blažena Gospa,

še si ti kraljica mojega srca…«

 

 

Spoštovani in cenjeni člani

Združenja čudodelne svetinje,

Otroci Brezmadežne!

 

Verjetno ste mnogi slišali, da je bil v mesecu oktobru v Rimu vincencijanski simpozij ob 400 letnici karizme sv. Vincencija. Tja smo bili povabljeni vsi, ki se navdihujemo ob duhovnosti velikega svetnika, sv. Vincencija Pavelskega, zavetnika karitativnih ustanov. V Rimu se je zbralo več kot 11.000 dobrih ljudi, vseh ras in stanov, da bi v sebi poživili navdušenje za delo med »malimi in ubogimi današnjega časa.«  Poleg številnih drugih smo se tega dogajanja udeležili tudi nekateri predstavniki Združenja čudodelne svetinje – Otrok Brezmadežne iz Slovenije.

Vemo tudi, je bila sv. Katarina Labouré, ki je prejela naročilo širjenja čudodelne svetinje, članica ene največjih vej velike vincencijanske družine – usmiljenih sester. Nepopisna so bila doživetja ob srečanju te velike mednarodne družine Vincencijevih vsega sveta. Sveti oče, papež Frančišek, nam je posvetil posebno avdienco, med katero nam je položil na srce tri velike misli: »Častiti Gospoda, sprejemati drugega – ubogega in iti iz svojega udobja na srečanje z drugimi, ki nas potrebujejo!« Prav to so tudi tisti bistveni impulzi, ki morajo vnemati slehernega otroka Brezmadežne, matere Božjega Sina, ki je bila poslušna Božji besedi, jo sprejela in šla na pomoč drugim.

Več o tem dogajanju bomo lahko slišali na naših letnih srečanjih, h katerim vas tudi letos prisrčno vabim po razporedu, ki sledi. Pred nami je namreč 27. november, praznik Marije s čudodelno svetinjo, ki je naš poseben praznik. Gotovo nas bo Marija vesela, če se bomo mogli srečati skupaj, obnoviti svoje dolžnosti do nje in se ob Božji besedi okrepiti za našo nadaljnjo pot. Papež Frančišek nam je namreč naročil, »naj gremo na srečanje z drugimi, kakor to hoče Gospod; tja naj prinašamo ogenj, z njim grejemo druge in ne ostajamo zaprti doma ter se grejemo ob svojem kaminu!« Udeležite se torej srečanja tam, kjer vam je najbližje in najlažje dostopno in kakor vam narekuje vaše srce.

 

Molitev večne devetdnevnice, sveta maša in srečanja po njej bodo:

 

1. v nedeljo        19. 11. 2017   ob 17h(18h)    Ptuj - Sv. Peter in Pavel

2. v torek            21. 11. 2017   ob 18h           Trbovlje - Sv. Marija

3. v soboto          25. 11. 2017   ob 16h           Nazarje - kapela sester klaris

4. v ponedeljek  27. 11. 2017   ob 18h            Dobova - cerkev

5. v torek            28. 11. 2017   ob 16h            Mirenski Grad - kapela v domu

6. v sredo            29. 11. 2017   ob 16h           Turnišče - cerkev

7. v četrtek          30. 11. 2017   ob 16h           Maribor - Tezno - cerkev

8. v petek            1. 12. 2017   ob 17.30          Kočevje - cerkev

9. v soboto          2. 12. 2017   ob 10h             Celje - Sveti Jožef - kapela v domu

10. v soboto        2. 12. 2017   ob 15h             Ljubljana - Srce Jezusovo - cerkev

11. v nedeljo       3. 12. 2017   ob 15h             Šmartno pri Sl. Gradcu - Homec

 

Razumljivo je, da tisti, ki ste bolni in onemogli, na srečanje ne boste mogli priti. Boste pa prav pri vseh svetih mašah v duhu prisotni in povezani z nami!

Kot vedno, vas tudi letos z veseljem pričakujem ter na vsakega od vas kličem Gospodov blagoslov in Marijino varstvo!

 

» O Marija, brez madeža spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo!«

 

                                   

Franc RATAJ, cm                   

Narodni voditelj združenja čudododelne svetinje

Dobovi, 9. novembra 2017          

 

 

P.s. Glede članske podpore

Letna podpora za Združenje je 1€, kar uporabimo za poštnino in material, ki ga za to dejavnost potrebujemo. Svoj prispevek lahko oddate na srečanju ali po pošti. Kjer je to mogoče, lahko tudi za več članov skupaj. Za vsak vaš dar in razumevanje Bog povrni!

Kaj se pri Združenju dogaja, lahko vidite tudi na naši spletni strani: http://amm-brezmadezna.rkc.si

Naslov: Franc Rataj CM, Trg. 7. julija 8, 8257 DOBOVA

Tel:041-723-691, e-pošta: franc.rataj@gmail.com ali amm.brezmadezna@rkc.si

 Spoštovani člani Združenja čudodelne svetinje – otroci Brezmadežne in vsi, ki prebirate našo spletno stran, bodite lepo pozdravljeni!

Pred nami pa so nove naloge in izzivi. Naše združenje je v sedemnajstem letu medsebojnega podpiranja v molitvi in druženja pred Brezmadežno. Ne pozabimo pa, da so naši predniki že leta 1885 v Ljubljani ustanovili »Družbo otrok Brezmadežne«. Ob 40-letnici je nastala slika, ob 50-letnici pa so izdelali čudoviti prapor, ki smo ga našli šele lansko leto (glej slike).

Naše Združenje je del velike Vincencijeve družine. Družina je združenje vseh, ki se ob sv. Vincenciju navdihujemo, učimo in želimo sebe oblikovati po zgledu tega velikega svetnika. Živimo v času brezbrižnosti, verske nepoučenosti, zapostavljanja človeškega življenja, napadov na Cerkev… Tako nastaja vedno več duhovne, moralne in tudi druge revščine. Kako se temu upreti? Po zgledu sv. Vincencija moramo postati apostol usmiljenja in dobrote, moramo postati pričevalec Božje ljubezni v svetu.

Vincencijevi smo začeli 25. 1. 2016 s praznikom Spreobrnitve apostola Pavla praznovanje - 400 let vincencijanske karizme. Sv. Vincencij je na praznik imel pridigo v vaški cerkvici v Follvilu. Govoril je o Božjem usmiljenju in pripravi na dobro sv. spoved. Odmev na pridigo je sv. Vincenciju odprl oči, saj so vaščani stali v vrsti za sv. spoved tudi po več ur. Vincencij je razumel, da so ljudje duhovno lačni in v stiski. Spoznal je, da ga Božja roka vodi oznanjat evangelij ubogim. Zato je ustanovil skupnost duhovnikov in bratov, Misijonsko družbo. Veliko dogodkov je vplivalo nanj, da je lahko postal služabnik »Božjih ubožcev«. O tem dogodku pozneje piše škofu in se ga tako spominja:

»Nekoč sem bil podeželski dušni pastir, precej beden dušni pastir! Imel sem zelo dobro ljudstvo in tako poslušno v vsem, za kar sem ga prosil! Ko sem jim rekel, naj pridejo k spovedi vsako prvo nedeljo v mesecu, so me ubogali. Prišli so in se spovedali. Iz dneva v dan sem bil priča, koliko koristi so imele njihove duše. To mi je bilo v veliko tolažbo in bil sem zaradi tega tako zadovoljen, da sem govoril sam pri sebi: 'Moj Bog, kako si srečen, da imaš tako dobro ljudstvo'. In pristavil sem: 'Mislim, da še papež ni tako srečen kakor župnik sredi ljudstva, ki ima tako dobro srce'«.

Odločili smo se, da bomo na naši spletni strani vsak mesec objavljali premišljevanja T. Mc Kennena, Moliti z Vincencijem Pavelskim. Vabim vas, da se to leto še posebej povežemo med seboj, se navdušimo drugim oznaniti Božje usmiljenje in ljubezen do vseh ljudi. Te strani pa naj bodo v pomoč, spoznanje in razumevanje sv. Vincencija, da bi še bolj zavzeto oživili njegovega duha med nami!

V mesecu maju 2016 nas je obiskal mednarodni voditelj AMM - Združenja čudodelne svetinje - Otroci Brezmadežne, g. Carl L. Pieber, C.M. iz Philadelphije. Z nami se je srečal in nas spodbudil za dobro. Več o srečanju z njim najdete med novicami.

Pozdrav po Brezmadežni!

»O Marija, brez madeža spočeta, prosi za nas, ki se k tebi zatekamo«!

 

Franc Rataj, cm

Prvo premišljevanje: BOG, NAŠ LJUBEČI OČE

Drugo premišljevanje: SLEDITI BOŽJI VOLJI

Tretje premišljevanje: JEZUS KRISTUS - SREDIŠČE

Četrto premišljevanje: LJUBEČE BOŽJE VODSTVO V NAŠEM ŽIVLJENJU

Peto premišljevanje: EVANGELIZACIJA

Šesto premišljevanje: POSEBNA NAVZOČNOST KRISTUSA V UBOGIH

Sedmo premišljevanje: LJUBEČI BOG V SRCU IN V DEJAVNOSTI

Osmo premišljevanje: PRIZADEVANJE ZA KREPOSTI

Deveto premišljevanje: PONIŽNOST

Deseto premišljevanje: RESNIČNA PREPROSTOST

Enajsto premišljevanje: UMIRANJE SEBI

Dvanajsto premišljevanje: GOREČNOST

Trinajsto premišljevanje: MOČNA BLAGOST, BLAGA MOČ

Štirinajsto premišljevanje: USTVARJALNOST IN SODELOVANJE PRI SLUŽENJU

Petnajsto premišljevanje: KONTEMPLACIJA IN AKCIJA